Skip to content

Eski Burçlarda Kova

  • by

Kova, burçların altıncı takımyıldızıdır ve Gelecek Olan’ın zaferinin sonuçlarını bize açıklayan Burç Biriminin parçasıdır. Göksel bir kovadan nehirler kadar su döken bir adamın görüntüsünü oluşturur. Kova (Aquarius), Latincede su taşıyan anlamına gelir. Günümüzdeki yıldız falı okumasında, 21 Ocak ile 19 Şubat arasında doğduysanız Kova burcusunuz demektir. Eski burç hakkındaki bu modern astroloji falı okumasında, aşk, iyi şans, sağlık bulmak ve kişiliğiniz hakkında fikir sahibi olmak için Kova burç tavsiyesini takip edersiniz.

Kova, zenginlik, şans ve aşktaki mutluluğa olan susuzluğumuzun yetersiz olduğunu gösterir. Ancak susuzluğumuzu giderecek suyu yalnızca Kovadaki Adam sağlayabilir. Eski burçlarda Kova, tüm insanlara su sağlar. Bu nedenle, modern burç anlamında Kova burcu olmasanız bile, Kova yıldızlarındaki eski astrolojik hikaye bilmeye değer, böylece O’nun suyundan kendiniz içip içmemeyi seçebilirsiniz.

Yıldızlardaki Kova takımyıldızı

İşte Kova’yı oluşturan yıldızlar. Bu yıldız fotoğrafında bir kovadan su dökmekte olan bir adama benzer bir şey görebiliyor musunuz?   

This image has an empty alt attribute; its file name is 1-2.jpg
Kova takımyıldız fotoğrafı

Kova burcundaki yıldızları çizgilerle birleştirsek bile böyle ‘görmek’ yine de zordur. Peki, balığa su döken bir adam nasıl görülebilir?

This image has an empty alt attribute; its file name is 2-4.jpg
Çizgilerle birleştirilmiş Kova yıldızları

Ancak bu işaret, insanlık tarihinde eskiye dayanır. İşte Mısır’ın Dendera Tapınağı’ndaki Zodyak. 2000 yıldan daha eskidir. Su taşıyan Kova kırmızı daire içine alınmıştır. Suyun bir balığa aktığını yandaki çizimde de görebilirsiniz.

This image has an empty alt attribute; its file name is 3-4.jpg
Daire içine alınmış Kova ile Dendera’daki Mısır Zodyak’ı

İşte Kova’yı Güney Yarımküre’de görüldüğü gibi gösteren Zodyak’ın National Geographic posteri.

This image has an empty alt attribute; its file name is 4-4.jpg
Kova burcunun daire içine alındığı National Geographic Burç Yıldız haritası

Kova burcunu oluşturan yıldızları çizgilerle birleştirsek bile, yine de bu takımyıldızında bir adam, bir kova ve dökülen su gibi şeyler ‘görmek’ zordur. Ancak aşağıda Kova’nın bazı yaygın astrolojik imgeleri bulunmaktadır.

Kova ve Su Nehirleri

This image has an empty alt attribute; its file name is 5-2.jpg
 Balık üzerine su döken Kova Adamının geleneksel burç görüntüsü (Piscis Australis – Güney Balığı)
This image has an empty alt attribute; its file name is 6-2.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is 7-1.jpg

Diğer burç takımyıldızlarında olduğu gibi, Su Taşıyıcısı’nın görüntüsü, takımyıldızın kendisinden anlaşılmaz. Takımyıldızında doğuştan oluşmamıştır. Aksine, yıldızlardan önce Su Taşıyıcı fikri gelmiştir. İlk astrologlar daha sonra bu fikri tekrar eden bir işaret olarak yıldızlara yerleştirmişlerdir.

Peki ama neden?  

Eskiler için ne anlama geliyordu? Kova’dan akan su Balık’ın üzerine aksın diye eski zamanlardan beri Kova neden Güney Balık takımyıldızı ile ilişkilendirilmiştir?

Dikkatli olun! Bu soruyu yanıtlamak, burcunuzu tamamen yeni yollarla açacaktır. Sadece burcunuz için yıldız falınızı kontrol etmek sizi amaçladığınızdan farklı bir yolculuğa çıkarabilir

Eski Burç Hikayesi

Başak ile birlikte, Kur’an ve İncil’in takımyıldızları Allah’ın yarattığını belirttiğini gördük. Onları, yazılı vahye kadar insanlara yol gösteren bir Hikâyenin işaretleri olarak vermiştir. Böylece Adem ve oğulları, Allah’ın planını anlamaları için çocuklarına öğrettiler. Başak, Bakire’nin gelecek Oğlunu (Hz. İsa Mesih A.S.) önceden bildirdi. Büyük Çatışmayı anlatan Hikayede yolumuza devam ettik ve şimdi O’nun zaferinin bize faydalarını açıklayan ikinci kısımdayız.

Kova’nın Orijinal Anlamı

Kova, eskilere bugün bizim için bilgelik olan iki büyük gerçeği anlatmıştır. 

  1. Bizler susuzuz (su içen Güney Balığı ile sembolize edilir). 
  2. Adam’dan gelen su, sonunda susuzluğumuzu giderecek tek sudur.. 

Eski peygamberler aynı zamanda şu iki gerçeği öğretmişlerdir.

Susuzuz

Eski peygamberler susuzluğumuzu birçok farklı şekillerde anlatmışlardır. Davut Zebur’da şöyle demiştir:

Geyik akarsuları nasıl özlerse,

Canım da seni öyle özler, ey Tanrı!

Canım Tanrı’ya, yaşayan Tanrı’ya susadı;

Ne zaman görmeye gideceğim Tanrı’nın yüzünü?

Mezmur 42:1-2 (Zebur)

Ey Tanrı, sensin benim Tanrım,

Seni çok özlüyorum,

Canım sana susamış,

Kurak, yorucu, susuz bir diyarda,

Bütün varlığımla seni arıyorum.

Mezmur 63:1 (Zebur)

Ancak bu susuzluğu başka bir “su” ile gidermeye çalıştığımızda sorunlar ortaya çıkar. Yeremya Peygamber bunun günahımızın kökü olduğunu öğretmiştir

Çünkü halkım iki kötülük yaptı:

Beni, diri suların pınarını bıraktı,

Kendilerine sarnıçlar,

Su tutmayan çatlak sarnıçlar kazdılar.

Yeremya 2:13

Peşinde olduğumuz su sarnıçları çoktur: para, seks, zevk, iş, aile, evlilik, statü… Ancak bunlar tatmin edemez ve daha fazlası için yine de ‘susuz’ kalırız. Bilgeliğiyle tanınan büyük Kral Süleyman’ın deneyimlediği ve yazdığı şey budur. Peki susuzluğumuzu gidermek için ne yapabiliriz?

Susuzluğumuzu giderecek sonsuz su

Eski peygamberler de susuzluğumuzun giderileceği bir zamanı öngördüler. Tevrat’ta Hz. Musa A.S. o günü sabırsızlıkla bekledi;

Kovalarından sular akacak,

Tohumları bol suyla sulanacak.

Kralları Agak’tan büyük olacak,

Krallığı yüceltilecek.

Çölde Sayım 24:7 (Tevrat)

Yeşaya Peygamber şu mesajlarla devam etti;

İşte kral doğrulukla krallık yapacak,

Önderler adaletle yönetecek.

Her biri rüzgara karşı bir sığınak,

Fırtınaya karşı bir barınak, çölde akarsu,

Çorak yerde gölge salan

Büyük bir kaya gibi olacak.

Yeşaya 32:1-2

Düşkünlerle yoksullar su arıyor, ama yok.

Dilleri kurumuş susuzluktan.

Ben RAB, onları yanıtlayacağım,

Ben, İsrail’in Tanrısı, onları bırakmayacağım.

Yeşaya 41:17

Susuzluğu gidermek

Peki bu susuzluk nasıl giderilebilirdi? Peygamber devam eder;

Susamış toprağı sulayacak,

Kurumuş toprakta dereler akıtacağım.

Çocuklarının üzerine Ruhum’u dökecek,

Soyunu kutsayacağım.

Yeşaya 44:3

İncil’de Hz. İsa Mesih A.S. kendisini o Suyun kaynağı olarak ilan eder;

Bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı, yüksek sesle şöyle dedi: “Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin. Kutsal Yazı’da dendiği gibi, bana iman edenin ‘içinden diri su ırmakları akacaktır.’ ”Bunu, kendisine iman edenlerin alacağı Ruh’la ilgili olarak söylüyordu. Ruh henüz verilmemişti. Çünkü İsa henüz yüceltilmemişti.

Yuhanna 7: 37-39

İncil, o “suyun”, Pentikost’ta insanlarda bulunmak için gelen Ruh’un bir temsilcisi olduğunu belirtir. Bu, Tanrı’nın Krallığında sonuçlanacak olan kısmi gerçekleşmeydi;

Melek bana Tanrı’nın ve Kuzu’nun tahtından çıkan billur gibi berrak yaşam suyu ırmağını gösterdi.

Vahiy 22:1

İçmeye Gelmek

Kim suya balıktan daha çok ihtiyaç duyar? Kova, suyunu Piscis Australis – Güney Balığı’na dökerken resmedilmiştir. Bu, İnsan yani Bakire’nin Tohumu tarafından kazanılan zafer ve kutsamaların, alması gerekenler tarafından kesinlikle alınacağı basit gerçeğini göstermektedir. Bunu almak için yapmamız gerekenler şunlardır;

“Ey susamış olanlar, sulara gelin,

Parası olmayanlar, gelin, satın alın, yiyin.

Gelin, şarabı ve sütü parasız, bedelsiz alın.

Paranızı neden ekmek olmayana,

Emeğinizi doyurmayana harcıyorsunuz?

Beni iyi dinleyin ki, iyi olanı yiyesiniz,

Bolluğun tadını çıkarasınız!

“Kulak verin, bana gelin.

Dinleyin ki yaşayasınız.

Ben de sizinle sonsuz bir antlaşma,

Davut’a söz verdiğim kalıcı iyilikleri içeren bir antlaşma yapayım.

Yeşaya 55:1-3

Balık burcunun balıkları bu resmi genişleterek daha fazla ayrıntı verir. O’nun Suyunun armağanı, siz ve ben de dahil olmak üzere herkese açıktır.

Eski Yazılarda Kova Yıldız Falı Okuması

Horoskop Grekçe ‘Horo’ (zaman) kelimesinden gelir ve bu nedenle özel zamanların işaretlenmesi anlamına gelir. Peygamberlik yazıları Kova “horosunu” işaretler. Kova, İsa Peygamber tarafından şu şekilde işaretlenir.

İsa şöyle yanıt verdi: “Bu sudan her içen yine susayacak. Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su, içende sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak.”

… İsa ona şöyle dedi: “Kadın, bana inan, öyle bir saat geliyor ki, Baba’ya ne bu dağda, ne de Yeruşalim’de tapınacaksınız! Siz bilmediğinize tapıyorsunuz, biz bildiğimize tapıyoruz. Çünkü kurtuluş Yahudiler’dendir. Ama içtenlikle tapınanların Baba’ya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte, o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor.

Yuhanna 4:13-14, 21-23

Şu an Kova “zamanındayız”. Bu zaman, Oğlak burcunda olduğu gibi kısa bir belirli zaman değildir. Bunun tersine, o konuşmanın zamanından bugüne kadar devam eden uzun ve geniş bir “zamandır”. Kova burcunun bu saatinde İsa Mesih, içimizde sonsuz yaşam yaratacak olan suyu bize sunuyor.

Peygamber’in burada iki defa kullandığı Grekçe kelime horo‘dur, “horoskop” kökü ile aynıdır.

Eski Burçlardan Kova Okumanız

Bugün Kova burcu okumasını şu şekilde uygulayabiliriz.

Kova ‘kendini bil’ der. İçinin derinliklerinde susadığın şey nedir? Bu susuzluk, etrafınızdakilerin gördüğü özellikler olarak nasıl ortaya çıkıypr? Belki de para, daha uzun hayat, seks, evlilik, romantik ilişkiler veya daha iyi yiyecek ve içecek olabilir. Ne olursa olsun ‘daha fazla bir şey’ için belirsiz bir susuzluğunuz olduğunun farkındasınızdır. Bu susuzluk sizi, size yakın olanlarla uyumsuz hale getirebilir ve iş arkadaşlarınız, aile üyeleriniz veya sevgilileriniz gibi daha derin ilişkileriniz olan insanlarda hayal kırıklığına neden olabilir. Susuzluğunuzun sahip olduklarınızı kaybetmenize neden olmamasına dikkat edin.

Şimdi kendinize “yaşam suyu” ile ne kastedildiğini sormanın tam zamanıdır. Özellikleri nelerdir? Kova’nın teklifini tanımlamak için “ebedi yaşam”, “kaynak”, “ruh” ve “gerçek” gibi kelimeler kullanıldı. Bu kelimeler “Bolluk”, “memnuniyet”, “canlandırıcı” gibi özellikleri akla getirirler. Bu ilişkilerinizi tersine çevirebilir, böylece sadece bir “alıcı” olmak yerine bir “verici” olursunuz.

Ama her şey susuzluğunuzu bilmek ve sizi neyin harekete geçirdiği konusunda dürüst olmakla başlar. Bu konuşmadaki kadını örnek alın ve teklifi nasıl kabul ettiğini öğrenip öğrenemeyeceğinizi düşünün. Kalbinizi inceledikçe, yaşamaya değer bir hayat yaşarsınız.

Eski Burç Hikayesi aracılığıyla Kova’ya daha derin bir bakış

Kova Burcu başlangıçta sadece 21 Ocak ile 19 Şubat arasında doğanlar için sağlık, sevgi ve zenginlik konularında rehberlik etmesi anlamına gelmiyordu. Hayatta daha fazla bir şeye susamış olduğumuzu herkese hatırlatması için yıldızlara yerleştirildi. Uzun zaman önce, bizdeki susuzluğu giderecek olan Bakire’nin Oğlu’nun geleceğinin işareti yıldızlara yerleştirildi. Eski Burç Hikayesine en başından başlamak için Başak’a bakın. Burç Hikayesine Balık ile devam ediyoruz. “Yaşam suyunu” daha iyi anlayabilmeniz için Kova’nın yazılı mesajına bakınız:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *