Skip to content

‘Tanrı’nın Oğlu’ Unvanı Nasıl Anlaşılır?

  • by

Belki de İncil’in hiçbir parçası, İncil’de defalarca Hz. İsa Mesih (A.S.) için kullanılan ‘Tanrı’nın Oğlu’ unvanı kadar tartışma yaratmamaktadır. Bu terim, birçoklarının İncil’in yozlaştığından şüphelenmesinin ana nedenidir. İncil’in bozulmuş olması konusu Kuran’dan (burada ), sünnetten (burada – ) ve bilimsel metinsel eleştiriden (burada ) incelenir. Buradaki sonuç, İncil’in bozuk olmadığıdır. Peki o zaman İncil’de geçen “Tanrı’nın Oğlu” teriminden ne anlıyoruz?

İhlas Suresinde’de belirtildiği gibi, Tanrı’nın Tekliğine aykırı mı?

De ki: O, Allah bir tekdir.
Allah sameddir (hiç birşeye muhtaç değil, herşey O’na muhtaçtır.)
O, doğurmamış ve doğurulmamıştır
O’nun hiçbir dengi (benzeri) yoktur

.İhlas Suresi 112

İhlas Suresi gibi, Tevrat da Hz. Musa’nın (A.S.) ilan ettiği gibi, Tanrı’nın Tekliğini öne sürer:

“Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB’dir.”  

Yasa’nın Tekrarı 6:4

Bu yazıda bu terime bakacağız, nereden geldiğini, ne anlama geldiğini ve ne anlama gelmediğini anlayacağız. Daha sonra ona ve İncil’e yanıt verebileceğimiz bilgili bir konumda olacağız.

O halde ‘Tanrı’nın Oğlu’ sözünü nasıl anlayabiliriz?

‘Tanrı’nın Oğlu’ Nereden Gelir?

‘Tanrı’nın Oğlu’ bir unvandır ve incil kaynaklı değildir. İncil’in yazarları bu terimi keşfetmemiş veya kullanmamışlardır. Hristiyanlar tarafından da keşfedilmemiştir. Bunu biliyoruz çünkü ilk olarak Zebur’da, henüz İsa Mesih’in (A.S.) havarileri ya da Hristiyanların yaşamından çok önce, MÖ 1000 civarında Davut peygamberden (A.S.) esinlenen kısımda kullanıldı. İlk olarak nerede geçtiğine bakalım.

Nedir uluslar arasındaki bu kargaşa,

Neden boş düzenler kurar bu halklar?

Dünyanın kralları saf bağlıyor,

Hükümdarlar birleşiyor

RAB’be ve meshettiği krala karşı.

“Koparalım onların kayışlarını” diyorlar,

“Atalım üzerimizden bağlarını.”

Göklerde oturan Rab gülüyor,

Onlarla eğleniyor.

Sonra öfkeyle uyarıyor onları,

Gazabıyla dehşete düşürüyor

Ve, “Ben kralımı

Kutsal dağım Siyon’a oturttum” diyor.

RAB’bin bildirisini ilan edeceğim:

Bana, “Sen benim oğlumsun” dedi,

“Bugün ben sana baba oldum.

Dile benden, miras olarak sana ulusları,

Mülk olarak yeryüzünün dört bucağını vereyim.

Demir çomakla kıracaksın onları,

Çömlek gibi parçalayacaksın.”

Ey krallar, akıllı olun!

Ey dünya önderleri, ders alın!

RAB’be korkuyla hizmet edin,

Titreyerek sevinin.

Oğulu öpün ki öfkelenmesin,

Yoksa izlediğiniz yolda mahvolursunuz.

Çünkü öfkesi bir anda alevleniverir.

Ne mutlu O’na sığınanlara!

2. Mezmur

Burada ‘Tanrı’ ve ‘meshettiği’ ile arasındaki bir konuşmayı görüyoruz. 7. ayette ‘RAB’ (yani Tanrı / Allah) meshedilmiş olana “… sen benim oğlumsun; bugün senin baban oldum … ” der. Bu, bize ‘Oğlunu Öpün …’ diye öğütlediği 12. ayette tekrarlanır.   Tanrı konuşup ona “oğlum” dediğine göre, ‘Tanrı’nın Oğlu’ unvanı buradan gelmektedir.  Bu “Oğul” unvanı kime verilmiştir?  ‘Meshettiğine’.  Başka bir deyişle, ‘Oğul’ unvanı, bölüm boyunca “meshedilmiş” ile döngüsel şekilde kullanılır. Meshedilmiş = Mesih ( Anointed =Messiah) olduğunu görmüştük ve bu Mezmur da aynı zamanda Mesih unvanının kaynağıdır. Dolayısıyla, ‘Tanrı’nın Oğlu’ unvanı, ‘Mesih’ teriminin kökeninin geldiği aynı bölümden, yani Hz. İsa Mesih’in gelişinden 1000 yıl önce yazılmış Zebur’un ilham yazılarından kaynaklanmaktadır.

Bunu bilmek, İsa’nın duruşmasında İsa’ya yöneltilen suçlamaları anlamamızı sağlar. Yahudi liderlerin duruşmasında onu nasıl sorguladıkları aşağıdadır.

İsa Unvanları: ‘Tanrı’nın Oğlu’ Hakkında Mantıksal Alternatifler

Gün doğunca halkın ileri gelenleri, başkâhinler ve din bilginleri toplandılar. İsa, bunlardan oluşan Yüksek Kurul’un önüne çıkarıldı. O’na, “Sen Mesih isen, söyle bize” dediler. İsa onlara şöyle dedi: “Size söylesem, inanmazsınız. Size soru sorsam, yanıt vermezsiniz. Ne var ki, bundan böyle İnsanoğlu, kudretli Tanrı’nın sağında oturacaktır.” Onların hepsi, “Yani, sen Tanrı’nın Oğlu musun?” diye sordular. O da onlara, “Söylediğiniz gibi, ben O’yum” dedi. “Artık tanıklığa ne ihtiyacımız var?” dediler. “İşte kendi ağzından duyduk!”

Luka 22:66-71

İleri gelenler öncelikle İsa’ya ‘Mesih’ olup olmadığını sordular (67. ayet). Birine “Sen X misin?” diye sorarsam, bu zaten aklımda X hakkında bir fikrim olduğu anlamına gelir. Sadece X ile konuştuğum kişiyi bağlamaya çalışırım. Aynı şekilde, Yahudi liderlerin İsa’ya “Mesih sen misin?” demeleri, akıllarında ‘Mesih’ kavramının olduğu anlamına gelir. Soruları, ‘Mesih’ unvanını İsa’nın kişiliğiyle ilişkilendirmekle ilgiliydi. Ama daha sonra soruyu birkaç cümle sonra “Sen Tanrı’nın Oğlu musun?” diye tekrarlıyorlar. ‘Mesih’ ve ‘Tanrı’nın Oğlu’ unvanlarını eşdeğer ve birbirinin yerine geçebilir olarak kullanıyorlar. Bu unvanlar aynı madalyonun iki yüzüdür. (İsa, arada ‘insan oğlu’ ile cevap verir. Bu, Daniel’in kitabında burada açıklanan bir bölümden gelen başka bir unvandır). Yahudi liderler ‘Mesih’ ve ‘Tanrı’nın Oğlu’ unvanlarının birbirlerinin yerine geçme kararını nereden aldı? İsa’nın gelişinden bin yıl önce ilham alan 2. Mezmur’dan aldılar. İsa’nın ‘Mesih’ olmasaydı, ‘Tanrı’nın Oğlu’ da olmaması mantıken mümkündü. Yukarıda gördüğümüz gibi Yahudi liderlerin aldıkları pozisyon buydu.

İsa’nın hem ‘Mesih’ hem de ‘Tanrı’nın Oğlu’ olması mantıksal olarak mümkündür. İsa’nın (A.S.) önde gelen öğrencisi Petrus’un sorulduğunda nasıl yanıt verdiğini görüyoruz. İncil’de yazılmıştır:

İsa, Filipus Sezariyesi bölgesine geldiğinde öğrencilerine şunu sordu: “Halk, İnsanoğlu’nun kim olduğunu söylüyor?”

Öğrencileri şu karşılığı verdiler: “Kimi Vaftizci Yahya, kimi İlyas, kimi de Yeremya ya da peygamberlerden biridir diyor.”

İsa onlara, “Siz ne dersiniz” dedi, “Sizce ben kimim?”

Simun Petrus, “Sen, yaşayan Tanrı’nın Oğlu Mesih’sin” yanıtını verdi.

İsa ona, “Ne mutlu sana, Yunus oğlu Simun!” dedi. “Bu sırrı sana açan insan değil, göklerdeki Babam’dır.   

Matta 16:13-17

Petrus, ‘Mesih’ unvanını doğal olarak ‘Tanrı’nın Oğlu’ ile birleştirir, çünkü bu her iki unvan Mezmurlar’dan (Zebur) kaynaklandığında bu şekilde yerleşmiştir. İsa bunu Tanrı’dan Petrus’a bir vahiy olarak kabul eder. İsa ‘Mesih’ tir ve bu nedenle de ‘Tanrı’nın Oğlu’ dur.

Ancak İsa’nın ‘Mesih’ olması, ancak ‘Tanrı’nın Oğlu’ olmaması imkansız, hatta çelişkilidir, çünkü iki terim de aynı kaynağa sahiptir ve aynı anlama gelir. Bu, belirli bir şeklin “daire” olduğunu, ancak “yuvarlak” olmadığını söylemekle aynıdır. Bir şekil bir kare olabilir ve dolayısıyla bir daire veya yuvarlak olamaz. Ama bir daire ise o zaman da yuvarlaktır. Yuvarlak, daire olmakla aynıdır ve belirli bir şeklin bir daire olduğunu ancak yuvarlak olmadığını söylemek, tutarsız olmak ya da ‘daire’ ve ‘yuvarlaklığın’ ne anlama geldiğini yanlış anlamak demektir. ‘Mesih’ ve ‘Tanrı’nın oğlu’ ile aynıdır. İsa ya hem ‘Mesih’ hem de ‘Tanrı’nın Oğlu’dur (Petrus’un iddiası) ya da ikisi de değildir (o günün Yahudi liderlerinin görüşü); ama biriyken diğeri olmaması mümkün değildir.

‘Tanrı’nın Oğlu’ ne anlama gelir?

Peki bu unvan ne anlama gelir?   Yeni Antlaşma’nın ilk öğrencilerinden biri olan Yusuf’un (Firavun Yusuf’u değil) şahsını nasıl tanıttığını ve “… oğlunu” unvanını nasıl kullandığı konusunda bir ipucu ortaya çıkıyor. Şöyle diyor:

Örneğin, Kıbrıs doğumlu bir Levili olan ve elçilerin Barnaba, yani Cesaret Verici Oğlu diye adlandırdıkları Yusuf, sahip olduğu bir tarlayı sattı, parasını getirip elçilerin buyruğuna verdi.

Elçilerin İşleri 4:36-37

‘Barnaba’ adının ‘cesaret verici oğlu’ anlamına geldiğini görüyoruz. İncil, Yusuf’un gerçek babasının adının ‘Cesaret’ olduğunu ve bu nedenle de ona ‘cesaret verici oğlu’ dendiğini mi söylüyor? Tabii ki hayır! ‘Cesaret’ tanımlanması zor, ancak cesaret verici bir kişide yaşandığını görerek anlaşılması kolay olan soyut bir kavramdır. Yusuf’un hayatına ve şahsına bakan biri cesaretlendirmeyi eylemde ‘görebilir’ ve böylece ‘cesaretin’ ne anlama geldiğini anlayabilir. Bu şekilde Yusuf ‘cesaret vericinin oğlu’ dur. Canlı bir şekilde ‘cesaretlendirmeyi’ temsil ediyordu.

“Tanrı’yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi” (Yuhanna 1:18).  Bu nedenle Tanrı’nın karakterini ve doğasını anlamamız zordur.  İhtiyacımız olan şey, Tanrı’nın canlı bir şekilde temsil edildiğini görmektir, ancak bu imkansızdır çünkü “Tanrı Ruhtur” ve bu nedenle görülemez. İncil böylece hem ‘Tanrı Sözü’ hem de ‘Tanrı’nın Oğlu’ başlıklarını kullanarak İsa Mesih’in yaşamının ve kişiliğinin önemini özetler ve açıklar.

Söz, insan olup aramızda yaşadı. O’nun yüceliğini –Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un yüceliğini– gördük. Nitekim hepimiz O’nun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. Kutsal Yasa Musa aracılığıyla verildi, ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi. 

Yuhanna 1:14,16-18

Tanrı’nın lütfunu ve gerçeğini nasıl bilebiliriz?  İsa’nın (A.S.) gerçek etten ve kandan olan yaşamında bunu yaşadığını görüyoruz.  Öğrenciler, Tanrı’nın ‘lütfunu ve gerçeğini’ İsa’da görerek anlayabilirlerdi. Yasa emirleriyle bize bu görsel örneği veremezdi.

Direkt olarak Tanrı’dan gelen…Oğul.

‘Tanrı’nın oğlu’ nun başka bir kullanımı da İsa (A.S.) ile ilgili olarak ne anlama geldiğini daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Luka İncili, İsa’nın Adem’e geri dönen soy ağacını (babadan oğula) listeler. Soy ağacının en sonunda söylediği yerden alıyoruz:

Enoş oğlu, Şit oğlu, Adem oğlu, Tanrı Oğlu’ydu.

Luka 3:38

Burada Adem’e ‘Tanrı Oğlu’ dendiğini görüyoruz. Neden?  Çünkü Adem’in insan babası yoktu; kendisi direkt olarak Tanrı’dan geliyordu.  İsa’nın da insan babası yoktu; bakireden doğmustu .  Yukarıda, Yuhanna kitabında dediği gibi, direkt olarak ‘Baba’dan gelmişti’.

‘…Oğlu’ Kur’an Örneği

Kuran’da ‘… oğlu’ ifadesini İncil’e benzer şekilde kullanır. Şu ayeti düşünün:

Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: “Hayır olarak ne harcarsanız o, ana-baba, akraba, yetimler, fakirler ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak ne yaparsanız, gerçekten Allah onu hakkıyla bilir.”

Bakara Suresi 2:215

‘Yolcular’ (veya ‘gezginler’) kelimesi, orijinal arapçada tam anlamıyla ‘yolun oğulları’ olarak yazılmıştır (‘ibni sabil’ veya  ابن السبيل). Neden?  Çünkü tercümanlar ve çevirmenler, cümlenin kelimenin tam anlamıyla yolun ‘oğullarına’ atıfta bulunmadığını, bunun bir yolcuyu, yani yola güçlü ve bağımlı olanları ifade etmek için bir ifade olduğunu anlamışlardır.

“Tanrı’nın Oğlu” ne demek değildir?

Kutsal Kitap ‘Tanrı’nın oğlu’ terimini kullandığında da durum aynıdır. Tevrat, Zebur veya İncil’in hiçbir yerinde ‘Tanrı’nın Oğlu’ terimi, Tanrı’nın bir kadınla cinsel ilişkiye girdiği ve sonuç olarak gerçek ve fiziksel bir oğlu olduğu anlamına gelmez. Bu anlayış, tanrıların ‘eşleri’ olduğu antik Yunan çok tanrılılığında yaygındı. Ancak İncil’in hiçbir yerinde bu belirtilmemiştir. İsa’nın bir bakireden doğduğunu söylediği için kesinlikle bu imkansız olurdu – dolayısıyla akrabalık yoktur.

Özet

Burada (here), Yeşaya Peygamberin MÖ 750 civarında, gelecekte bir gün doğrudan RAB’bin bir İşaretinin geleceğini kehanet ettiğini gördük.

Bundan ötürü Rab’bin kendisi size bir belirti verecek: İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacak.

Yeşaya 7:14

Tanım gereği, bakireden olan bir oğlun hiçbir babası yoktur. Burada melek Cebrail’in Meryem’e bunun olacağını çünkü ‘En Yüce Olan’ın gücü sizi (Meryem) gölgede bırakacak’ diye ilan ettiğini gördük. Bu, Tanrı ile Meryem arasındaki kutsal olmayan ilişkilerden kaynaklanmayacaktı – bu aslında küfür (şirk) olurdu. Hayır, bu oğul, insan planı veya çabası olmadan doğrudan Tanrı’dan yola çıkan, çok benzersiz bir şekilde ‘kutsal’ olacaktı. Sözlerimizin doğrudan bizden ilerlediği, bu da doğrudan Tanrı’dan hareket ederdi. Bu anlamda Mesih, hem Tanrı’nın Oğlu hem de Tanrı Sözü idi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *