Skip to content

Mezmurlar ve Peygamberler İsa Mesih’in gelişini nasıl haber verdiler?

  • by

Hz. Musa A.S.’nin Tevrat’ı, Peygamberin gelişine göre biçimlendirilmiş İşaretler aracılığıyla İsa Mesih A.S. hakkında ön bilgi vermiş oldu. Musa’nın ardından gelen peygamberler, Allah’ın planını okumalarla gösterdiler. Tanrı’dan esinlenen Davut A.S. , ilk olarak MÖ 1000’de, 2. Mezmur’da gelecek olan Mesih’in kehanetinde bulundu. Sonra 22. Mezmur’da elleri ve ayakları işkencelerle “delinmiş”, sonra “ölümün tozuna gömülmüş”, ancak daha sonra tüm “dünya ailelerini” etkileyecek büyük bir zafere ulaşmış biri hakkında bir mesaj aldı. Bu, İsa Mesih’in yaklaşmakta olan çarmıha gerilmesi ve dirilişine dair bir kehanet miydi? Saba Suresi (34. Sure) ve Neml Suresi (27. Sure), Allah’ın Zebur’da Davut’a nasıl ilham verdiğini (yani Mezmur 22) anlattıklarına bir göz atıyoruz.

22. Mezmur’daki kehanet

22. Mezmur’un tamamını burada okuyabilirsiniz. Aşağıda, İsa Mesih’in İncil’de öğrencilerinin (yoldaşlarının) tanık olduğu çarmıha gerilişini anlatan 22. Mezmur’un yan yana olduğu bir tablo bulunmaktadır. Metinler renklerle eşleştirilmiştir, böylece benzerlikler kolayca not edilebilir.

İncil, çarmıha gerilmeyi seyreden görgü tanıklarının bakış açısından yazılmıştır. Ancak 22. Mezmur, onu deneyimleyen birinin bakış açısından yazılmıştır. 22. Mezmur ile İsa Mesih’in çarmıha gerilmesi arasındaki bu benzerlik nasıl açıklanır? Ayrıntıların, giysilerin hem bölünmesi (dikişli giysiler dikişler boyunca yırtılıp askerler arasında bölünmüştür) hem de kumarla karar verilmiş olması (dikişsiz giysi parçalanırsa harap olacağı için, kumarla kura çektiler) tam olarak uyuşması tesadüf müdür? 22. Mezmur, çarmıha gerilme icat edilmeden önce yazılmıştır, ancak yine de belirli ayrıntılarını (el ve ayakların delinmesi, kemiklerin eklem dışına çıkması – kurbanın gerilerek sarkması) açıklamaktadır. Buna ek olarak, Yuhanna Müjdesi, mızrak İsa’nın yan tarafına girdiğinde kan ve suyun aktığını kaydeder, bu da kalbin etrafında bir sıvı biriktiğini gösterir. Böylece İsa Mesih kalp krizinden ölmüştür. Bu, 22. Mezmur’daki “yüreğim balmumuna dönüştü” tanımına uyuyor. 22. Mezmur’da geçen ve ‘delinmiş’ olarak tercüme edilen İbranice kelime, kelimenin tam anlamıyla ‘aslan gibi’ anlamına gelir. Başka bir deyişle, eller ve ayaklar, bir aslan tarafından delinirken olduğu gibi delinmiş ve parçalanmıştı.

İmansızlar, 22. Mezmur ile İncil’deki görgü tanıklarının benzerliğinin, belki de İsa’nın öğrencilerinin olayları kehanete ‘uyacak’ şekilde uydurmalarından kaynaklandığını söylerler. Bu, benzerliği açıklayabilir mi?

22. Mezmur ve İsa Mesih’in Mirası

Ancak 22. Mezmur, yukarıdaki tablodaki 18. ayet ile bitmiyor… devam ediyor. Ölümden sonra, sonunda ne kadar muzaffer olduğunu görmek için buraya dikkat edin!

Yoksullar yiyip doyacak,

RAB’be yönelenler O’na övgü sunacak.

Sonsuza dek ömrünüz tükenmesin!

Yeryüzünün dört bucağı anımsayıp RAB’be dönecek,

Ulusların bütün soyları O’nun önünde yere kapanacak.

Çünkü egemenlik RAB’bindir,

Ulusları O yönetir.

Yeryüzündeki bütün zenginler doyacak

Ve O’nun önünde yere kapanacak,

Toprağa gidenler,

Ölümlerine engel olamayanlar,

Eğilecekler O’nun önünde.

Gelecek kuşaklar O’na kulluk edecek,

Rab yeni kuşaklara anlatılacak.

O’nun kurtarışını,

“Rab yaptı bunları” diyerek,

Henüz doğmamış bir halka duyuracaklar.

22. Mezmur: 26-31

Bu kısım, bu kişinin ölümünün ayrıntılarından bahsetmiyor. Bu, Mezmur’un başlangıcında ele alınmıştı. Hz. Davut A.S. şimdi geleceğe daha yakından bakıyor ve bu kişinin ölümünün ‘gelecek nesiller’ ve ‘gelecek soylar’ üzerindeki etkisini ele alıyor (30. ayet). İsa Mesih’ten 2000 yıl sonra yaşayan biziz. Davut, bu kadar korkunç bir şekilde ölen bu adamı ‘delinmiş elleri ve ayaklarıyla’ takip edecek olan ‘gelecek nesil’in ona’ hizmet edeceğini ‘ve’ onlara İsa’dan bahsedileceğini ‘söylüyor. 27. ayet, içeriği önceden bildirmektedir – “dünyanın uçlarına” ve “bütün millet aileleri” arasında “RAB’be dönmelerine” neden olacaktır. 29. ayet, ‘kendilerini hayatta tutamayanların’ (hepimizin) bir gün onun önünde nasıl diz çökeceklerini belirtir. Bu adamın doğruluğu, öldüğü sırada henüz hayatta olmayan (‘henüz doğmamış’) insanlara ilan edilecektir.

Bu sonun İncil’in 22’ye uyup uymadığıyla hiçbir ilgisi yoktur. 22. Mezmur şimdi çok daha sonraki olaylarla yani bizim zamanımızdakilerle ilgileniyor. 1. yüzyılda İncil’in yazarları, İsa Mesih’in ölümünün zamanımıza olan etkisini uyduramazlardı. İnançsızların rasyonelleştirilmesi, 22. Mezmur’un 3000 yıl önce doğru tahmin ettiği İsa Mesih’in uzun vadeli, dünya çapındaki mirasını açıklamaz.

Kur’an – Allah’ın Davut’a verdiği önbilgi

22. Mezmur’un sonundaki bu muzaffer övgü, Kuran’ın Sebe ve Neml surelerinin, Davut’un esinlenmiş Mezmurları hakkında tam olarak kastettiği şeydir:

Andolsun, Davud’a tarafımızdan bir üstünlük verdik. «Ey dağlar ve kuşlar! Onunla beraber tesbih edin» dedik.

Ona demiri yumuşattık.
Sebe Suresi 34:10

Andolsun! Biz Dâvûd’a ve Süleyman’a ilim verdik. Onlar, “Hamd, bizi mü’min kullarının birçoğundan üstün kılan Allah’a mahsustur” dediler.

Neml Suresi 27:15

Yazıldığı gibi, Allah Davut’a geleceği öngörmesi için ilim ve lütuf verdi ve bu bilgiyle Davut, 22. Mezmur’da yer alan övgüleri söyledi.

Şimdi Vakıa Suresi’nde sorulan soruyu ele alalım.

Kişinin canı boğaza dayanınca ve siz o zaman bakıp kalırken, Biz o kişiye sizden daha yakınızdır, ama görmezsiniz. Siz dirilip yaptıklarınıza karşılık görmeyecekseniz ve eğer bu sözünüzde samimi iseniz, o çıkmak üzere olan canı geri çevirsenize.

Vakıa Suresi 56:83-87

Kim ruhu ölümden geri çağırabilir? Bu meydan okuma, insanın işini Allah’ın işinden ayırmak için verilmiştir. Yine de Vakıa Suresi, 22. Mezmur’un tam olarak tarif ettiği şeydir ve bunu İsa Mesih A.S.’nin eserini önceden bildirerek veya peygamberlik ederek yapar.

One could not make a better prediction of the effect of the crucifixion of Isa al Masih than Psalm 22 does.  Who else in world history can claim that details of his death as well as the legacy of his life into the distant future would be predicted 1000 years before he lived?  Since no human can predict the far future in such detail this is evidence that Isa al Masih’s sacrifice was by “

İsa Mesih’in çarmıha gerilmesinin etkisi hakkında 22. Mezmur’dan daha iyi bir tahmin yapılamaz. Dünya tarihinde başka kim, ölümünün ayrıntılarının ve hayatının, uzak geleceğe olan mirasının, yaşanmadan 1000 yıl önce tahmin edileceğini iddia edebilir? Hiçbir insan uzak geleceği bu kadar detaylı tahmin edemeyeceğine göre, İsa Mesih’in fedakarlığının “Allah’ın kasıtlı planı ve ön bilgisi“olarak gerçekleştiğinin bir kanıtıdır.

Diğer Peygamberler İsa Mesih’in kurbanını önceden bildiriyorlar

Tevrat’ın İsa Mesih’in son günlerinde yaşanan olayların ayna görüntüsü ile başlaması ve ardından görüntüyü daha fazla ayrıntıyla netleştirmesi gibi Davut’un ardından gelen peygamberler, İsa Mesih’in ölümü ve dirilişiyle ilgili daha fazla ayrıntıya açıklık getirdi. Aşağıdaki tablo, incelediklerimizden bazılarını özetlemektedir.

Peygamberlerin Sözleri Gelecek olan Mesih’in planını nasıl ortaya çıkardı
Bakireden Doğumun İşareti Yeşaya Peygamber MÖ 700’de ‘Bakireden bir oğul doğacağını’, günahsız ve mükemmel bir şekilde yaşayacağını öngördü. Bir başkası için kurban olarak ancak mükemmel bir yaşam sunulabilirdi. Bu kehanetin gerçekleşmesi için doğan İsa Mesih, o kutsal hayatı yaşadı
Yaklaşan “Dal” İsa’nın adını ve günahımızın kaldırılmasını kehanet etti Yeşaya, Yeremya ve Zekeriya peygamberler, Zekeriya’nın doğru bir şekilde İsa olarak adlandırdığı, İsa’nın yaşamasından 500 yıl önce, yaklaşan biri hakkında bir dizi kehanet verdi. Zekeriya, ‘bir gün’ insanların günahlarının ortadan kalkacağını kehanet etti. İsa kendini kurban olarak sundu ve böylece tam olarak ‘bir günde’ günahların kefareti tüm bu kehanetleri yerine getirdi.
Daniel Peygamber ve Mesih’in geliş zamanı Daniel, Mesih’in gelişi için 480 yıllık kesin bir zaman çizelgesi öngördü. İsa, tam olarak kehanetin sırasına göre geldi.
Peygamber Daniel, Mesih’in ‘kesilip atılacağını’ kehanet etti Mesih’in gelişinden sonra, Daniel peygamber, ‘kesileceğini ve hiçbir şeyinin olmayacağını’ yazdı. Bu, İsa Mesih’in hayattan ‘kopuk’ olarak yaklaşan ölümünün bir kehanetiydi.
Peygamber Yeşaya, yaklaşmakta olan Hizmetkarın ölümünü ve dirilişini tahmin ediyor Peygamber Yeşaya, Mesih’in işkence, reddedilme, günahlarımız için ‘delinme’ dahil ‘yaşayanlar diyarından nasıl kesileceğini’, bir kuzu gibi katledileceğini, hayatının günah sunusu olduğunu ama daha sonra tekrar ‘hayatı’ görecek ve galip geleceğini çok detaylı olarak bildirdi. Bütün bu detaylı tahminler İsa Mesih’in çarmıha gerilip ölümden dirilişiyle gerçekleşti. Bu tür detayların 700 yıl önceden tahmin edilebilmesi, bunun Allah’ın planı olduğuna dair büyük bir işarettir.
Yunus Peygamber ve İsa Mesih’in Ölümü Yunus Peygamber mezarı büyük balığın içindeyken yaşadı. Bu, İsa Mesih’in de benzer şekilde ölümü yaşayacağını anlatmak için kullandığı bir resimdi.
Peygamber Zekeriya ve ölüm esirlerinin özgürleştirilmesi İsa Mesih, Zekeriya’nın ‘ölüm esirlerini’ (zaten ölmüş olanları) serbest bırakacağına dair bir kehanetine atıfta bulunur. Ölüme girme ve orada mahsur kalanların serbest bırakılma görevi peygamberler tarafından önceden bildirilmişti.

Yüzlerce yıldır birbirlerinden ayrılmış, farklı ülkelerde yaşayan, farklı geçmişlere sahip peygamberlerden gelen bu pek çok kehanetle, İsa Mesih’in ölümü ve dirilişiyle elde ettiği büyük zaferin bir kısmını tahmin etmeye odaklanan bu kehanetler, Allah’ın planına göre olduğunun kanıtıdır. Bu nedenle İsa Mesih’in öğrencilerinin lideri Petrus, dinleyicilerine şunları söyledi:

Ama bütün peygamberlerin ağzından Mesihi’nin acı çekeceğini önceden bildiren Tanrı, sözünü bu şekilde yerine getirmiştir.

Elçilerin İşleri 3:18

Petrus bunu söyledikten sonra şunu ilan etti:

Öyleyse, günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı’ya dönün. Öyle ki, Rab size yenilenme fırsatları versin ve sizin için önceden belirlenen Mesih’i, yani İsa’yı göndersin.

Elçilerin İşleri 3:19-20

Günahlarımızın ‘silinmesini’ sağlayabilecek bir nimet vaadi vardır. Burada bunun ne anlama geldiğine bakıyoruz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *