Skip to content

Eski Burçlarda Oğlak

  • by

Günümüzdeki yıldız falı okumasına göre eğer 22 Aralık ve 20 Ocak tarihleri arasında doğmuşsanız, Oğlak burcu olduğunuz anlamına gelir. Burçların günümüzdeki modern yıldız falı okumasında, Oğlak olarak; aşk, iyi şans, sağlık bulmak ve kişiliğinizi daha derinden anlamak için Oğlak yıldız falı tavsiyesini okursunuz.

Oğlak, bir Balığın kuyruğu ile birleşik olan bir Keçinin önünün görüntüsünü oluşturur. Bu Keçi Balığı nereden gelmiştir?

En başından ne anlama gelir?  

Dikkatli olun! Bu soruyu yanıtlamak, burcunuzu tamamen yeni yollarla açacaktır. Sadece burcunuz için yıldız falınızı kontrol etmek sizi amaçladığınızdan farklı bir yolculuğa çıkarabilir

Eski Burçlarda Oğlak, Büyük Bir Hikaye oluşturan on iki astroloji takımyıldızının beşincisiydi. İlk dört takımyıldızın, Büyük Kurtarıcı ve Düşmanı ile olan ölümcül çatışmayla ilgili astrolojik bir birim olduğunu gördük.

Oğlak, bizi etkileyen bu Kurtarıcı’nın işlerine odaklanan ikinci birimi başlatır. Bu biride, Kurtarıcı’nın düşmanına karşı kazandığı zaferin sonuçlarını, yani bize sağladığı bereketleri görüyoruz. Bu birim bir Keçi ile başlar ve bir Koç ile biter. Ortadaki iki İşaret balıklarla (Kova ve Balık) ilgilidir. O zaman Oğlak’ın her zaman bir Balığın kuyruğuna bağlanmış olan bir Keçinin ön kısmı olması ne kadar da uygundur.

Eski Burçlarda Oğlak, herkesin yararlanabileceği faydaları öngördüğü için tüm insanlar içindi. Bu nedenle, modern burç anlamında Oğlak değilseniz bile, Oğlak burcunun yıldızlarına gömülü eski astroloji hikayesi anlaşılmaya değerdir.

Astrolojide Oğlak Takımyıldızı

Oğlak, balık kuyruğu ile bağlı bir Keçi görüntüsünü oluşturan bir yıldız takımyıldızıdır. Burada Oğlak burcunu oluşturan yıldızlar çizgilerle birbirine bağlıdır. Bu fotoğrafta keçi balığına benzer bir şey görebiliyor musunuz? Ben göremiyorum. Kim bu yıldızlardan kaynaşmış bir keçi ve balık yaratığını hayal edebilir?

Oğlak Takımyıldızı

Keçiler ve balıklar doğada uzaktan bile akraba değillerdir.  Bu işaret insanlık tarihinde çok eskiye dayanır. Aşağıda Mısır’daki Dendera Tapınağı’nda yer alan zodyak resmi bulunur. 2000 yıldan daha eskidir ve Balık- Keçi Oğlak bu zodyakta kırmızı daire içine alınmıştır.

 Eski Mısır Dendera Zodyak’ında belirtilen Oğlak

Önceki burç takımyıldızlarında olduğu gibi, Keçi balığının Oğlak burcu görüntüsü takımyıldızın kendisinden gelmez. Yıldız, takımyıldızında doğuştan oluşmamıştır. Aksine, kaynaşmış bir Keçi Balığı fikri, yıldızlardan önce gelmiştir. İlk astrologlar daha sonra bu fikri tekrar eden bir işaret olarak yıldızlara yerleştirdiler. Ama neden? Eskiler için ne anlama geliyordu?

Oğlak Keçi – Balığı

Oğlak imgesi, Keçi’nin başını eğerek sağ bacağını vücudunun altına katlamış olarak gösterir ve sol bacağı ile kalkamaz gibi görünür. Keçi ölüyor gibi görünür. Ama Balığın kuyruğu esnek, kıvrıktır, canlılık ve yaşam doludur.

This image has an empty alt attribute; its file name is 3-3.jpg
Oğlak Keçisi ölmektedir ama Balık kuyruğu canlıdır

İnsanlık tarihinin başlangıcından itibaren keçi (ve koyun) Allah’a kurban sunmanın kabul edilen yoluydu. Tevrat, Adem ve Havva’nın oğlu Hazreti Habil’in sürülerinden kurbanlar sunduğunu söyler. Allah onun kurbanlarını kabul etmiştir ama Kabil’in kurbanlarını kabul etmemiştir. İbrahim (A.S.) bir koç (erkek keçi veya koyun) sunar ve Allah bu şekilde onun fidyesini verir. Allah, Musa Peygamber’in kardeşi Hz. Harun’a her yıl iki keçi almasını emretmiştir. Biri kurban edilmiştir ve günah keçisi serbest kalmıştır. Bunların hepsi, bizi Terazi dengesinden kurtarmak için başka bir hayatın fidyesine ihtiyaç duyulacağını öğretmek için bize olan işaretlerdi. Hz. İsa Mesih (A.S.), çarmıhta bizim için kurban olmaya gönüllü oldu.

Oğlak keçisinin ölüme eğilmesi, eskilerin kurban olacak olan kurtarıcının vaadini hatırlamaları için bir işaretti. İsa Mesih (A.S.) bu İşaretin gerçekleşmesiydi.

Oğlak Balığı

Peki Oğlak Balığı kuyruğunun anlamı nedir? Bunu görselleştirmek için başka bir eski geleneğe sahip olan Çin’e bakıyoruz. Çin Yeni Yılı Ocak/Şubat aylarında (Oğlak burcunda) gerçekleşir ve binlerce yıl öncesine dayanan bir gelenektir. Bu festival Çinlilerin kapılarına astığı süslemelerle kutlanır. Aşağıda bununla ilgili bazı görseller yer almaktadır.

This image has an empty alt attribute; its file name is 4-3.jpg
Kart – Çin Yeni Yılı
This image has an empty alt attribute; its file name is 5-1.jpg
Çin Yeni Yılı dekorasyonları
This image has an empty alt attribute; its file name is 6-1.jpg
Çin Yeni Yılı – Balıklar

Hepsinde balık olduğunu fark edeceksiniz. Balıklar Yeni Yıl Kutlamalarında kullanılır çünkü eski çağlardan beri balıklar yaşamın, bolluğun ve bereketin simgesidir.

Aynı şekilde, eski burçlarda balıklar, yaşayan insanlar için kurban edilenin bolluğunu temsil ediyordu.

İsa Mesih (A.S.), kurbanının ulaşacağı birçok kişiyi anlatırken aynı balık görüntüsünü kullandı. Şöyle öğretti;

“Yine Göklerin Egemenliği, denize atılan ve her çeşit balığı toplayan ağa benzer. Ağ dolunca onu kıyıya çekerler. Oturup işe yarayan balıkları kaplara koyar, yaramayanları atarlar.

”Matta 13:47-48

İsa Mesih (A.S.) öğrencilerine gelecekteki işlerini anlatırken şöyle demiştir;

İsa, Celile Gölü’nün kıyısında yürürken Petrus diye de anılan Simun’la kardeşi Andreas’ı gördü. Balıkçı olan bu iki kardeş göle ağ atıyorlardı. Onlara, “Ardımdan gelin” dedi, “Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım.”

Matta 4:18-19

Her iki durumda da balıkların imgesi, Cennetin Krallığı’nın armağanını alacak olan çok sayıdaki insanı temsil ediyordu. Siz de onlardan biri olabilirsiniz.

Yazılardaki Oğlak Burcu Okuması

Horoskop Grekçe “Horo” (zaman) kelimesinden gelir ve özel zamanların belirtisi demektir. Peygamberlik yazıları Oğlak’ın “horosunu” birçok farklı şekillerde belirtirler. Oğlak iki kısımlı olduğu için (Keçi ve balık), Oğlak’ın horosu da iki kısımlıdır: kurban zamanı ve çokların zamanı. Peygamber, bu zamanın ilkini şu şekilde belirtmiştir.

Yemek saati gelince İsa, elçileriyle birlikte sofraya oturdu ve onlara şöyle dedi: “Ben acı çekmeden önce bu Fısıh yemeğini sizinle birlikte yemeyi çok arzulamıştım. Size şunu söyleyeyim, Fısıh yemeğini, Tanrı’nın Egemenliği’nde yetkinliğe erişeceği zamana dek, bir daha yemeyeceğim.” … Aynı şekilde, yemekten sonra kâseyi alıp şöyle dedi: “Bu kâse, sizin uğrunuza akıtılan kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır.

Luka 22:14-16, 20

Bu, Oğlak keçisinin ‘saatidir.’ Bu saat, 1500 yıldan fazla bir süre önce, ölümün geçmesi için kurbanın kanının kapılara boyandığı Fısıh göçü tarafından işaretlenmişti. O zaman İsa Mesih (A.S.), Fısıh’ın tam anlamını, kanının benzer şekilde onlar ve bizim için döküleceğini belirterek açıkladı. Biz yaşama kavuşalım diye o ölecekti, tıpkı Musa’nın A.S. dönemindeki Fısıh zamanı gibi… tıpkı Oğlak keçisi gibi. Bu zaman bir sonraki zamana götürür… çokların zamanına.

Sonra beyaz bir bulut gördüm. Bulutun üzerinde “insanoğluna benzer biri” oturuyordu. Başında altın bir taç, elinde keskin bir orak vardı. Tapınaktan çıkan başka bir melek bulutun üzerinde oturana yüksek sesle bağırdı: “Orağını uzat ve biç! Biçme saati geldi. Çünkü yerin ekini olgunlaşmış bulunuyor.” Bulutun üzerinde oturan, orağını yerin üzerine salladı,

yerin ekini biçildi. Vahiy 14: 14-16 

Peygamberlik yazısı, Oğlak kurbanına katılanların, bu çağın sonunda cennet hasadına katılacakları zamanın geleceğini söylüyor. Bu, İsa Mesih’in (A.S.) ağdaki balık benzetmesindeki zamandır. Keçi ve balığın bu iki zamanı birbirini dengeler ve yerine getirir. Bu iki saat, eski astrolojik burçta Oğlak burcunu işaret eder.

Oğlak Yıldız Falı Okumanız

Böylece siz ve ben bugün aşağıdaki rehberle Oğlak burcu yıldız falı okumasını uygulayabiliriz. 

Oğlak, hayatta göründüğünden daha fazlası olduğunu söyler. Siz veya ben evreni yönetiyor olsaydık, belki de tüm özellikleri basit ve açık olurdu. Ama ne sizin ne de benim sorumlu olmadığımızı kabul etmeliyiz. Gezegenlerin hareketini yöneten fiziksel yasalar olduğu gibi, bizi yöneten ruhsal yasalar da vardır.  Savaşmaya devam etmekten veya etrafından dolaşmaya çalışmaktansa bu gerçeği kabul etsek iyi olur. Aksi takdirde, bu yasalara karşı çıkmanın fiziksel yasalara karşı çıkmak kadar acı verici olduğunu göreceğiz. Elbette temel manevi horolarla uyumsuz olmak istemeyiz.

Belki de bu manevi yasalarla uyum sağlamaya başlamak için iyi bir nokta, her şeyi anlamaya çalışmak yerine sadece teşekkür ve minnettarlığı ifade etmektir. Ne de olsa, sizin için kendi kanını akıtacak kadar sizi önemseyen Biri olduğuna göre, neden sadece “teşekkür etmeyi” denemiyoruz? Teşekkür etmek, herhangi bir ilişkide birçok sorunu düzeltebilecek bir özelliktir. Ve her zaman ve her gün doğrudan kalbinizden teşekkür edebilirsiniz. Belki o zaman tüm kafa karıştırıcı parçalar hayatınızı anlamlandırmak için bir araya gelmeye başlayabilir. Cesur olun, yeni bir yön alın ve Oğlak’a ‘teşekkür’ edin.

Burçlara devam ve Oğlak’a daha derin bir bakış

Oğlak Keçisinde resmedilmiş olan ölüm kurbanı vardır. Oğlak Balığında, kurbanın hayat verdiği birçok insan var. Suda yaşadıkları için Oğlak balıkları da bizi eski Burç Hikayesi’ndeki bir sonraki bölüme hazırlar. Kova yani, yaşayan su ırmağını getiren Adam. Burç Hikayesinin başından başlamak için Başak’a bakın.

Oğlak burcuyla ilişkide olan, Yazılı Öyküde daha derine inmek için: 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *