Skip to content

Hz. İsa Mesih (A.S.) & Yunus’un İşareti

  • by

Kureyş, Mekke ve Kabe’yi kontrol eden ve Hz. Muhammed’in (SAV) de geldiği Arap kabilesiydi. Kureyş Suresi (106. Sure ) Kureyş’in de hoşuna giden elverişli antlaşmaları açıklar.

Kureyş’e kolaylaştırıldığı, evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler.

Kureyş Suresi 106:1-2

Ancak Yunus Suresi (Sure 10 – Yunus), Hz. Muhammed mesajı Kureyş’e götürdüğünde neler olduğunu anlatır.

İçlerinden bir adama insanları uyar ve iman edenlere, Rableri katında kendileri için bir doğruluk makamı bulunduğunu müjdele diye vahyetmemiz, insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki o kâfirler, “Bu elbette apaçık bir sihirbazdır” dediler?

Yunus Suresi 10:2

Kamer Suresi (Suresi 54 – Ay) mesajını reddederek Kureyşliler’i karşılaştıkları konusunda uyardı…

(Ey Mekkeliler!) Sizin kâfirleriniz onlardan daha mı hayırlı? Yoksa sizin için kitaplarda bir berat mı var? Yoksa «Biz, intikam almağa gücü yeten bir topluluğuz» mu diyorlar? O topluluk yakında (Bedir’de) bozguna uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır. Hayır, kıyamet, onların (görecekleri asıl azabın) vaktidir. Kıyamet (azabı) ise daha müthiş ve daha acıdır.

Kamer Suresi 54:43-46

Yunus Suresi ayrıca, çoğu peygamberin dinleyicileri tarafından (Kureyş’te olduğu gibi) görmezden gelinmesine rağmen, bir istisna olduğunu açıklar: Yunus (Yunus) A.S.

Yûnus’un kavminden başka, keşke (azabı görmeden) iman edip, imanı kendisine fayda veren bir tek memleket halkı olsaydı! (Yûnus’un kavmi) iman edince, dünya hayatında (sürüklenebilecekleri) rezillik azabını onlardan uzaklaştırmış ve onları belli bir zamana kadar yararlandırmıştık.

Yunus Suresi 10:98

Yunus Peygamber yabancı bir halka gönderildi. Yine de mesajını aldılar. Ama rolünü kabul etmemişti ve onlardan kaçmaya çalışırken büyük bir balık tarafından canlı canlı yutulmuştu. Kalem Suresi (Sure 68 – Kalem), balığın içindeyken kendi itaatsizliğinden nasıl tövbe ettiğini ve Peygamber olarak nasıl iade edildiğini anlatır.

Sen, Rabbinin hükmüne sabret. Balık sahibi (Yûnus) gibi olma. Hani o, (balığın karnında) kederli bir hâlde Rabbine yakarmıştı. Şayet Rabbinden ona bir nimet yetişmemiş olsaydı, o mutlaka kınanmış bir hâlde ıssız bir yere atılacaktı. Fakat ardından, Rabbi onu seçti (vahiy verdi) ve onu sâlihlerden kıldı.

Kalem Suresi 68:48-50

Hz. Muhammed gibi İsa Mesih de kendi halkına (Yahudiler) gitmiş ve onlar da onu büyücülükle suçlayarak mesajını reddetmişlerdi. Bu nedenle İsa Mesih, Yunus Peygamberden de İşaret olarak bahsetmiştir. Neyin işareti?

İsa Mesih’in otoritesi kendi halkı tarafından sorgulanıyor.

İncil’in, Hz.İsa’nın öğretilerini, şifalarını ve mucizelerini nasıl kaydettiğini gördük. İsa Mesih (A.S.). sık sık dinleyicilerini (ve bize) sunduklarını almaları için davet ediyordu. “Yaşam suyu” , günahkarlara merhamet teklif etti, bularak “Tanrı’nın Krallığına” girmekisteyen herkesi davet etti.

Bu öğretiler, zamanının (imamlara benzer) dini liderlerini şaşırttı. Özellikle hangi yetkiyi taşıdığını merak ettiler. Örneğin, gerçekten suçlu insanlara Tanrı’nın merhametini sunma yetkisine ve herkes için Tanrı’nın Krallığına girmek için ödeme yapma yetkisine sahip miydi? Bu yüzden dini liderler, otoritesini kanıtlamak için ondan bir işaret istedi. İncil konuşmalarını kaydeder:

İsa Yunus’un İşaretinden bahseder

Bunun üzerine bazı din bilginleri ve Ferisiler, “Öğretmenimiz, senden doğaüstü bir belirti görmek istiyoruz” dediler.

İsa onlara şu karşılığı verdi: “Kötü ve vefasız kuşak bir belirti istiyor! Ama ona Peygamber Yunus’un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecektir. Yunus, nasıl üç gün üç gece o koca balığın karnında kaldıysa, İnsanoğlu da üç gün üç gece yerin bağrında kalacaktır. Ninova halkı, yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü Ninovalılar, Yunus’un çağrısı üzerine tövbe ettiler. Bakın, Yunus’tan daha üstün olan buradadır. 

Matta 12:38-41

Tarihte Hz. Yunus

İsa Mesih (A.S.) Yunus Peygamber’i işaret ederek cevap verdi. Aşağıdaki zaman çizelgesinde, Yunus’un Hz. İsa Mesih’ten yaklaşık 800 yıl önce yaşamış olduğunu görebilirsiniz.

Tarihsel Zaman Çizgisinde Yunus Peygamber (Yunus veya Yunis)

Tarihi zaman çizelgesinde Hz. Yunus

Kur’an-ı Kerim’de Hz. Yunus

Yunus A.S. Peygamberlik yazılarında bulunan bir kitap yazdı. Kuran, kitabını şu şekilde özetler:

Doğrusu Yunus da gönderilen peygamberlerdendi. Hani o kaçıp yüklü gemiye binmişti. Gemidekilerle kur’a çekmiş ve kaybedenlerden olmuştu. Böylece, Yûnus kendini kınayıp dururken balık onu yuttu. Eğer o, Allah’ı tespih edip yüceltenlerden olmasaydı, mutlaka insanların diriltileceği güne kadar balığın karnında kalırdı.

Saffat Suresi 37:139-144

Yunus Peygamber devasa bir balık tarafından yutuldu çünkü Allah’ın kendisine verdiği görevden kaçtı. Görevi Ninova şehrine (Irak’ta günümüz Musul’una yakın) tövbe vaaz etmekti. İslam alimi Yusuf Ali bu ayetler için şöyle der:

Bu sadece deyimdir. Bu, Yunus’un cenazesi ve mezarı olacaktı. Tövbe etmeseydi, tüm ölülerin diriltileceği Gün veya Diriliş’e kadar, kendisini yutmuş olan yaratığın bedeninden çıkamazdı.

Yusuf Ali’nin Kuran çevirisinin 4125 no’lu dipnotu

Yani, balığın içinde olmak, normalde yalnızca Kıyamet Günü verilecek bir ölüm cezasıydı.

Kendi kitabından Hz. Yunus

Yunus’un kitabı, büyük balıkta olmakla ilgili daha fazla ayrıntı veriyor. Bize şöyle anlatır:

Sonra denizciler birbirlerine, “Gelin, kura çekelim” dediler, “Bakalım, bu bela kimin yüzünden başımıza geldi.” Kura çektiler, kura Yunus’a düştü. RAB balığa buyruk verdi ve balık Yunus’u karaya kustu.

Yunus 1:17–2:10

“Yunus’un İşareti” nedir?

Normalde, birinin otoritesine meydan okunduğunda, Hz. İsa Mesih gibi, kendisini güç, zafer veya başarı gösteren bir İşaretle kanıtlamasını bekleriz. Ancak İsa Mesih, Yunus Peygamber’in 3 günlük “ölüler diyarında” – “çukur” ya da mezara atıfta bulunarak yetkisini savundu. Yunus bu 3 gün boyunca Allah’ın emrine itaatsizlik ettiğinden beri, “onun gözünden sürüldü”, yani Allah’ın gözünden. Allah’tan sürgün edilen siyah derinliklerde 3 gündür ölümün pençesindeki Yunus olayı beklediğimiz bir alamet değil. İsa Mesih neden yetkisini iptal edecek gibi görünen bir işaret  seçsin?

Bu, ilk kez zayıflık ve ölümün İşaret olarak verilmesi değildir. Yeşaya peygamber Gelmekte Olan Hizmetkar‘la ilgili kehanetlerde bulunmuştu. Yeşaya, bu Hizmetçinin “küçümseneceğini”, “insanlar tarafından reddedileceğini”, “Tanrı tarafından cezalandırılacağını”, “yaşayanların ülkesinden atılacağını” ve “kötülerin mezarına atanacağını” kehanet etti. Yine de garip olan, “Rab’in Hizmetkâr’ı ezme arzusuydu.” Bu, Yunus’un yaşadıklarına ve dolayısıyla İsa Mesih’in işaret ettiği şeye çok benzer.

Anlayış getiren ipucu, Yunus’un balığın karnındaki duasının sonudur. Duasının son sözü “Kurtuluş Rab’den gelir” idi. Gelecek Dalın peygamberlik adının ‘İsa’ olduğunu gördük Peki “İsa” adı ne anlama gelir? İbranice’de “Rab kurtarır” anlamına gelir. Yunus Peygamber duasında, kendisinin (ve bizim) ‘kurtarılmamız gerektiğini’ ve bunu yapacak olanın Rab olduğunu itiraf etti. Onun duası, hem kurtarılma ihtiyacımızı hem de Allah’ı kurtarıcı olarak ilan etti. İsa Mesih’in (İbranice’de Yhowshuwa) adı,”Rab kurtarır” anlamına geldiğinden, balıktaki Yunus’un nihayet kabul ettiği aynı gerçek anlamına gelir.

Hz. İsa Mesih, din adamlarıyla olan konuşmasını Ninova halkının (Yunus’un vaaz vermek üzere gönderildiği şehir) Yunus’un mesajına inandıklarını ve pişman olduklarını hatırlatarak sonlandırdı. Ancak İsa Mesih’i dinleyen liderler tövbe etmeye istekli değildi. Kurtarılmaları gerektiğini kabul etmek istemiyorlardı. Ninova’nın adamları (tövbe eden) ya da Yahudi liderler (yapmayanlar) gibi olup olmadığımızı görmek için kendi kalbimizi incelemeliyiz. Siz hangisisiniz?

İsa Mesih’in bu görevi sona ererken Yunus’un İşareti’nin nasıl yerine getirildiğini ve “Rab’bin nasıl kurtardığını görmek için İsa Mesih’i takip etmeye devam ediyoruz.

Kitap olarak Al Kitab’dan Tüm İşaretlerin PDF’sini indirin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *