Skip to content

7. Gün – Şabat Dinlenmesi

  • by

Hz. İsa Mesih, Kutsal Cuma olarak bilinen Yahudi Fısıh Bayramı’nda ihanete uğradı ve çarmıha gerildi. Fısıh, Perşembe akşamı günbatımında başladı ve Cuma gün batımında sona erdi yani haftanın 6. günü. O günün son olayı ölmüş olan peygamberin cenazesiydi. İncil, peygamberi takip eden kadınların buna nasıl şahit olduklarını kaydeder.

İsa’yla birlikte Celile’den gelen kadınlar da Yusuf’un ardından giderek mezarı ve İsa’nın cesedinin oraya nasıl konulduğunu gördüler. Evlerine dönerek baharat ve güzel kokulu yağlar hazırladılar. Ama Şabat Günü, Tanrı’nın buyruğu uyarınca dinlendiler.

Luka 23:55-56

Kadınlar peygamberin bedenini hazırlamak istediler ama zaman dolmuştu ve Şabat Cuma akşamı günbatımında başladı. Bu haftanın 7. günüydü ve Yahudilerin bu gün çalışmasına izin verilmezdi. Bu komut, Tevrat’taki yaratılış tanımı ile ilgiliydi. Allah her şeyi 6 günde yarattı. Tevrat şunları söyledi:  

Gök ve yer bütün öğeleriyle tamamlandı.  Yedinci güne gelindiğinde Tanrı yapmakta olduğu işi bitirdi. Yaptığı işten o gün dinlendi.

Yaratılış 2:1-2

Böylece kadınlar, bedenini hazırlamak isteseler de Tevrat’a itaat edip dinlenmişlerdi.

Ancak baş rahipler, Şabat Günü çalışmalarına devam ettiler. İncil, vali ile görüşmelerini kaydeder. Ertesi gün, yani Hazırlık Günü’nden sonraki gün, başkâhinlerle Ferisiler Pilatus’un önünde toplanarak, “Efendimiz” dediler, “O aldatıcının, daha yaşarken, ‘Ben öldükten üç gün sonra dirileceğim’ dediğini hatırlıyoruz. Onun için buyruk ver de üçüncü güne dek mezarı güvenlik altına alsınlar. Yoksa öğrencileri gelir, cesedini çalar ve halka, ‘Ölümden dirildi’ derler. Son aldatmaca ilkinden beter olur.”

Pilatus onlara, “Yanınıza asker alın, gidip mezarı dilediğiniz gibi güvenlik altına alın” dedi. Onlar da askerlerle birlikte gittiler, taşı mühürleyip mezarı güvenlik altına aldılar.

Matta 27:62-66

Böylece Şabat günü, baş rahipler mezardaki cesedin etrafında bir gardiyan sağlamaya çalıştılar. Kutsal haftanın o Şabat gününde kadınlar itaat içinde dinlenirken, Hz İsa Mesih A.S.’nin cesedi ölümde dinlendi. Zaman Çizelgesi, o gün dinlenmelerinin Tevrat’ta Allah’ın Yaratılıştan sonra dinlendiğini söylediği Yaratılışın 7. gününü yansıtır.


Hz. İsa Mesih’in Şabat gününde ölümde dinlenmesi

Ancak bu, gücün gösterilmesinden önceki sessizlikti. Fecr Suresi (89. Sure – Şafak) bize karanlık bir geceden sonra şafakın ne kadar önemli olabileceğini hatırlatıyor. Günün sonu, ‘anlayanlar’ için tuhaf şeyler ortaya çıkarabilir.  

Fecre, on geceye (haccın on gecesine), çifte ve teke, (her şeyi karanlığı ile) örttüğü an geceye yemin ederim ki, akıl sahibi için bunlarda elbette bir yemin (değeri) var, değil mi?

Fecr Suresi 89:1-5

Burada gördüğümüz gibi ertesi gün inanılmaz bir zafer elde edildi.

Ertesi gün doğumunun neler getirdiğini göreceğiz.

Kitap olarak Al Kitab’dan Tüm İşaretlerin PDF’sini indirin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *