Skip to content

3 & 4 Gün – İsa Mesih geleceği ve Dönüşünü bildirir

  • by

İncir ağacının yıldızlarla ortak yönü nedir? Her ikisi de büyük olayların geleceğinin işaretleridir ve hazırlıksız olanlara uyarı olarak verilir. Tin Suresi şöyle başlar:

İncir ve zeytine and olsun.

Tin Suresi 95:1

Gelecek olanı işaret eder;

Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.

Tin Suresi 95:4-5

Surah al-Mursalat (The Emissaries), Surah at-Takwir (The Overthrowing), and Surah al-Infitar (The Cleaving) repeatedly declare the stars will dim, and that this signals the coming of something great:

Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman, Gök yarıldığı zaman, Dağlar ufalanıp savrulduğu zaman,

Mürselat Suresi 77:8-10

Güneş, dürüldüğü zaman, Yıldızlar, bulanıp söndüğü zaman, Dağlar, yürütüldüğü zaman,

Tekvir Suresi 81:1-3

Gök yarıldığı zaman, Yıldızlar saçıldığı zaman, Denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman,

İnfitar Suresi 82:1-3

Bunlar ne anlama gelir? Hz. İsa Mesih A.S. son haftasında açıklar.  Öncelikle hatırlayalım.

Daniel ve Zekeriya peygamberlere göre, 9 Nisan Pazar günü Yeruşalim’e girdikten Daniel and Zechariah) ve Hz. Musa’nın A.S. Tevrat’taki yönetmeliklerine 10 Nisan Pazartesi günü Tapınağa giren , Allah’ın kuzusu seçilecek olan İsa Mesih A.S., Yahudi liderler tarafından reddedildi. Aslında, Tapınağı temizlerken onu nasıl öldüreceklerini planlamaya başladılar. İncil, İsa Mesih peygamberin yaptıklarını kaydeder:

İncir Ağacının Lanetlenmesi

İsa onları bırakıp (2. Gün olan 10 Nisan Pazartesi Günü Tapınaktaki Yahudileri) kentten çıktı. Beytanya’ya dönüp geceyi orada geçirdi.

İsa sabah erkenden (11 Nisan Salı, 3. Gün) kente dönerken acıkmıştı. Yol kenarında gördüğü bir incir ağacına yaklaştı. Ağaçta yapraktan başka bir şey bulamayınca ağaca, “Artık sonsuza dek sende meyve yetişmesin!” dedi. İncir ağacı o anda kurudu.

Matta 21:17-19

Pek çok kişi neden İsa Mesih’in incir ağacı ile konuşup soldurduğunu merak eder. İncil doğrudan açıklamaz, ancak önceki peygamberler anlamamıza yardımcı olabilir. Bu peygamberler, gelecek yargı uyarısı yaparken, genellikle bir incir ağacının solmuş görüntüsünü kullanırlardı. Solmuş incir ağacı görüntüsünün önceki peygamberler tarafından uyarılarında nasıl kullanıldığına dikkat edin:

Asmalar kurudu, incir ağaçları soldu;

Nar, hurma, elma, bütün meyve ağaçları kurudu.

İnsanoğlunun sevinci yok oldu.

Yoel 1:12

“Samyeli ve küfle sizi cezalandırdım,
Mahvettim bağlarınızı, bahçelerinizi,
İncir ve zeytin ağaçlarınızı çekirge yedi,
Yine de bana dönmediniz.”
RAB böyle diyor.
Amos 4:9

Ambarda hiç tohum kaldı mı? Asma, incir, nar, zeytin ağaçları bugüne dek ürün verdi mi?

“ ‘Bugünden başlayarak üzerinize bereket yağdıracağım.’ ”

Hagay 2:19

Bütün gök cisimleri küçülecek,

Gökler bir tomar gibi dürülecek;

Gök cisimleri, asma yaprağı,

İncir yaprağı gibi dökülecek.

Yeşaya 34:4

“ ‘Onları büsbütün yok edeceğim, diyor RAB,

Ne asmada üzüm kalacak,

Ne incir ağacında incir.

Yaprakları solup kuruyacak.

Onlara ne verdiysem,

Ellerinden alınacak.’ ”

Yeremya 8:13

Hz. Hoşea A.S. İncir ağacını İsrail’in bir metaforu olarak kullanarak ve sonra bir lanet ilan ederek daha da ileri gitti:

“İsrail çölde

Bir salkım üzüm gibi geldi bana,

Atalarıysa incir ağacının ilk ürünü gibi.

Ama Baal-Peor’a geldiklerinde

Utanç dolu puta adadılar kendilerini,

Sevdikleri şey kadar iğrenç oldular.

Efrayim’in görkemi bir kuş gibi uçup gidecek,

Ne doğum ne gebelik olacak, kimse gebe kalmayacak.

Çocuklarını büyütseler bile,

Çocuklarından edeceğim onları,

Kimse kalmayıncaya dek;

Evet, vay başlarına,

Onları terk ettiğimde!

Vuruldu Efrayim,

Kökleri kurudu,

Meyve vermeyecekler artık.

Çocuk doğursalar bile,

Rahimlerinin değerli meyvelerini öldüreceğim.”

Reddedecek Tanrım onları,

Çünkü O’nu dinlemediler,

Uluslar arasında dolaşıp duracaklar.

Hoşea 9:10-12, 16-17; not: Efrayim = İsrail

Bu lanetler, Yeruşalim ilk kez MÖ 586’da yıkıldığında yerine getirildi (Yahudi tarihi için buraya bakınız -. İsa Mesih peygamber incir ağacını kuruttuğunda, sembolik olarak Yeruaşlim’in ve Yahudi sürgününün ülkeden başka bir yıkımı olacağını kehanet ediyordu.

İsa Mesih incir ağacını lanetledikten sonra tapınağa doğru devam etti, halka öğretiş verdi ve Yahudi liderlerle tartıştı. Allah’ın hükmüyle ilgili birçok uyarıda bulundu. İncil öğretileri kaydeder ve hepsi buradadır .

Peygamber Dönüşünün İşaretlerini Tahmin Ediyor

İsa Mesih Peygamber daha sonra Yeruşalim’deki Yahudi Mabedi’nin yıkıldığına dair karanlık bir kehanetle bitirdi. O zamanlar bu tapınak, tüm Roma İmparatorluğu’nun en etkileyici yapılarından biriydi. Ancak İncil, yıkımını önceden gördüğünü kaydeder. Bu İsa Mesih’in, dünyaya dönüşü ve dönüşünün işaretleri hakkında bir tartışma başlattı. İncil öğretilerini kaydeder;

İsa tapınaktan çıkıp giderken, öğrencileri, tapınağın binalarını O’na göstermek için yanına geldiler. İsa onlara, “Bütün bunları görüyor musunuz?” dedi. “Size doğrusunu söyleyeyim, burada taş üstünde taş kalmayacak, hepsi yıkılacak!”

İsa, Zeytin Dağı’nda otururken öğrencileri yalnız olarak yanına geldiler. “Söyle bize” dediler, “Bu dediklerin ne zaman olacak, senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak?”

Matta 24:1-3

Peygamber, Yahudi Tapınağının tamamen yok edileceğini tahmin ederek işe başladı. Tarihten bunun MS 70’de olduğunu biliyoruz. Sonra akşam [i] Tapınaktan ayrıldı ve Yeruşalim kenti dışındaki Zeytin Dağı’na gitti. Yahudi günü, gün batımıyla başladığından haftanın 4. günü olan 12 Nisan Çarşamba günü, onların sorularını yanıtlayarak çağın sonunu ve dönüşünü öğrettiği zamandı.

İsa onlara şu karşılığı verdi: “Sakın kimse sizi saptırmasın! Birçokları, ‘Mesih benim’ diyerek benim adımla gelip birçok kişiyi aldatacaklar. Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Sakın korkmayın! Bunların olması gerek, ama bu daha son demek değildir. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak; yer yer kıtlıklar, depremler olacak. Bütün bunlar, doğum sancılarının başlangıcıdır.

   “O zaman sizi sıkıntıya sokacak, öldürecekler. Benim adımdan ötürü bütün uluslar sizden nefret edecek. O zaman birçok kişi imandan sapacak, birbirlerini ele verecek ve birbirlerinden nefret edecekler. Birçok sahte peygamber türeyecek ve bunlar birçok kişiyi saptıracak. Kötülüklerin çoğalmasından ötürü birçoklarının sevgisi soğuyacak. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. Göksel egemenliğin bu Müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte o zaman son gelecektir.

“Peygamber Daniel’in sözünü ettiği yıkıcı iğrenç şeyin kutsal yerde dikildiğini gördüğünüz zaman –okuyan anlasın– Yahudiye’de bulunanlar dağlara kaçsın. Damda olan, evindeki eşyalarını almak için aşağı inmesin. Tarlada olan, abasını almak için geri dönmesin. O günlerde gebe olan, çocuk emziren kadınların vay haline! Dua edin ki, kaçışınız kışa ya da Şabat Günü’ne rastlamasın. Çünkü o günlerde öyle korkunç bir sıkıntı olacak ki, dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, bundan sonra da olmayacaktır. O günler kısaltılmamış olsaydı, hiç kimse kurtulamazdı. Ama seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak. Eğer o zaman biri size, ‘İşte Mesih burada’, ya da ‘İşte şurada’ derse, inanmayın. Çünkü sahte mesihler, sahte peygamberler türeyecek; bunlar büyük belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki, ellerinden gelse, seçilmiş olanları bile saptıracaklar. İşte size önceden söylüyorum.

“Bunun için size, ‘İşte Mesih çölde’ derlerse gitmeyin. ‘Bakın, iç odalarda’ derlerse inanmayın. Çünkü İnsanoğlu’nun gelişi, doğuda çakıp batıya kadar her taraftan görülen şimşek gibi olacaktır.

 “Leş neredeyse, akbabalar oraya üşüşecek.

 “O günlerin sıkıntısından hemen sonra,

‘Güneş kararacak,

Ay ışık vermez olacak,

Yıldızlar gökten düşecek,

Göksel güçler sarsılacak.’

   “O zaman İnsanoğlu’nun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek, İnsanoğlu’nun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. Kendisi güçlü bir borazan sesiyle meleklerini gönderecek. Melekler O’nun seçtiklerini göğün bir ucundan öbür ucuna dek, dünyanın dört bucağından toplayacaklar.

Matta 24:4-31

Burada İsa Mesih peygamber, Tapınağın yaklaşan yıkımının ötesine baktı. Tapınağın yıkılmasından Mesih’in dönüşüne kadar geçen sürenin, artan kötülükler, depremler, kıtlıklar, savaşlar ve takipçilerine zulüm ile karakterize edileceğini öğretti. Öyle olsa bile, İncil’in “tüm dünyada öğretileceğini” öngördü (14. ayet). Dünya Mesih’i öğrendikçe, onun ve dönüşü hakkında artan sayıda sahte peygamberler ve yanlış iddialar olacaktı. Savaşların, kaosun ve sıkıntının ortasında dönüşünün gerçek işareti, güneşin, ayın ve yıldızların tartışılmaz rahatsızlıkları olacaktır. Bir şekilde kararacaklar.

W Savaşın, sıkıntının ve depremlerin arttığını görebiliyoruz, bu yüzden dönüş zamanı yaklaşıyor. Ancak göklerde hâlâ hiçbir kargaşa yok, yani dönüşü henüz değil. Ama ne kadar yakınız? İsa Mesih bu soruyu cevaplamak için devam etti;

 “İncir ağacından ders alın! Dalları filizlenip yaprakları sürünce, yaz mevsiminin yakın olduğunu anlarsınız. Aynı şekilde, bütün bunların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki, İnsanoğlu yakındır, kapıdadır. Size doğrusunu söyleyeyim, bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak. Yer ve gök ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.”

Matta 24:32-35

Bir gün öncesinde lanetlediği ve kuruttuğu İsrail’i simgeleyen incir ağacını hatırlıyor musunuz? Tapınak MS 70’de yıkıldığında İsrail’in kuruması meydana geldi ve binlerce yıl kurumuş olarak kaldı. Peygamber bize incir ağacından çıkan yeşil filizleri ve yaprakları aramamızı söyledi ve o zaman, zamanının ‘yakın’ olacağını bilecektik. Son 70 yılda hepimiz bu incir ağacının yeşermeye başladığını ve yeniden yaprakların filizlendiğine şahit olduk. Bu, İsrail’in modern yeniden doğuşunda başladı ve Yahudilerin İsrail’e dönmeye başlaması, sulamaya ve tarım alanlarına yeniden başlamasıyla devam etti. Evet, bu, günümüzde birçokları için savaşları ve sıkıntıları artırdı, ancak peygamber öğretisinde bu konuda uyardığı için bu bizi şaşırtmamalı. Pek çok yönden, bu ‘ağaç’ hala ölü, ancak incir ağacının yaprakları yeşermeye başlıyor.

Peygamberin dönmesi konusunda bizi dikkatsiz ve kayıtsız olduğumuz konusunda uyardığı için bu durum bizi günümüzde daha dikkatli yapmalıdır.

“O günü ve saati, ne gökteki melekler, ne de Oğul bilir; Baba’dan başka kimse bilmez. Nuh’un günlerinde nasıl olduysa, İnsanoğlu’nun gelişinde de öyle olacak. Nuh’un gemiye bindiği güne dek, tufandan önceki günlerde insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı. Tufan gelinceye, hepsini süpürüp götürünceye dek başlarına geleceklerden habersizdiler. İnsanoğlu’nun gelişi de öyle olacak. O gün tarlada bulunan iki kişiden biri alınacak, biri bırakılacak. Değirmende buğday öğüten iki kadından biri alınacak, biri bırakılacak.

“Bunun için uyanık kalın. Çünkü Rabbiniz’in geleceği günü bilemezsiniz. Ama şunu bilin ki, ev sahibi, hırsızın gece hangi saatte geleceğini bilse, uyanık kalır, evinin soyulmasına fırsat vermez. Bunun için siz de hazır olun! Çünkü İnsanoğlu beklemediğiniz saatte gelecektir.

“Efendinin, hizmetkârlarına vaktinde yiyecek vermek için başlarına atadığı güvenilir ve akıllı köle kimdir? Efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı o köleye ne mutlu! Size doğrusunu söyleyeyim, efendisi onu bütün malının üzerinde yetkili kılacak. Ama o köle kötü olur da içinden, ‘Efendim gecikiyor’ der ve öteki köleleri dövmeye başlarsa, sarhoşlarla birlikte yiyip içerse, efendisi, onun beklemediği günde, ummadığı saatte gelecek, onu şiddetle cezalandırıp ikiyüzlülerle bir tutacak. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır.”

Matta 24:36-51

İsa Mesih, İncil’de geri dönüşünü öğretmeye devam etti ve bunun bağlantısı buradadır.

3. ve 4. Günün Özeti

Güncellenen zaman çizelgesi, İsa Mesih’in Yahudi liderlerle uzun tartışmaların öncesinde 3. Gün yani salı günü incir ağacını nasıl lanetlediğini gösteriyor. Bu eylem sembolik olarak İsrail’in kehanetiydi. Sonra, 4. Gün çarşamba günü, dönüşünün işaretlerini anlattı… en büyüğü tüm gök cisimlerinin karartılmasıydı.


İsa Mesih’in son haftasının 3. ve 4. günlerinde Tevrat yönetmeliğine göre işaretleri

Sonra hepimizi onun dönüşünü dikkatle izlememiz için uyardı. Artık incir ağacının yeniden yeşerdiğini görebildiğimiz için dikkatli yaşamalıyız.

İncil daha sonra Şeytan’ın (İblis) 5. Günde peygambere karşı nasıl hareket ettiğini kaydeder.


[i] Luka kitabı o hafta her günü anlatarak, bunu özetliyor:  İsa gündüz tapınakta öğretiyor, geceleri ise kentten dışarı çıkıp Zeytin Dağı’nda sabahlıyordu.

Luka 21:37

Kitap olarak Al Kitab’dan Tüm İşaretlerin PDF’sini indirin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *