Skip to content

Hz. İsa Mesih (A.S.) Merhamet eli uzatır

  • by


Şeriat yasasında hiçbir emri çiğnediniz mi? Hiçbirimiz bunu yapmak istemiyoruz, ancak gerçek şu ki, çoğumuz başarısızlıklarımızı saklıyoruz, başkalarının günahımızı keşfetmeyeceğini ve utancımızı ifşa etmeyeceğini umuyoruz. Peki ya başarısızlığınız keşfedilirse, o zaman ne umuyorsunuz?

Lokman Suresi (31. Sure – Lokman) bize hatırlatır:

Bunlar, hikmet dolu Kitab’ın; iyilik yapanlara bir hidayet ve rahmet olarak indirilmiş âyetleridir.

Lokman Suresi ‘iyilik yapanların’ merhamet bekleyebileceğinden bahseder.  Böylece Hicr Suresi (15. Sure) çok önemli bir sorar

Lokman Suresi 31:2-3

Dedi ki: “Rabbinin rahmetinden, sapıklardan başka kim ümit keser?”

Ya yoldan sapanlar? İsa Mesih’in görevi, yoldan çıkmış ve haksız merhamete ihtiyaç duyanlar içindi. Peygamber A.S., utançla ifşa olan birine bunu gösterme fırsatı buldu. 

Hicr Suresi 15:56

Bu, İsa Mesih’in (A.S.) bir öğretisi sırasında genç bir kadının başına geldi. İncil bunu şöyle kaydetmiştir; bö

ylErtesi sabah erkenden yine tapınağa döndü. Bütün halk O’nun yanına geliyordu. O da oturup onlara öğretmeye başladı. Din bilginleri ve Ferisiler, zina ederken yakalanmış bir kadın getirdiler. Kadını orta yere çıkararak İsa’ya, “Öğretmen, bu kadın tam zina ederken yakalandı” dediler. “Musa, Yasa’da bize böyle kadınların taşlanmasını buyurdu, sen ne dersin?” Bunları İsa’yı denemek amacıyla söylüyorlardı; O’nu suçlayabilmek için bir neden arıyorlardı. İsa eğilmiş, parmağıyla toprağa yazı yazıyordu. Durmadan aynı soruyu sormaları üzerine doğruldu ve, “İçinizde kim günahsızsa, ilk taşı o atsın!” dedi. Sonra yine eğildi, toprağa yazmaya başladı. Bunu işittikleri zaman, başta yaşlılar olmak üzere, birer birer dışarı çıkıp İsa’yı yalnız bıraktılar. Kadın ise orta yerde duruyordu. İsa doğrulup ona, “Kadın, nerede onlar? Hiçbiri seni yargılamadı mı?” diye sordu. Kadın, “Hiçbiri, Efendim” dedi.

Yuhanna 8:2-11

Bu kadın, tam da zina eyleminde yakalanmıştı ve Hz.Musa’nın (A.S.) Şeriat yasasının hocaları onun taşlanmasını istemişler, ancak onun neye karar vereceğini görmek için önce Hz. İsa Mesih’e götürmüşlerdi. Yasanın doğruluğunu kabul edecek miydi? (Bu arada, kanuna göre hem erkek hem de kadın taşlanmaya tabi tutulmuş, ancak cezaya sadece kadın getirilmişti.)

Allah’ın Adaleti & insanlığın günahı

İsa Mesih (A.S.) yasayı tersine çevirmedi – yasa Allah’ın verdiği bir standarttı ve kusursuz adaleti yansıtıyordu. Ancak ilk taşı yalnızca günahı olmayanların atabileceğini söyledi. Öğretmenler bunu düşünürken, Zebur’dan gelen şu ifadenin gerçekliği onlara yerleşti.

RAB göklerden bakar oldu insanlara,

Akıllı, Tanrı’yı arayan biri var mı diye.

Hepsi saptı,

Tümü yozlaştı,

İyilik eden yok,

Bir kişi bile!

Mezmur 14:2-3

Demek ki günah işleyenler sadece kâfirler ve müşrikler değildir, Allah’a ve peygamberlerine inananlar bile günah işliyorlardır. Nitekim bu ayetlere göre Allah insana baktığında, iyilik yapacak ‘birini’ bile bulamamaktadır.

Musa’nın (A.S.) Şeriat yasası, Tanrı’nın insanla mutlak adalete dayanan bir düzenlemesiydi ve ona uyanlar doğruluk elde edebilirlerdi. Ancak standart, tek bir sapmaya bile izin vermeden mutlaktı.

Allah’ın Merhameti

Ancak ‘hepsi yozlaştığı’ için başka bir düzenlemeye ihtiyaç vardı. Bu düzenleme liyakate dayalı bir adalet olmayacaktı – çünkü insanlar yasal yükümlülüklerini yerine getirmiyorlardı. Bu yüzden Allah’ın başka bir karakterine yani merhamete dayanmalıydı. Zorunluluk yerine merhamet gösterirdi. Bu, Musa Peygamberin (A.S.) Yasasında, kapı direklerini kan ile boyayanlara, Fısıh kuzusuyla ve Harun’un İnek’i (2. Sure olan Bakara Suresi adını buradan almıştır) ile merhamet ve yaşam verdiği zaman görülmüştür. Hatta Adem’e verilen giysi merhametinde, Habil’in (A.S.) kurbanında ve Hz. Nuh’a (A.S.) gösterilen merhamette) de bu bekleniyordu. Aynı zamanda Allah’ın Zebur’da verdiği vaatte de bekleniyordu;

Bir günde bu ülkenin günahını kaldıracağım.

Zekeriya 3: 9

Şimdi Hz. İsa Mesih (A.S.), merhametten başka ümidi olmayan birine bunu uzattı. İlginçtir ki bu kadının dininden hiç bahsedilmemiştir. Hz. İsa Mesih’in Dağdaki Vaazında şundan bahsettiğini biliyoruz;

Ne mutlu merhametli olanlara!

Çünkü onlar merhamet bulacaklar.

Matta 5:7

Ve

“Doğruluğunuzu insanların gözü önünde gösteriş amacıyla sergilemekten kaçının. Yoksa göklerdeki Babanız’dan ödül alamazsınız.

“Bu nedenle, birisine sadaka verirken bunu borazan çaldırarak ilan etmeyin. İkiyüzlüler, insanların övgüsünü kazanmak için havralarda ve sokaklarda böyle yaparlar. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. 

Matta 7:1-2

Merhamet bulmak için merhamet ver

Sen ve benim de kıyamet gününde bize merhamet verilmesine ihtiyacımız olacak.İsa Mesih (A.S.), emirleri açıkça çiğneyen – hak etmeyen birisine bile bu eli uzatmak istiyordu.

Ama istediği şey, etrafımızdakilere de merhamet etmemizdir. Peygambere göre, vereceğimiz merhamet düzeyi alacağımız merhameti belirleyecektir. Başkalarının günahlarını yargılamakta çok hızlı olduğumuz için çevremizde çok fazla çatışma vardır. Bizi incitenlere merhamet etmemiz daha akıllıca olacaktır. Allah’tan, Peygamber İsa Mesih (A.S.) gibi hak etmeyenlere merhamet eden insanlar olmamız için bize yardım etmesini isteyelim ki, biz de hak etmediğimiz halde, ihtiyaç duyduğumuzda merhamet alabilelim. O zaman İncil’in müjdesinde bize sunulan Merhameti anlamaya hazır olacağız.

Kitap olarak Al Kitab’dan Tüm İşaretlerin PDF’sini indirin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *