Skip to content

İsa Mesih (A.S.) ‘Yaşam Suyu’ Verir

  • by

Mutaffifin Suresi’nde (83. Sure) Allah’a yakın olanlar için cennette ferahlatıcı bir içeceğin kaynağı olduğunu söyler.

Onlara, mühürlü (el değmemiş) saf bir içecekten içirilir…

Bir pınar ki, Allah’a yakın olanlar ondan içerler.

Mutaffifin Suresi 83:25,28

İnsan Suresi (76. Sure) benzer şekilde cennete girenler için egzotik içecek çeşmelerini anlatır.

Orada kendilerine, katkısı zencefil olan içecekle dolu bir kâseden içirilir. Orada bir pınar ki ona “selsebil” adı verilir.

İnsan Suresi 76:17-18

Peki ya şimdi bu hayatta sahip olduğumuz susuzluk? Günahkar ve utanç verici bir geçmişten dolayı ‘Allah’a yakın olmayanlarımıza ne olacak? Peygamber İsa Mesih (A.S.), reddedilmiş bir kadınla karşılaşmasında bunu öğretti.

Daha önce İsa Mesih’in (A.S.) düşmanlarımıza nasıl davranmamız gerektiğini öğrettiğini öğrenmiştik. Günümüz dünyasında pek çok kişi arasında çatışmalar yaşarız ve bu, dünyamızı cehennem gibi bir sefalete dönüştürür. İsa Mesih (A.S.) bu Benzetmede Cennete girişin düşmanlarımıza nasıl davrandığımıza bağlı olduğunu öğretti!

Bir şeyi öğretmek kolaydır, ancak öğretenler oldukça farklı davranır. Pek çok imam ve diğer din öğretmeni bir şeyi öğretti ama tamamen farklı yaşadı. Peki ya İsa Mesih (A.S.)? Bir keresinde bir Samiriyeli (o sırada Yahudilerin düşmanları) ile karşılaşmıştı. İncil, karşılaşmayı şöyle kaydeder.

 Ferisiler, İsa’nın Yahya’dan daha çok öğrenci edinip vaftizettiğini duydular –aslında İsa’nın kendisi değil, öğrencileri vaftiz ediyorlardı– İsa bunu öğrenince Yahudiye’den ayrılıp yine Celile’ye gitti. Giderken Samiriye’den geçmesi gerekiyordu. Böylece Samiriye’nin Sihar denilen kentine geldi. Burası Yakup’un kendi oğlu Yusuf’a vermiş olduğu toprağın yakınındaydı. Yakup’un kuyusu da oradaydı. İsa, yolculuktan yorulmuş olduğu için kuyunun yanına oturmuştu. Saat on iki sularıydı. Samiriyeli bir kadın su çekmeye geldi. İsa ona, “Bana su ver, içeyim” dedi. İsa’nın öğrencileri yiyecek satın almak için kente gitmişlerdi.Samiriyeli kadın, “Sen Yahudi’sin, bense Samiriyeli bir kadınım” dedi, “Nasıl olur da benden su istersin?” Çünkü Yahudiler’in Samiriyeliler’le ilişkileri yoktur. İsa kadına şu yanıtı verdi: “Eğer sen Tanrı’nın armağanını ve sana, ‘Bana su ver, içeyim’ diyenin kim olduğunu bilseydin, sen O’ndan dilerdin, O da sana yaşam suyunu verirdi.” Kadın, “Efendim” dedi, “Su çekecek bir şeyin yok, kuyu da derin, yaşam suyunu nereden bulacaksın? Sen, bu kuyuyu bize vermiş, kendisi, oğulları ve davarları ondan içmiş olan atamız Yakup’tan daha mı büyüksün?” İsa şöyle yanıt verdi: “Bu sudan her içen yine susayacak. Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su, içende sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak.” Kadın, “Efendim” dedi, “Bu suyu bana ver. Böylece ne susayayım, ne de su çekmek için buraya kadar geleyim.” İsa, “Git, kocanı çağır ve buraya gel” dedi. Kadın, “Kocam yok” diye yanıtladı. İsa, “Kocam yok demekle doğruyu söyledin” dedi. “Beş kocaya vardın. Şimdi birlikte yaşadığın adam kocan değil. Doğruyu söyledin.” Kadın, “Efendim, anlıyorum, sen bir peygambersin” dedi. “Atalarımız bu dağda tapındılar, ama sizler tapılması gereken yerin Yeruşalim’de olduğunu söylüyorsunuz.” İsa ona şöyle dedi: “Kadın, bana inan, öyle bir saat geliyor ki, Baba’ya ne bu dağda, ne de Yeruşalim’de tapınacaksınız! Siz bilmediğinize tapıyorsunuz, biz bildiğimize tapıyoruz. Çünkü kurtuluş Yahudiler’dendir. Ama içtenlikle tapınanların Baba’ya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte, o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor. Tanrı ruhtur, O’na tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar.” Kadın İsa’ya, “Mesih denilen meshedilmiş Olan’ın geleceğini biliyorum” dedi, “O gelince bize her şeyi bildirecek.” İsa, “Seninle konuşan ben, O’yum” dedi. Bu sırada İsa’nın öğrencileri geldiler. O’nun bir kadınla konuşmasına şaştılar. Bununla birlikte hiçbiri, “Ne istiyorsun?” ya da, “O kadınla neden konuşuyorsun?” demedi. Sonra kadın su testisini bırakarak kente gitti ve halka şöyle dedi: “Gelin, yaptığım her şeyi bana söyleyen adamı görün. Acaba Mesih bu mudur?” Halk da kentten çıkıp İsa’ya doğru gelmeye başladı. Bu arada öğrencileri O’na, “Rabbî, yemek ye!” diye rica ediyorlardı. Ama İsa, “Benim, sizin bilmediğiniz bir yiyeceğim var” dedi. Öğrenciler birbirlerine, “Acaba biri O’na yiyecek mi getirdi?” diye sordular. İsa, “Benim yemeğim, beni gönderenin isteğini yerine getirmek ve O’nun işini tamamlamaktır” dedi. “Sizler, ‘Ekinleri biçmeye daha dört ay var’ demiyor musunuz? İşte, size söylüyorum, başınızı kaldırıp tarlalara bakın. Ekinler sararmış, biçilmeye hazır! Eken ve biçen birlikte sevinsinler diye, biçen kişi şimdiden ücretini alır ve sonsuz yaşam için ürün toplar. ‘Biri eker, başkası biçer’ sözü bu durumda doğrudur. Ben sizi, emek vermediğiniz bir ürünü biçmeye gönderdim. Başkaları emek verdiler, siz ise onların emeğinden yararlandınız.” O kentten birçok Samiriyeli, “Yaptığım her şeyi bana söyledi” diye tanıklık eden kadının sözü üzerine İsa’ya iman etti. Samiriyeliler O’na gelip yanlarında kalması için rica ettiler. O da orada iki gün kaldı. O’nun sözü üzerine daha birçokları iman etti. Bunlar kadına, “Bizim iman etmemizin nedeni artık senin sözlerin değil” diyorlardı. “Kendimiz işittik, O’nun gerçekten dünyanın Kurtarıcısı olduğunu biliyoruz.”

Yuhanna 4:1-42

Samiriyeli kadın, İsa Mesih’in (A.S.) onunla konuşmasına bile şaşırdı – o gün Yahudilerle Samiriyeliler arasında büyük bir düşmanlık vardı. Peygamber iki nedenden ötürü su isteyerek sohbete başladı. Birincisi, söylediği gibi susamıştı. Ama İsa (bir peygamber olarak) kadının tamamen farklı bir şekilde susadığını da biliyordu. Hayatında neşe ve doyuma susamıştı. Erkeklerle hukuka aykırı ilişkiler kurarak bu susuzluğunu giderebileceğini düşündü. Yani birkaç kocası vardı ve peygamberle konuşurken bile kocası olmayan bir adamla yaşıyordu. Herkes onu ahlaksız olarak görüyordu. Köydeki diğer kadınlar sabah serinliğinde kuyuya gittiklerinde yanlarında olmasını istemedikleri için muhtemelen öğlen su almaya gitmesinin nedeni buydu. Bu kadının birçok kocası vardı ve utancı onu köydeki diğer kadınlardan uzaklaştırdı.

Zebur, günahın hayatımızdaki derin bir susuzluktan – giderilmesi gereken bir susuzluktan – olduğunu gösterdi. Bugün çoğu, dinleri ne olursa olsun, bu susuzluk nedeniyle günahkar bir şekilde yaşıyor.

İsa Mesih (A.S.) bu günahkâr kadından kaçınmadı. Bunun yerine, ona susuzluğunu giderecek “yaşam suyu” verebileceğini söyledi. Ama fiziksel sudan bahsetmiyordu (ki bir kez içerseniz daha sonra tekrar susarsınız), onun yüreğindeki değişim, içten bir değişim olacaktı. Zebur’un peygamberleri, bu yeni bir yürek Antlaşması’nın geleceğini kehanet etmişlerdi . İsa Mesih (A.S.) ona, “sonsuz hayata giden” değişmiş bir yürğein bu yeni sözleşmesini teklif etti.

İnanmak – Gerçekte itiraf etmek

Ancak bu “yaşam suyu” teklifi kadını krize sürükledi. İsa ona kocasını almasını söylediğinde, kasıtlı olarak günahını kabul etmesine ve itiraf etmesine neden oluyordu. Bu ne pahasına olursa olsun kaçındığımız bir şey! Kimsenin görmemesini umarak günahlarımızı saklamayı tercih ederiz. Veya günahımız için bahaneler üreterek rasyonelleştiririz. Adem ve Havva bunu Bahçede yapmıştı ve bugün hala günahımızı saklamayı veya mazur görmeyi tercih ediyoruz. Ancak Tanrı’nın Merhametini ‘sonsuz hayata’ götüren deneyimlemek istiyorsak, o zaman dürüst olmalı ve günahımızı kabul etmeliyiz çünkü İncil şunları vaat ediyor:

Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.1John1:9

Bu nedenle İsa Mesih (A.S.) Samiriyeli kadına şunu söylediğinde;

Tanrı ruhtur, O’na tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar.

“Gerçek” derken, yanlışlarımızı gizlemeye veya mazur görmeye değil, kendimiz hakkında doğru ve samimi olmayı kastediyordu. Harika haber şu ki, Allah böyle bir dürüstlükle gelen kulları ‘arıyor’ ve onları geri çevirmeyecek.

Ama günahını kabul etmesi çok zordu. Utancımızı gizlemenin yaygın bir yolu, konuyu günahımızdan dini bir tartışmaya dönüştürmektir. Bugün dünya dini tartışmalarla dolu. O gün, uygun ibadet yeri konusunda Samiriyeliler ve Yahudiler arasında dini bir tartışma vardı. Yahudiler ibadetlerin Kudüs’te yapılması gerektiğini belirtirken, Samiriyeliler bunun Gerizim Dağı denilen bir dağda yapılması gerektiğini belirttiler. Bu dini tartışmaya dönerek, konuşmayı günahından uzaklaştırmayı umuyordu. Artık günahını dinin arkasına saklayabilirdi.

Aynı şeyi ne kadar kolay ve doğal bir şekilde yapıyoruz – özellikle dindarsak. O zaman, günahımızı itiraf etme ihtiyacımızı görmezden gelerek, başkalarının ne kadar hatalı veya ne kadar haklı olduğumuzu tartışabiliriz.

İsa Mesih peygamber (A.S.) onunla bu tartışmaya girmedi. Önemli olanın ibadet yeri olmadığı konusunda ısrar etti, ama önemli olanın ibadette kendisiyle ilgili dürüstlüğü olduğunu söyledi. Kadın her yerde Allah’ın (çünkü O Ruh’tur) huzuruna gelebilirdi, ancak bu “yaşam suyu” alabilmesi için önce kendisinin gerçeğe gelmesi gerekiyordu.

Yani vermesi gereken önemli bir karar vardı. Dini bir anlaşmazlığın arkasına saklanmaya devam edebilir veya belki de gidebilirdi. Ama sonunda günahını itiraf etmeyi seçti ve bu peygamberin onu nasıl tanıdığını ve ne yaptığını başkalarına anlatmak için köye geri döndü. Artık saklanmadı. Bunu yaparken bir ‘inanan’ oldu. Çoğumuz gibi o daha önce dindardı, ama şimdi o – ve köyündeki çoğu kişi- ‘inanan’ oldu.

Bir inanan olmak, bu önemli olsa da, sadece zihinsel olarak doğru öğretimi savunmakla ilgili değildir. Aynı zamanda, O’nun merhamet vaadine güvenilebileceğine inanmakla ilgilidir ve bu nedenle artık günahı örtbas etmeye gerek yoktur. İbrahim Peygamber’in (A.S.) uzun zaman önce doğruluğu elde etmek için yaptığı şey buydu …bir söze güvendi.

Günahınızı mazur görür müsünüz veya saklar mısınız Bunu dindar dini uygulamalarla mı yoksa dini tartışmalarla mı saklıyorsunuz? Yoksa günahınızı itiraf mı ediyorsunuz? Neden Yaratıcımız Allah’ın huzuruna çıkıp günahı suçlu ve utanç verici bir şekilde itiraf etmeyesiniz? O zaman, O’nun sizin ibadetinizi ‘aradığı’ ve sizi her kötülükten ‘arındıracağı’ için sevinebilirsiniz.

Konuşmadan, bu kadının İsa’yı (A.S.) ‘Mesih(= ‘Christ’ = ‘Masih’) olarak anlamasının önemli olduğunu ve İsa’nın (A.S.) iki gün kaldıktan ve onlara öğrettikten sonra onu ‘dünyanın Kurtarıcısı’ olarak anladıklarını görüyoruz. Belki de tüm bunların ne anlama geldiğini tam olarak anlamıyoruz . Fakat Yahya (A.S.) insanları anlamaya, günahımızı itiraf etmeye hazırladığı gibi, bizi O’nun lütfunu almaya hazırlayacaktır. Bu, Düz Yolda ilk adımdır. “Tanrım, bir günahkar olan bana merhamet et.”

“Tanrım, bir günahkar olan bana merhamet et.”       

Kitap olarak Al Kitab’dan Tüm İşaretlerin PDF’sini indirin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *