Skip to content

Bu site İncil – Müjde hakkındadır. Fakat Hristiyanlık hakkında DEĞİLDİR. Bu ayrım önemlidir.

Hakkımda kısmında anlattığım gibi hayatımı değiştiren ve ilgimi çeken şey, Peygamberlerin açıkladığı İncil olmuştur. Hristiyanlık beni hiçbir zaman aynı şekilde etkilemedi ve bu nedenle hiçbir zaman İncil’in yaptığı gibi ilgimi arttırmadı. Sadece bana dokunan şeyler hakkında yazabildiğim için, bu siteyi yalnızca Peygamberlerin açıkladığı İncil (ve Tevrat ve Zebur – Kutsal Kitap’ın kitapları) ile sınırlıyorum. Hristiyanlığı tartışan, bazıları iyi ve diğerleri o kadar da iyi olmayan birçok web sitesi vardır ve eğer bu sizin özel ilgi alanınıza giriyorsa, Google’da “Hristiyanlık” kelimesini aratmayı ve bu bağlantıları takip etmenizi öneriyorum.

Öyleyse ikisi arasındaki fark nedir? Bunu Arap olmakla Müslüman olmak arasındaki ayrıma benzer düşünebilirsiniz. Batılıların çoğu bu ikisinin aynı olduğunu düşünür, yani tüm Araplar Müslüman ve tüm Müslümanlar Arap’tır gibi. Elbette ikisi arasında muazzam bir örtüşme ve etki vardır. Arap kültürü ve gelenekleri, İslam’dan büyük ölçüde etkilenmiştir ve Hz. Muhammed (SAV) ve arkadaşları Arap olduklarından, Arap aleminin İslam’ı doğurduğu ve beslediği de doğrudur. Bu yüzden Kur’an çoğunlukla Arapça okunur ve anlaşılır. Ancak Arap olmayan pek çok Müslüman ve Müslüman olmayan pek çok Arap vardır. Birbirleri üzerinde örtüşme ve etki olduğu doğrudur ama bunlar aynı değildir.

Yani İncil ve Hristiyanlık için de geçerlidir. Hristiyanlıkta İncil’in parçası olmayan pek çok şey, inanç ve uygulama vardır. Örneğin, iyi bilinen Paskalya ve Noel kutlamaları vardır. Muhtemelen Hristiyanlığın en çok bilinen temsilleridirler. Bu bayramlar, İncil’deki ana peygamber olan Hz. İsa Mesih’in A.S. doğumunun ve vefatının anısına yapılır. Ancak İncil’in mesajının veya Kutsal Kitap kitaplarının hiçbir yerinde, bu kutlamalarla ilgili herhangi bir referans veya emir (veya herhangi bir şey) bulamayız. Bu özel günleri kutlamaktan zevk alıyorum ama aynı zamanda İncil’e ilgi duymayan birçok arkadaşım da bu günleri kutlamaktan zevk alıyor. Aslında, farklı Hristiyan mezheplerinin bu özel günleri kutladıkları yılın farklı günleri vardır. Başka bir örnek olarak İncil, İsa Mesih’in (A.S.) öğrencilerini “Esenlik sizinle olsun” (yani Selamınaleyküm) ile karşıladığını kaydeder, ancak bugün Hristiyanlar bu selamlamayı kullanmaz.

Haftanın o ilk günü akşam olunca, öğrencilerin Yahudi yetkililerden korkusu nedeniyle bulundukları yerin kapıları kapalıyken İsa geldi, ortalarında durup, “Size esenlik olsun!” dedi.  

Yuhanna 20:19

İster kutlamalarda, kiliselerde, imgelerde (kiliselerdeki heykeller gibi) olsun, Hristiyanlığın bir parçası haline gelen İncil’in ortaya çıkmasından sonra gelişen pek çok iyi ve kötü vardır.

İkisi arasında örtüşme olsa da aynı değillerdir. Aslında, tüm İncil’de ‘Hristiyan’ kelimesi sadece üç kez geçmektedir ve ilk kez ortaya çıktığı zaman, o günün putperestlerinin bu kelimeyi İsa Mesih’in ‘öğrencileri’ için bir isim olarak icat ettiklerini gösterir.

Sonra Barnaba, Saul’u aramak için Tarsus’a gitti. Onu bulunca da Antakya’ya getirdi. Böylece Barnaba’yla Saul bir yıl boyunca oradaki inanlılar topluluğuyla bir araya gelerek büyük bir kitleyi eğittiler. Öğrencilere ilk kez Antakya’da Mesihçiler adı verildi.

Elçilerin İşleri 11:25-26

Antakya halkı o dönemde birçok tanrıya taptığı için İsa’nın öğrencileri İsa’nın öğretisini takip ettiklerinden bu insanlar tarafından “Hristiyan” olarak adlandırıldılar. İncil’i tanımlamak için yaygın olarak kullanılan Tevrat, Zebur ve İncil’deki (Kutsal Kitap) terimler ve kavramlar “Yol” ve “Doğru Yol” dur; ve İncil’i takip edenlere “İnananlar”, “Öğrenciler”, “Yolun Takipçileri”, “Tanrı’nın doğruluğuna teslim olanlar” denir.

Herkesin İncil’i anlama fırsatına sahip olması gerektiğine inanıyorum. İncil ve İslam arasında o kadar çok ortak tarih ve temel vardır ki, çoğu anlaşmazlık öncelikle yanlış anlamalardan kaynaklanır. Bu yüzden arkadaşlarım ve ben bu web sitesini başlattık. İnşallah Allah, inananların Peygamberlerin söylediği her şeyi daha iyi anlamalarına yardımcı olacaktır. İsa Mesih’in (A.S.) uzun zaman önce Düz Yolun gücü hakkında öğrettiği gibi, hayatları sessiz ama önemli şekilde değiştirmeye devam edecektir.

İncil’in Hz. İsa Mesih (A.S.) tarafından getirildiğini ve Allah’tan korkanların peygamberlerin söylediklerini anlaması gerektiğini bildiğimiz için, Hristiyanlık tartışmalarını başka yerlere ve diğer insanlara bırakıyoruz. İncil, Hristiyanlığın zorlukları olmadan anlaşılmayı hak ediyor. Sanırım, benim fark ettiğim gibi, sadece bu temelde yeterince ilginç ve zorlayıcı olacağını göreceksiniz.