Skip to content

2. Gün: Bugün Mescid-i Aksa ve Kubbet’üs Sahra’nın olduğu yerde İsa Mesih seçildi

  • by

Kudüs’teki Mescid-i Aksa ve Kubbet’üs-Sahra’nın konumu neden bu kadar özeldir? Orada birçok kutsal olay meydana gelmiştir, ancak çok az kişi bu kutsal yerde Hz. İsa Mesih’e A.S. ne olduğunu bilir.

Peygamber İsa Mesih’in A.S. Yeruşalim’de karşılaştığı zorlukları daha iyi anlamak için, bunu Mekke’de Hz.Muhammed’in (SAV) meydan okumasıyla karşılaştırıyoruz. Fetih Suresi (48. Sure – Zafer) Kabe’ye girişi koruyan Kureyşliler hakkında şöyle söyler.

Onlar, inkâr edenler ve sizi Mescid-i Haram’ı ziyaretten ve (ibadet amacıyla) bekletilen kurbanlıkları yerlerine ulaşmaktan alıkoyanlardır. Eğer, oradaki henüz tanımadığınız inanmış erkeklerle, inanmış kadınları bilmeyerek ezmeniz ve böylece size bir eziyet gelecek olmasaydı, (Allah, Mekke’ye girmenize izin verirdi). Allah, dilediğini rahmetine koymak için böyle yapmıştır. Eğer, inananlarla inkârcılar birbirinden ayrılmış olsalardı, onlardan inkâr edenleri elem dolu bir azaba uğratırdık.

Fetih Suresi 48:25

Kureyş, Peygamber’i (SAV) ve takipçilerini Mescid-i Haramdan ve Mekke’deki kurban mahallinden alıkoydu. Yeruşalim’deki kutsal tapınakta ve kurban yerinde, İsa Mesih A.S. zamanında da benzer bir şey olmuştu. Dini liderler, çok uzaklardan gelen ibadetçiler için para takasını gerektiren, kurbanlık hayvanların alım satımına yönelik bir sistem yaratmışlardı. Bu, Tapınaktaki gerçek tapınmayı engelledi. Ancak Tapınak, RAB’bi uluslar arasında tanıtmak için yapılmıştı, O’nu onlardan alıkoymak için değil. İsa Mesih A.S. durumu düzeltmek için harekete geçti ve bu durum, Teğabun Suresi’nde anlatılan inanmayanların meydan okumasıyla sonuçlandı (64. Sure – Karşılıklı Hayal kırıklığı).

Peygamber, Yeruşalim’e tam da yüzlerce yıl önce peygamberlik ettiği gün girmiş , kendisini Mesih ve uluslara ışık olarak ifşa etmiştir. Yahudi takvimine göre bu tarih, Kutsal Haftanın 1. günü olan 9 Nisan Pazar günüydü. Tevrat’taki düzenlemeler nedeniyle ertesi gün, 10 Nisan günü, Yahudi takviminde benzersiz bir gündü. Uzun zaman önce Tevrat, Allah’ın yönlendirmesiyle Hz. Musa’nın (A.S.) Firavun’a karşı 10. vebayı hazırladığını kaydetmiştir:

RAB Mısır’da Musa’yla Harun’a, “Bu ay sizin için ilk ay, yılın ilk ayı olacak” dedi, “Bütün İsrail topluluğuna bildirin: Bu ayın onunda herkes ailesine göre kendi ev halkına birer kuzu alacak.

Mısırdan Çıkış 12:1-3

O sırada Nisan, Yahudi yılının ilk ayıydı. Dolayısıyla, Musa peygamberden bu yana her 10 Nisan’da her Yahudi ailesi, yaklaşan Fısıh bayramı için bir kuzu seçerdi – bu ancak o gün yapılabilirdi. İsa Mesih Peygamber zamanında Yahudiler Yeruşalim’deki Mabetlerindeki Fısıh kuzularını seçtiler – İbrahim Peygamber’in (A.S.) 2000 yıl önce oğlunun kurbanı için imtihan edildiği yer Günümüzde burası Mescid-i Aksa ve Kubbet’üs-Sahra’nın bulunduğu yerdir. Dolayısıyla, belirli bir yerde (günümüzde Mescid-i Aksa ve Kubbet’üs-Sahra’nın bulunduğu ve Hz. İsa Mesih zamanında Yahudi Tapınağının olduğu yer), Yahudi yılının belirli bir gününde (10 Nisan), Yahudiler her aile için Fısıh kuzusunu seçerlerdi (fakirler güvercinleri seçerdi). Tahmin edebileceğiniz gibi, çok sayıda insan ve hayvan, takas gürültüsü, döviz alışverişi (Yahudiler birçok yerden geldiği için yabancı paralar vardı) 10 Nisan’daki Tapınağı çılgın bir pazar yeri haline getirecekti. İncil, İsa Mesih’in o gün yaptıklarını kaydeder. Bölüm “ertesi güne” atıfta bulunduğunda, bu onun Yeruşalim’e kraliyet girişinden sonraki gündür (10 Nisan – Tapınakta Fısıh kuzularının seçildiği tam gün).

İsa Yeruşalim’e varınca tapınağa gitti, her tarafı gözden geçirdi. Sonra vakit ilerlemiş olduğundan Onikiler’le birlikte Beytanya’ya döndü. Ertesi gün Beytanya’dan çıktıklarında İsa acıkmıştı. Uzakta, yapraklanmış bir incir ağacı görünce belki incir bulurum diye yaklaştı. Ağacın yanına vardığında yapraktan başka bir şey bulamadı. Çünkü incir mevsimi değildi. İsa ağaca, “Artık sonsuza dek senden kimse meyve yiyemesin!” dedi. Öğrencileri de bunu duydular. Oradan Yeruşalim’e geldiler. İsa tapınağın avlusuna girerek oradaki alıcı ve satıcıları dışarı kovdu. Para bozanların masalarını, güvercin satanların sehpalarını devirdi. Yük taşıyan hiç kimsenin tapınağın avlusundan geçmesine izin vermedi. Halka öğretirken şunları söyledi: “ ‘Evime, bütün ulusların dua evi denecek’ diye yazılmamış mı? Ama siz onu haydut inine çevirdiniz.”

Markos 11:11-17

İnsan seviyesinde Hz. İsa Mesih, 10 Nisan Pazartesi günü (kutsal haftanın 2. günü) tapınağa girerek ticari faaliyeti durdurdu. Alış-satış, özellikle diğer uluslar için cennete dua etmenin önünde bir engel oluşturmuştu. Peygamber bu uluslar için bir Işık’tı, bu yüzden ticari faaliyeti durdurarak yeryüzü ve cennet arasındaki engeli kırdı. Ama aynı zamanda görünmeyen bir şey de oldu. Bunu Yahya Peygamber’in (A.S.) İsa Mesih’e verdiği ünvandan anlayabiliriz. Hz. Yahya onu ilan ederken şöyle demişti:

Yahya ertesi gün İsa’nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi: “İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!

Yuhanna 1:29

Hz. İsa Mesih, “Tanrı’nın Kuzusu” idi. İbrahim’in kurbanı konusunda Allah, İbrahim için oğlunun yerine kuzuyu bir çalıda yakalayarak seçmiştir. Bu nedenle günümüzde Kurban Bayramı kutlanmaktadır. Tapınak, bu kuzunun seçildiği, günümüzde Mescid-i Aksa ve Kubbet’üs-Sahra’nın bulunduğu yerdeydi. Hz. İsa Mesih, 10 Nisan’da Tapınağa girdi ve Allah tarafından Fısıh Kuzusu seçildi. Seçilmek için tam o gün Tapınakta olması gerekiyordu ve oradaydı.

İsa’nın Fısıh Kuzusu Olmasının Amacı

Neden Fısıh kuzusu olarak seçildi? İsa’nın öğretisi cevabı sağlar. ‘Evime bütün ulusların dua evi denecek’ derken Peygamber Yeşaya’dan (A.S.) alıntı yapıyordu. Tam bölüm şöyledir;

“RAB’be hizmet etmek,

O’nun adını sevmek,

Kulu olmak için O’na bağlanan yabancıları,

Şabat Günü’nü tutan, bayağılaştırmayan,

Antlaşmama sımsıkı bağlı kalan herkesi,

Kutsal dağıma getirip

Dua evimde sevindireceğim.

Yakmalık sunularıyla kurbanları

Sunağımda kabul edilecek,

Çünkü evime ‘Bütün ulusların dua evi’ denecek.”

Yeşaya 56:6-7

Peygamber Yeşaya’nın (PBUH) Zebur’daki diğer bazı peygamberlerle birlikte Tarihsel Zaman Çizelgesi

Yeşaya’nın yazdığı ‘Kutsal Dağ’, Hz. İbrahim’in oğlunun yerine Allah’ın seçtiği kuzuyu kurban ettiği Moriya Dağı’dır. ‘Dua evi’, İsa Mesih’in 10 Nisan’da girdiği tapınaktı. Yahudiler için festivalin yeri ve tarihi, İbrahim’in kurbanı ve Musa’nın Fısıh’ını birleştirdi. Ancak sadece Yahudiler Tapınakta kurban kesebilir ve Fısıh’ı kutlayabilirdi. Ama Yeşaya, ‘yabancıların’ (Yahudi olmayanların) bir gün ‘yakılan sunuları ve fedakarlıklarının kabul edileceğini’ göreceğini yazmıştı. İsa, Hz. Yeşaya’dan alıntı yaparak, eserinin Yahudi olmayanlar için kabul göreceğini duyurdu. Bunu nasıl yapacağını bu noktada açıklamadı. Ama olaya devam ederken, Allah’ın seni ve beni kutsamak için bir planı olduğunu öğreneceğiz.

Kutsal Haftadaki Sonraki Günler

Yahudiler 10 Nisan’da kuzularını seçtikten sonra, Tevrat’taki yönetmelik onlara şunları emretti:

Ayın on dördüne kadar ona bakacaksınız. O akşamüstü bütün İsrail topluluğu hayvanları boğazlayacak.

Mısırdan Çıkış 12:6

Musa Peygamber zamanında ilk Fısıh Bayramı’ndan sonra Yahudiler 14 Nisan’da her Fısıh kuzularını kurban ettiler. Haftanın zaman çizelgesine ‘kuzuların bakımını yapma’ ve kurbanlarını Tevrat Kurallarına ekliyoruz. Zaman çizelgesinin alt yarısına, haftanın 2. Günü için peygamberin faaliyetlerini ekliyoruz – tapınağı temizlemesi ve Allah’ın Fısıh kuzusu olarak seçilmesi.


İsa Mesih’in – Tevrat’taki yönetmelikle kıyaslandığında – 2. Gün yani Pazartesi günü yaptığı faaliyetler

İsa Mesih A.S. Tapınağa girdi ve temizlendi, bu da insan seviyesinde bir etki yarattı. İncil şöyle devam ediyor:

Başkâhinler ve din bilginleri bunu duyunca İsa’yı yok etmek için bir yol aramaya başladılar. O’ndan korkuyorlardı. Çünkü bütün halk O’nun öğretisine hayrandı.

Markos 11:18

Tapınağı temizlerken öldürülmek üzere Yahudi liderler tarafından hedef alındı.

Peygamberin karşısına çıkarak başladır.  İncil daha sonraki günü anlatır…

Yine Yeruşalim’e geldiler. İsa tapınakta gezinirken başkâhinler, din bilginleri ve ileri gelenler O’nun yanına gelip, “Bunları hangi yetkiyle yapıyorsun, bunları yapma yetkisini sana kim verdi?” diye sordular.

Markos 11:27-28

Teğabun Suresi bu tür bir meydan okumanın o dönemde Peygamberlere verildiğini bize hatırlatır.

Daha önce inkâr edip de inkârlarının cezasını tadanların haberi size gelmedi mi? Onlar için elem dolu bir azap da vardır. Bu, peygamberlerinin, onlara apaçık mucizeler getirmeleri ve onların da, “(Bizim gibi) insanlar mı bizi doğru yola iletecekmiş?” deyip de inkâr etmeleri ve yüz çevirmeleri sebebiyledir. Allah da hiçbir şeye muhtaç olmadığını göstermiştir. Allah, her bakımdan sınırsız zengindir, övgüye lâyıktır. İnkâr edenler, kesinlikle, öldükten sonra diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki: “Hiç de öyle değil, Rabbime and olsun, mutlaka diriltileceksiniz, sonra da yaptıklarınız size elbette haber verilecektir. Bu, Allah’a kolaydır.”

Teğabun Suresi:64 5-7

Teğabun Suresi, İsa Mesih A.S.’nin, kafirlerin peygamberlere sürekli meydan okuduğu en zor sınavla otoritesini kanıtlamak zorunda kalacağını anlatıyor. Bu, peygamberin sadece ‘salt insan’ otoritesine göre hareket etmediğini gösteren Açık İşaret olacaktır. Teğabun’un da belirttiği gibi, imtihan ölümden kaldırılacaktı. Ama önce, o kader haftayı birkaç olay daha açmak zorunda kaldı.

Sonraki bölümde 3. ve 4. gün olaylarına bakarken, yetkililerin planlarının, peygamberin eylemlerinin ve Tevrat’tan gelen düzenlemelerin nasıl bir araya geldiğine bakıyoruz.

Kitap olarak Al Kitab’dan Tüm İşaretlerin PDF’sini indirin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *