Skip to content

İsa Mesih’in Lazar’ı diriltme görevi

  • by

Dukhan Suresi (Sure 44 – Duman) bize, Kureyş kabilesinin Hz.Muhammed’in SAV mesajını ona aşağıdaki meydan okumayı vererek reddettiğini söyler.

Onlar (müşrikler) diyorlar ki: İlk ölümümüzden sonra bir şey yoktur. Biz diriltilecek değiliz. Doğru söylüyorsanız, atalarımızı getirin.

Duhan Suresi 44:34-36

Mesajının doğruluğunu kanıtlamak için ölümden birini diriltmesi için ona meydan okudular. Ahkaf Suresi (46. Sure) inanmayan birinden inanan ebeveynlerine benzer bir meydan okumayı anlatır.

Anne ve babasına, “Öf size! Benden önce nice nesiller gelip geçmiş iken, beni tekrar diriltilecek olmakla mı tehdit ediyorsunuz?” diyen kimseye, onlar Allah’a sığınarak, “Yazıklar olsun sana! İman et, Allah’ın va’di gerçektir” diyorlar, o da, “Bu, eskilerin masallarından başka bir şey değildir” diyordu.

Ahkaf Suresi 46:17

İnançsız, dirilişi bir efsane olarak görmezden geldi, çünkü henüz gerçekleşmedi. Dukhan Suresi ve Ahkaf Suresi, peygamber a.s.’yi incelemek için ölülerden dirilme sınavını ve tüm tektanrıcıların temel bir inancını kullanarak inanmayanlara atıfta bulunur. Hz. İsa al Masih PBUH, muhalifleri tarafından aynı türden bir incelemeyle karşılandı. Bu testi hem otoritesinin bir işaretini hem de görevinin amacını ortaya çıkarmak için kullandı.

İsa Mesih’in görevi neydi?

İsa Mesih (A.S.) öğretti , iyileştirdi ve birçok mucize gerçekleştirdi . Fakat yine de öğrencilerinin, takipçilerinin ve hatta düşmanlarının akıllarında bir soru işareti vardı: neden gelmişti? Daha önceki birçok peygamber, Hz. Musa (A.S.) gibi, aynı şekilde birçok güçlü mucizeler göstermişti Musa yasayı çoktan vermiş olduğu ve İsa’nın kendisinin de “yasayı bozmaya gelmediğini” söylediğine göre, İsa neden gönderilmişti?

Peygamberin (A.S.) arkadaşı çok hastalanmıştı. Öğrencileri, Hz. İsa Mesih’in (A.S.) birçok kişiyi iyileştirdiği gibi, arkadaşını da iyileştirmesini bekledi. Ancak İsa Mesih (A.S.), görevini göstermek için arkadaşını kasten iyileştirmedi. İncil bu olayı şöyle açıklar;

İsa Mesih ölümle yüzleşir

 Meryem ile kızkardeşi Marta’nın köyü olan Beytanya’dan Lazar adında bir adam hastalanmıştı. Meryem, Rab’be güzel kokulu yağ sürüp saçlarıyla O’nun ayaklarını silen kadındı. Hasta Lazar ise Meryem’in kardeşiydi. İki kızkardeş İsa’ya, “Rab, sevdiğin kişi hasta” diye haber gönderdiler. İsa bunu işitince, “Bu hastalık ölümle sonuçlanmayacak; Tanrı’nın yüceliğine, Tanrı Oğlu’nun yüceltilmesine hizmet edecek” dedi. İsa Marta’yı, kızkardeşini ve Lazar’ı severdi. Bu nedenle, Lazar’ın hasta olduğunu duyunca bulunduğu yerde iki gün daha kaldıktan sonra öğrencilere, “Yahudiye’ye dönelim” dedi. Öğrenciler, “Rabbî” dediler, “Yahudi yetkililer demin seni taşlamaya kalkıştılar. Yine oraya mı gidiyorsun?” İsa şu karşılığı verdi: “Günün on iki saati yok mu? Gündüz yürüyen sendelemez. Çünkü bu dünyanın ışığını görür. 10Oysa gece yürüyen sendeler. Çünkü kendisinde ışık yoktur.” Bu sözleri söyledikten sonra, “Dostumuz Lazar uyudu” diye ekledi, “Onu uyandırmaya gidiyorum.” Öğrenciler, “Ya Rab” dediler, “Uyuduysa iyileşecektir.” İsa Lazar’ın ölümünden söz ediyordu, ama onlar olağan uykudan söz ettiğini sanmışlardı. Bunun üzerine İsa açıkça, “Lazar öldü” dedi. “İman edesiniz diye, orada bulunmadığıma sizin için seviniyorum. Şimdi onun yanına gidelim.” “İkiz” diye anılan Tomas öbür öğrencilere, “Biz de gidelim, O’nunla birlikte ölelim!” dedi. İsa Beytanya’ya yaklaşınca Lazar’ın dört gündür mezarda olduğunu öğrendi. Beytanya, Yeruşalim’e on beş ok atımıkadar uzaklıktaydı. Birçok Yahudi, kardeşlerini yitiren Marta’yla Meryem’i avutmaya gelmişti. Marta İsa’nın geldiğini duyunca O’nu karşılamaya çıktı, Meryem ise evde kaldı. Marta İsa’ya, “Ya Rab” dedi, “Burada olsaydın, kardeşim ölmezdi. Şimdi bile, Tanrı’dan ne dilersen Tanrı’nın onu sana vereceğini biliyorum.” İsa, “Kardeşin dirilecektir” dedi. Marta, “Son gün, diriliş günü onun dirileceğini biliyorum” dedi. İsa ona, “Diriliş ve yaşam Ben’im” dedi. “Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun?” Marta, “Evet, ya Rab” dedi. “Senin, dünyaya gelecek olan Tanrı’nın Oğlu Mesih olduğuna iman ettim.” Bunu söyledikten sonra gidip kızkardeşi Meryem’i gizlice çağırdı. “Öğretmen burada, seni çağırıyor” dedi. Meryem bunu işitince hemen kalkıp İsa’nın yanına gitti. İsa henüz köye varmamıştı, hâlâ Marta’nın kendisini karşıladığı yerdeydi. Meryem’le birlikte evde bulunan ve kendisini teselli eden Yahudiler, onun hızla kalkıp dışarı çıktığını gördüler. Ağlamak için mezara gittiğini sanarak onu izlediler. Meryem İsa’nın bulunduğu yere vardı. O’nu görünce ayaklarına kapanarak, “Ya Rab” dedi, “Burada olsaydın, kardeşim ölmezdi.” Meryem’in ve onunla gelen Yahudiler’in ağladığını gören İsa’nın içini hüzün kapladı, yüreği sızladı. “Onu nereye koydunuz?” diye sordu. O’na, “Ya Rab, gel gör” dediler. İsa ağladı. Yahudiler, “Bakın, onu ne kadar seviyormuş!” dediler. Ama içlerinden bazıları, “Körün gözlerini açan bu kişi, Lazar’ın ölümünü de önleyemez miydi?” dediler. İsa yine derinden hüzünlenerek mezara vardı. Mezar bir mağaraydı, girişinde de bir taş duruyordu. İsa, “Taşı çekin!” dedi. Ölenin kızkardeşi Marta, “Rab, o artık kokmuştur, öleli dört gün oldu” dedi. İsa ona, “Ben sana, ‘İman edersen Tanrı’nın yüceliğini göreceksin’ demedim mi?” dedi. Bunun üzerine taşı çektiler. İsa gözlerini gökyüzüne kaldırarak şöyle dedi: “Baba, beni işittiğin için sana şükrediyorum. Beni her zaman işittiğini biliyordum. Ama bunu, çevrede duran halk için, beni senin gönderdiğine iman etsinler diye söyledim.” Bunları söyledikten sonra yüksek sesle, “Lazar, dışarı çık!” diye bağırdı. Ölü, elleri ayakları sargılarla bağlı, yüzü peşkirle sarılmış olarak dışarı çıktı. İsa oradakilere, “Onu çözün, bırakın gitsin” dedi.

Yuhanna 11:1-44

Kız kardeşler İsa Mesih’in hızla gelip kardeşlerini iyileştireceğini umdular. İsa Mesih, Lazar’ın ölmesini bile bile gezisini erteledi ve kimse nedenini anlayamadı. Ama bu örnekte yüreğinin içini görebiliyoruz ve kızgın olduğunu okuyoruz. Ama kime kızgındı? Kız kardeşlere mi? Kalabalığa mı? Öğrencilere mi? Lazar’a mu? Hayır, ölümün kendisine kızmıştı. Ayrıca İsa Mesih’in ağladığı kaydedilen sadece iki vakadan biridir. Neden ağladı? Arkadaşının ölüme tutunduğunu gördüğü için. Ölüm, peygamberde ağlamanın yanı sıra öfke uyandırdı.

İnsanları hastalıklardan iyileştirmek, ne kadar iyi olursa olsun, yalnızca ölümlerini erteler. İyileşmiş olsun ya da olmasın, ölüm sonunda iyi ya da kötü, erkek ya da kadın, yaşlı ya da genç, dindar ya da olmayan tüm insanları alır. Bu, itaatsizliği nedeniyle ölümlü hale gelen Adem’den beri doğrudur Sen ve ben dahil tüm soyu bir düşman tarafından rehin alınıyor – ölüm. Ölüme karşı bir cevap olmadığını, umut olmadığını hissediyoruz. Geriye sadece hastalık kaldığında ümit olur, Lazar’ın kız kardeşlerinin bu yüzden umutları vardı. Ama ölüm karşısında hiç umut hissetmediler. Bu bizim için de geçerlidir. Hastanede biraz umut vardır ama cenazede hiç yoktur. Ölüm bizim son düşmanımızdır. İsa Mesih’in bizim için yenilgiye uğrattığı düşman budur ve bu yüzden kız kardeşlere şunları beyan etmiştir:

“Diriliş ve yaşam Ben’im.”

Yuhanna 11:25

İsa Mesih (A.S.) ölümü yok etmeye ve isteyen herkese hayat vermeye gelmişti. Lazar’ı ölümden alenen dirilterek bu görev için yetkisini gösterdi.Ölüm yerine yaşam isteyen herkes için de aynısını yapmayı teklif ediyor.

Peygambere gelen yanıtlar

Ölüm tüm insanların son düşmanı olsa da, çoğumuz çevremizdeki diğer insanlarla sürekli devam eden çatışmalardan (siyasi, dini, etnik vs) kaynaklanan daha küçük “düşmanlara” yakalanırız. İsa Mesih zamanında da bu geçerliydi. Tanıkların cevaplarından bu mucizeye kadar o dönemde yaşayan farklı insanların temel kaygılarının neler olduğunu görebiliriz. İşte kaydedilen farklı tepkiler.

O zaman, Meryem’e gelen ve İsa’nın yaptıklarını gören Yahudiler’in birçoğu İsa’ya iman etti. Ama içlerinden bazıları Ferisiler’e giderek İsa’nın yaptıklarını onlara bildirdiler.

Bunun üzerine başkâhinler ve Ferisiler, Yüksek Kurul’u toplayıp dediler ki, “Ne yapacağız? Bu adam birçok doğaüstü belirti gerçekleştiriyor.

Yuhanna 11:45-57

Böylece gerilim yükseldi. İsa Mesih Hz. İsa Mesih (A.S.) kendisinin ‘yaşam’ ve ‘diriliş’ olduğunu ve ölümün kendisini yeneceğini bildirmiştir. Liderler, onu öldürmek için komplo kurarak karşılık verdi. İnsanların çoğu ona inanıyordu, ancak diğerleri neye inanacağını bilmiyordu. Lazar’ın dirilişine tanık olup olmadığımızı kendimize sormamız faydalı olabilir. Yakında tarihte unutulacak bir çatışmaya odaklanan ve ölümden gelen yaşam teklifini kaybeden Ferisiler gibi mi olacağız? Yoksa ona ‘inanıp’ hepsini anlamasak bile, diriliş teklifine mi güveneceğiz? O zamanlar İncil’in kaydettiği farklı tepkiler, bugün teklifine verdiğimiz tepkilerin aynısıdır.

Bu tartışmalar, Fısıh Bayramı yaklaşırken büyüyordu – Musa Peygamber’in (A.S.) 1500 yıl önce bir ölüm İşareti olarak başlattığı festivalin aynısıdır . İncil, İsa Mesih’in (A.S.) başkaları tarafından ‘hain’ olarak dışlanan birine yardım ederekölümü yenme görevini nasıl yerine getirmeye karar verdiğini göstererek devam ediyor.

Kitap olarak Al Kitab’dan Tüm İşaretlerin PDF’sini indirin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *