Skip to content

Eski Burçlarda Yay

  • by

Yay, burçların dördüncü takımyıldızıdır ve atlı bir okçunun işaretidir.  Sagittarius (Yay) Latince’de “okçu” anlamına gelir. Günümüzdeki yıldız falına göre, eğer 23 Kasım ile 21 Aralık tarihleri arasında doğmuşsanız, Yay burcu olduğunuz anlamına gelir. Burçların günümüzdeki modern yıldız falı okumasında, Yay olarak; aşk, iyi şans, sağlık bulmak ve kişiliğinizi daha derinden anlamak için Yay yıldız falı tavsiyesini okursunuz.

Fakat başlangıçta eskiler de mi bu şekilde okumuştur?

Dikkatli olun! Bu soruyu yanıtlamak, burcunuzu tamamen yeni yollarla açacaktır. Sadece burcunuz için yıldız falınızı kontrol etmek sizi amaçladığınızdan farklı bir yolculuğa çıkarabilir

Yay Takımyıldızının Kökenleri

Yay, genellikle bir insan başlı at olarak gösterilen, atlı bir okçunun görüntüsünü oluşturan bir yıldız takımyıldızıdır. Yay burcunu oluşturan yıldızların fotoğrafı aşağıdadır. Bu fotoğrafta bir insan başlı at veya bir okçuya benzeyen bir şey görebiliyor musunuz?

This image has an empty alt attribute; its file name is 1-1.png
Yay Takımyıldız Fotoğrafı

“Yay’ı” oluşturan yıldızları çizgilerle birleştirecek olsak bile atlı okçuyu görebilmek çok zordur. Bu işaret insanlık tarihinde çok eskiye dayanır.

This image has an empty alt attribute; its file name is 2-2.jpg
Çizgilerle birleştirilmiş olan Yay takımyıldızı

Aşağıda Mısır’daki Dendera Tapınağı’nda yer alan zodyak resmi bulunur. 2000 yıldan daha eskidir ve yay bu zodyakta kırmızı daire içine alınmıştır.

This image has an empty alt attribute; its file name is 3-2.jpg
 Eski Mısır Dendera Zodyak’ında Yay

Zodyak’ın National Geographic posteri, Yay’ı Güney Yarımküre’de görüldüğü gibi gösterir. National Geographic, Yay’ı oluşturan yıldızları çizgilerle birbirine bağlamış olsa da, bu takımyıldızında bir okçu, at veya insan başlı bir at ‘görmek’ yine de zordur. 

This image has an empty alt attribute; its file name is 4-2.jpg
 National Geographic Zodyak Posterinde belirtilen Yay

Diğer takımyıldızlarda olduğu gibi, bir okçu görüntüsü takımyıldızının kendisinde baştan beri yoktur. Bunun yerine, yıldızlardan farklı olarak önce atlı okçu fikri ortaya çıkmıştır. İlk astrologlar daha sonra bu fikri tekrar eden bir işaret olarak yıldızlara yerleştirdiler. Aşağıda, tek başına resmedilmiş tipik bir Yay görüntüsü yer almaktadır. Yay burcunu çevreleyen takımyıldızlarla birlikte gördüğümüzde anlamını öğreniriz.

This image has an empty alt attribute; its file name is 5.png
 Tipik Yay Astroloji takımyıldızı imgesi

Orijinal Burç Hikayesi

Orijinal burç, yıldızlarla ilgili doğum tarihinize bağlı olarak günlük kararlarınızı iyi şans, sağlık, aşk ve zenginlik doğrultusunda yönlendirmez. Allah’ın bizi Doğru Yola götürmek için vaadettiği bir plandır. 12 burç takımyıldızı bu planı insanlara görsel bir hatırlatma olarak vermektedir. Astroloji aslen bu hikayenin yıldızlarda incelenmesi ve araştırmasıydı.

Hikaye Başak’ta Bakirenin tohum vaadi ile başladı. Bize işlerimizin dengesinin çok hafif olduğunu gösteren Terazi ile devam etti. Akrep, Başak Tohumu ile Akrep yani Şeytan arasındaki muazzam mücadeleyi gösterdi. Bu mücadeleleri, yönetme hakkı için verilen bir savaştı.

Burç Hikayesinde Yay

Yay, bu mücadelenin nasıl sona ereceğini önceden bildirir. Bunu, Yay burcunu çevreleyen takımyıldızlarla gördüğümüzde anlarız. Yay burcunun anlamını ortaya çıkaran şey, bu astrolojik içeriktir.

Zodyakta Yay – Akrebin mutlak yenilgisi

Yay burcunun gerilmiş oku doğrudan Akrep’in kalbini gösterir. Atlı okçunun ölümcül düşmanını yok ettiğini açıkça gösteriyor. Eski Burçlarda Yay burcunun anlamı buydu. Dendera Zodyak (yukarıda) ve takımyıldızların birbirleriyle görülebildiği tüm burçlar da aynı zamanda atlı okçunun Akrep karşısındaki zaferini gösterir.

This image has an empty alt attribute; its file name is 7.png
Yay burcunun başka bir Zodyak görüntüsü. Oku, doğrudan Akrep’e doğrultulmuştur.

Yazılmış Olan Hikayede Yay Burcu

Bakire’nin Tohumu olan İsa Mesih’in A.S. düşmanı üzerindeki nihai zaferi, Kutsal Kitap’ta Yay’da gördüğümüz biçimde kehanet edilir. İşte Mesih’in dünyaya tekrar gelişinin yazılı kehaneti;

Bundan sonra göğün açılmış olduğunu, beyaz bir atın orada durduğunu gördüm. Binicisinin adı Sadık ve Gerçek’tir. Adaletle yargılar, savaşır. Gözleri alev alev yanan ateş gibidir. Başında çok sayıda taç var. Üzerinde kendisinden başka kimsenin bilmediği bir ad yazılıdır. Kana batırılmış bir kaftan giymişti. Tanrı’nın Sözü adıyla anılır. Beyaz, temiz, ince ketene bürünmüş olan gökteki ordular, beyaz atlara binmiş O’nu izliyorlardı. Ağzından ulusları vuracak keskin bir kılıç uzanıyor. Onları demir çomakla güdecek. Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’nın ateşli gazabının şarabını üreten masarayı kendisi çiğneyecek. Kaftanının ve kalçasının üzerinde şu ad yazılıydı: KRALLARIN KRALI VE RABLERİN RABBİBundan sonra güneşte duran bir melek gördüm. Göğün ortasında uçan bütün kuşları yüksek sesle çağırdı: “Kralların, komutanların, güçlü adamların, atlarla binicilerinin, özgür köle, küçük büyük, hepsinin etini yemek için toplanın, Tanrı’nın büyük şölenine gelin!”Sonra canavarı, dünya krallarını ve onların ordularını, ata binmiş Olan’la O’nun ordusuna karşı savaşmak üzere toplanmış gördüm. Canavarla onun önünde doğaüstü belirtiler gerçekleştiren sahte peygamber yakalandı. Sahte peygamber, canavarın işaretini alıp heykeline tapanları bu belirtilerle saptırmıştı. Her ikisi de kükürtle yanan ateş gölüne diri diri atıldı. Geriye kalanlar, ata binmiş Olan’ın ağzından uzanan kılıçla öldürüldü. Bütün kuşlar bunların etiyle doydu.

Vahiy 19:11-21 

Yılanın Sonu

Sonra bir meleğin gökten indiğini gördüm. Elinde dipsiz derinliklerin anahtarı ve büyük bir zincir vardı. Melek ejderhayı –İblis ya da Şeytan denen o eski yılanı– yakalayıp bin yıl için bağladı. Bin yıl tamamlanıncaya dek ulusları bir daha saptırmasın diye onu dipsiz derinliklere attı, oraya kapayıp girişi mühürledi. Bin yıl geçtikten sonra kısa bir süre için serbest bırakılması gerekiyor.

Vahiy 20:1-3

Bin yıl tamamlanınca Şeytan atıldığı zindandan serbest bırakılacak. Yeryüzünün dört bucağındaki ulusları –Gog’la Magog’u– saptırmak, savaş için bir araya toplamak üzere zindandan çıkacak. Toplananların sayısı deniz kumu kadar çoktur. Yeryüzünün dört bir yanından gelerek kutsalların ordugahını ve sevilen kenti kuşattılar. Ama gökten ateş yağdı, onları yakıp yok etti. Onları saptıran İblis ise canavarla sahte peygamberin de içinde bulunduğu ateş ve kükürt gölüne atıldı. Gece gündüz, sonsuzlara dek işkence çekeceklerdir.

Vahiy 20:7-10

İlk Astrolojik Birim

Eski Zodyak’ın bu ilk dört işareti: Başak, Terazi, Akrep ve Yay, 12 bölümden oluşan Zodyak Hikayesi’nde yaklaşan hükümdar ve rakibine odaklanan astrolojik bir birim oluşturur. Başak onun gelişini Bakirenin Tohumunda bildirmiştir. Terazi yetersiz işlerimiz için bir bedel ödenmesi gerektiğini söylemiştir. Akrep bu bedelin ölüm olduğunu söylemiştir. Ancak Yay, doğrudan Akrep’in kalbine işaret eden okçu okuyla nihai zaferini önceden bildirmiştir.

Bu İşaretler, sadece belli takımyıldız aylarında doğanlar için değil, tüm insanlar içindir. 23 Kasım ile 21 Aralık arasında doğmamış olsanız bile Yay sizin içindir. Düşmana karşı nihai zaferi bilmemiz ve ona göre bağlılığımızı seçmemiz için verilmiştir. İsa Mesih A.S. ilk gelişinde Başak, Terazi ve Akrep’i gerçekleştirmiştir. Yay burcunun gerçekleşmesi ikinci gelişini bekliyor. Ancak bu birimin ilk üç burcu yerine getirilmiş olduğundan, Yay burcunun da yerine getirileceğine güvenmek için sağlam bir temel oluşturur.

Eski Burçlardan Yay Falı Okumanız

Horoskop Grekçe “Horo” (zaman) kelimesinden geldiği ve Peygamberlik yazıları bizim için önemli zamanları işaret ettikleri için, Yay “zamanını” içerdiğini de biliriz. Yay’ın horo okuması şudur.

O günü ve saati, ne gökteki melekler, ne de Oğul bilir; Baba’dan başka kimse bilmez… Bunun için siz de hazır olun! Çünkü İnsanoğlu beklemediğiniz saatte gelecektir.

Matta 24:36, 44

Peygamber bize Masih’in dönüşünün ve düşmanının tam yenilgisinin o kesin saatini (horo) Allah’tan başka kimsenin bilmediğini söyler. Ancak o saatin yaklaştığını gösteren ipuçları var. Muhtemelen bunu beklemeyeceğimizi veya buna hazır olmayacağımızı söylerler.

Siz ve ben bugün aşağıdaki rehberle, Yay burcu okumasını uygulayabiliriz.

Yay burcu bize, Mesih’in dönüşü ve Şeytan’ın tam yenilgisi zamanından önce, birçok dikkat dağıtıcı şeyle karşılaşacağımızı söyler. Aslında her gün zihnimizin yenilenmesiyle değişmiyorsak, o zaman bu dünyanın standartlarına uyacağız ve o saat zaman bize beklemediğimiz bir anda gelecek ve açıklandığı zaman O’na uyum sağlayamayacağız. O saati kaçırmanın korkunç sonuçlarıyla karşılaşmak istemiyorsak, hazırlıklı olmak için her gün bilinçli bir karar vermemiz gerekir. Ünlülerin ve pembe dizilerin son olaylarını ve dedikodularını akılsızca takip edip etmediğinizi değerlendirin. Eğer öyleyse, bu büyük olasılıkla zihninizin köleliği, yakın ilişkilerinizin kaybı gibi durumlarla sonuçlanacak ve kesinlikle diğerleriyle birlikte yeniden dönüş zamanını kaçıracaksınız.

Kişiliğinizin hem güçlü hem de zayıf yönleri vardır, ancak dikkatinizin dağılmasını isteyen düşman, zayıf özelliklerinize saldırır. Boş dedikodu, pornografi, açgözlülük veya sadece sosyal medyada zamanınızı boşa harcamak olsun, sizi nelerle cezbedebileceğini biliyor. O halde dar ve doğru yolda yürümek ve o zamana hazır olmak için yardım ve yönlendirme isteyin. O zamanı kaçırmak istemeyen diğer kişileri bulun ve beklenmedik bir şekilde başınıza gelmemesi için birlikte her gün birbirinize yardım edin.

Burçlara devam ve Yay’a Derin bir Bakış

Sonraki dört Burö İşareti de, Oğlak burcundan başlayarak Gelecek Olan’ın işlerinin bizi nasıl etkilediğini ortaya çıkaran astrolojik bir birim oluşturur.

Başak ile hikayeye en başından başlayın.

Yay burcunun yazılı öyküsünde daha derine inmek için:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *