Skip to content

5. Gün – Şeytan Mesih’e saldırmak için iniyor

  • by

İsa Mesih A.S. son haftasının 4. Gününde dünyaya dönmesinin işaretlerini kehanet etmişti. İncil daha sonra dini liderlerin kendisini nasıl tutuklamak istediklerini anlattı. Şeytan (veya İblis) bunu, bariz düşmanı olan peygambere saldırmak için kullandı. Bu olaylar şu şekilde kaydedilmiştir.

Fısıh denilen Mayasız Ekmek Bayramı yaklaşmıştı. Başkâhinlerle din bilginleri İsa’yı ortadan kaldırmak için bir yol arıyor, ama halktan korkuyorlardı. Şeytan, Onikiler’den biri olup İskariot diye adlandırılan Yahuda’nın yüreğine girdi. Yahuda gitti, başkâhinler ve tapınak koruyucularının komutanlarıyla İsa’yı nasıl ele verebileceğini görüştü. Onlar buna sevindiler ve kendisine para vermeye razı oldular. Bunu kabul eden Yahuda, kalabalığın olmadığı bir zamanda İsa’yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı.


ısıh* denilen Mayasız Ekmek Bayramı* yaklaşmıştı.
Başkâhinlerle din bilginleri İsa’yı ortadan kaldırmak için bir yol arıyor, ama halktan korkuyorlardı.
Şeytan, Onikiler’den* biri olup İskariot diye adlandırılan Yahuda’nın yüreğine girdi.
Yahuda gitti, başkâhinler ve tapınak koruyucularının komutanlarıyla İsa’yı nasıl ele verebileceğini görüştü.
Onlar buna sevindiler ve kendisine para vermeye razı oldular.
Bunu kabul eden Yahuda, kalabalığın olmadığı bir zamanda İsa’yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı. ()

Luka 22:1-6

Şeytanın, peygambere ihanet etmek için Yahuda’ya ‘girerek’ bu çatışmadan yararlandığını görüyoruz. Bu bizi şaşırtmamalı. Fatır Suresi (35. Sure) ve Yasin Suresi (36. Sure) Şeytan ile ilgili şunları söyler:

Şüphesiz şeytan sizin için bir düşmandır. Öyle ise (siz de) onu düşman tanıyın. O, kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe girecek kimselerden olmaya çağırır.

Fatır Suresi 35:6

«Ey Âdem oğulları! Size şeytana tapmayın, çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır» demedim mi?

Yasin Suresi 36: 60

İncil’in sonlarına doğru, Şeytan bir görümde anlatılır:

 Gökte savaş oldu. Mikail’le melekleri ejderhayla savaştılar. Ejderha kendi melekleriyle birlikte karşı koydu, ama gücü yetmedi. Bu yüzden gökteki yerlerini yitirdiler. Büyük ejderha –İblis ya da Şeytan denen, bütün dünyayı saptıran o eski yılan– melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldı.


7 Gökte savaş oldu. Mikail’le melekleri ejderhayla savaştılar. Ejderha kendi melekleriyle birlikte karşı koydu, ama gücü yetmedi. Bu yüzden gökteki yerlerini yitirdiler.
8 (#12:7)
9 Büyük ejderha -İblis ya da Şeytan denen, bütün dünyayı saptıran o eski yılan- melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldı.

Vahiy 12:7-9

Şeytan aynı zamanda sizin açık düşmanınızdır ve tüm dünyayı saptırmaya yetecek kadar kurnazlığa sahip güçlü bir ejderha olarak resmedilmiştir. Bu düşman, Bahçede Hz. Adem ile kehanet edildiği gibi, İsa Mesih A.S. peygamberi yok etmek için Yahuda’nın kontrolünü ele geçirmiştir. İncil’de yazıldığı gibi:

Yahuda o andan itibaren İsa’yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı.

O andan itibaren Yahuda, onu teslim etmek için bir fırsat bekledi.

Matta 26:16

Bir sonraki gün – 6. gün – Musa Peygamber’in 1500 yıl önce başlattığı Fısıh Bayramı’ydı. Şeytan bu Kutsal günde Yahuda aracılığıyla nasıl fırsat bulacaktı? Bundan sonra buna bakacağız.

5. Gün Özeti

Zaman çizelgesi, bu haftanın 5. gününde büyük ejderha Şeytan’ın en büyük düşmanı İsa Mesih A.S.’ye nasıl saldırdığını gösteriyor.


Büyük Ejderha Şeytan, Hz.İsa Mesih’i vurmak için Yahuda’ya girer

Kitap olarak Al Kitab’dan Tüm İşaretlerin PDF’sini indirin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *