Skip to content

O Gün: Tarık, Adiyat & Mesih

  • by

Tarık Suresi (86. Sure) gelecek olan Yargı Günü konusunda bizi şöyle uyarır;

Şüphesiz Allah, Gizliliklerin ortaya çıkacağı gün, insanı tekrar yaratmaya Kadir’dir. O gün, insanın gücü de, yardımcısı da olmaz

Tarık Suresi 86:8-10

Tarık Suresi bize, Allah’ın tüm gizli ve utanç verici düşüncelerimizi ve amellerimizi, hükmünün imtihanından bizi savunmaya yardım edecek kimse olmaksızın inceleyeceğini söyler. Benzer şekilde Adiyat Suresi (100. Sure) aynı Günü açıklar;

İnsan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür. Doğrusu kendisi de bunların hepsine şahittir. Gerçekten mala da pek düşkündür. İnsan, kabirlerde bulunanların çıkarılacağı ve kalblerde olanların ortaya konulacağı bir zamanın geleceğini bilmez mi? Doğrusu Rableri o gün onların her şeyinden haberdardır.

Adiyat Suresi 100:6-11

Adiyat Suresi, Allah’ın bu amellerimizi bile çok iyi bildiği için, sadece kendi göğsümüzün içinde bilinen utanç verici sırların bile açığa çıkacağı konusunda uyarmaktadır.

Gelecek olan Günü düşünmekten kaçınabilir ve bizim için işe yaramasını umabiliriz, ancak Tarık ve Adiyat Sureleri’nin O Gün hakkında çok net uyarıları vardır.

Hazırlanmak daha iyi değil mi? Ama nasıl?

O güne hazırlıklı olmak isteyenler için Hz. İsa Mesih A.S. geldi. İncil’de şöyle der:

Baba nasıl ölüleri diriltip onlara yaşam veriyorsa, Oğul da dilediği kimselere yaşam verir. Baba kimseyi yargılamaz, bütün yargılama işini Oğul’a vermiştir. Öyle ki, herkes Baba’yı onurlandırdığı gibi Oğul’u onurlandırsın. Oğul’u onurlandırmayan, O’nu gönderen Baba’yı da onurlandırmaz.

“Size doğrusunu söyleyeyim, sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir. Size doğrusunu söyleyeyim, ölülerin Tanrı Oğlu’nun sesini işitecekleri ve işitenlerin yaşayacakları saat geliyor, geldi bile. Çünkü Baba, kendisinde yaşam olduğu gibi, Oğul’a da kendisinde yaşam olma özelliğini verdi. O’na yargılama yetkisini de verdi. Çünkü O İnsanoğlu’dur.  

Yuhanna 5:21-27

Hz İsa Mesih A.S. Kıyamet Günü’nü denetlemek için bile büyük bir yetki iddia ediyor. Musa Peygamber’in Tevrat’ında dünyanın altı günde Yaratılışı ile yetkisini nasıl kehanet ettiği ile kanıtlanmıştır. Zebur ve sonraki peygamberler, onun bu yetkisinin kendisine Allah tarafından verildiğini kanıtlayarak gelişinin ayrıntılarını kehanet ettiler Peygamber, “Sözümü işiten ve beni gönderene iman eden sonsuz yaşama sahiptir ve mahkum edilmeyecektir” derken neyi kastetti? Burada görüyoruz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *