Skip to content

İsa Mesih … cennete girmek konusunda öğretiş veriyor

  • by

Kehf Suresi (18. Sure – Mağara) “iyi işler” yapanların Cennet’e gireceklerini ilan eder:

İman edip iyi davranışlarda bulunanlara gelince, onlar için makam olarak Firdevs cennetleri vardır.  

Kehf Suresi 18:107

Hatta, Casiye Suresi (45. Sure) “iyi işler” yapanların Cennet’in Rahmetine gireceklerini tekrar eder.

İnanıp iyi işler yapanlara gelince, Rableri onları rahmetine kabul eder. İşte apaçık kurtuluş budur

Casiye Suresi 45:30

Bir gün cennete girmeyi umuyor musun? Senin ve benim cennete girmemiz için ne gerekiyor? İsa Mesih’e (A.S.) bu soruyu Musa Peygamberin (A.S.) şeriat hukukunun yorumlanması konusunda eğitim almış bir Yahudi ‘uzman’ sormuştur. İsa Mesih (A.S.) ona beklenmedik bir cevap verir. İncil’de kayıtlı görüşme aşağıdadır. İsa’nın benzetmesini anlamak için, “Samiriyeliler’in” o günlerde Yahudiler tarafından hor görüldüğünü anlamalısınız. Samiriyeliler de Yahudilerden nefret ederlerdi. O zamanlar Samiriyeliler ve Yahudiler arasındaki nefret, bugün Yahudi İsrailliler ile Filistinliler arasındaki veya Sünniler ile Şiiler arasındaki nefretle benzer olacaktır.

Sonsuz Yaşam ve İyi Komşu Benzetmesi

  Bir Kutsal Yasa uzmanı İsa’yı denemek amacıyla gelip şöyle dedi: “Öğretmenim, sonsuz yaşamı miras almak için ne yapmalıyım?”

İsa ona, “Kutsal Yasa’da ne yazılmıştır?” diye sordu. “Orada ne okuyorsun?”

Adam şöyle karşılık verdi: “Tanrın Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla seveceksin. Komşunu da kendin gibi seveceksin.”

İsa ona, “Doğru yanıt verdin” dedi. “Bunu yap ve yaşayacaksın.”

Oysa adam kendini haklı çıkarmak isteyerek İsa’ya, “Peki, komşum kim?” dedi.

İsa şöyle yanıt verdi: “Adamın biri Yeruşalim’den Eriha’ya inerken haydutların eline düştü. Onu soyup dövdüler, yarı ölü bırakıp gittiler. Bir rastlantı olarak o yoldan bir kâhin geçiyordu. Adamı görünce yolun öbür yanından geçip gitti. Bir Levili de oraya varıp adamı görünce aynı şekilde geçip gitti. O yoldan geçen bir Samiriyeli ise adamın bulunduğu yere gelip onu görünce, yüreği sızladı. Adamın yanına gitti, yaralarının üzerine yağla şarap dökerek sardı. Sonra adamı kendi hayvanına bindirip hana götürdü, onunla ilgilendi. Ertesi gün iki dinar çıkararak hancıya verdi. ‘Ona iyi bak’ dedi, ‘Bundan fazla ne harcarsan, dönüşümde sana öderim.’

“Sence bu üç kişiden hangisi haydutlar arasına düşen adama komşu gibi davrandı?”

Yasa uzmanı, “Ona acıyıp yardım eden” dedi.

İsa, “Git, sen de öyle yap” dedi.

Luka 10:25-37

Kanun uzmanı, “Tanrınız Rabbi Sevin” ve “Komşunuzu kendiniz gibi sevin” yanıtlarını verdiğinde Musa’nın (A.S.) Şeriat Kanunundan alıntı yapıyordu. İsa, onun doğru cevap verdiğini ancak komşusunun kim olduğu sorusunu gündeme getirdiğini söyledi. Böylece İsa Mesih (A.S.) bu benzetmeyi anlattı.

Benzetmede, dindar insanların (rahip ve Levililerin) dövülen adama yardım etmesini bekliyoruz, ancak onu görmezden geliyorlar ve onu çaresiz durumda bırakıyorlar. Dinleri onları İyi Komşular yapmadı. Bunun yerine, en az beklediğimiz kişi, onun düşmanı olduğunu varsaydığımız kişi – dayak yemiş adama yardım eden kişidir.

İsa Mesih (A.S.) “git ve aynısını yap” emrini veriyor . Seni bilmiyorum, ama bu benzetmeye ilk tepkim, onu yanlış anlamış olmam gerektiğiydi ve sonra onu görmezden gelmek istedim.

Ancak insanların büyük çoğunluğu bu emri görmezden geldiği için etrafta meydana gelen tüm kavgaları, ölümleri, gönül yaralarını ve sefaleti bir düşünün. Bu Samiriyeli gibi yaşasaydık, şehirlerimiz ve ülkelerimiz savaştan çok barış içinde olurdu. Ayrıca cennete girme güvencesine sahip olurduk. Halihazırda, İsa (A.) ile konuşan Kanun uzmanının yaptığı gibi çok dini olarak yaşasalar bile, çok azının cennete girme güvencesi vardır.

Sonsuz yaşam güvenceniz var mı?

Ama bu tür bir Komşu olmak mümkün müdür? Bunu nasıl yapabiliriz? Kendimize karşı dürüst olursak, O’nun emrettiği gibi Komşu olmanın çok zor olduğunu kabul etmeliyiz.

Ve burada bir umut ışığı görebiliriz, çünkü bunu yapamayacağımızı görünce ‘ruhen fakirleşiriz’ ve İsa Mesih’in de öğrettiği gibi, Tanrı’nın Krallığı’na girmek için gerekli olan buydu.

Bu benzetmeyi sadece görmezden gelmek ya da onu mazur görmek yerine, kendimize bakmak ve yapamayacağımızı kabul etmek için kullanmalıyız, ki bu çok zor. O halde çaresizliğimizde Allah’tan yardım isteyebiliriz. İsa Mesih’in (A.S.) Dağdaki Vaazında (Sermon on the Mount) söz verdiği gibi;

“Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana açılır. Hanginiz kendisinden ekmek isteyen oğluna taş verir? Ya da balık isterse yılan verir? Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, göklerdeki Babanız’ın, kendisinden dileyenlere güzel armağanlar vereceği çok daha kesin değil mi?

Matta 7:7-11

Bu yüzden Mesih’in yardım isteme iznine sahibiz ve bize yardım sözü verildi. Belki Allah’a şöyle bir dua edebilirsiniz:

Göklerdeki babamız. Bize doğru yolu göstermeleri için peygamberleri verdin. İsa Mesih (A.S.) kendilerini düşmanım olarak görenleri bile sevmem ve yardım etmem gerektiğini ve bunu yapmadan sonsuz yaşama sahip olamayacağımı öğretti. Ama bunu yapmamın imkansız olduğunu düşünüyorum. Lütfen bana yardım et ve beni değiştir ki bu yolu takip edip sonsuz yaşama kavuşabileyim. Günahkar olan bana merhamet et.

Mesih’in teşviği ve izni ile sana dua ediyorum Tanrım.

(Kullandığımız kelimeler önemli değildir – yapmamız gereken itiraf etmemiz ve merhamet istememizdir.)

İncil, İsa Mesih’in (A.S.) bir Samiriyeli ile karşılaşmasını da kaydeder. Peygamber, halkının (Yahudilerin) nefret edilen düşmanı olarak görülen bir kişiye nasıl davrandı? Samiriyeli’ye ne  olduğunu ve olmamız gereken türden bir Komşu olmamıza yardım etmek için öğrenebileceğimiz şeylere bir sonraki makalede bakacağız.

Kitap olarak Al Kitab’dan Tüm İşaretlerin PDF’sini indirin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *