Skip to content

Pavlus veya diğer İncil yazarları İncil’i bozdu mu?

Önümüzdeki tehlike, bunu zaten kafamızda yüzeysel bir cevapla sormamızdır. “Elbette, Paul ya da diğerlerinden biri onu bozdu”, diye düşünmeden hemen cevap veriyoruz, çünkü çoğunlukla bu sadece duyduğumuz şey. Veya şöyle düşünebiliriz: “Tabii ki hayır! Ne kadar aptalca bir fikir”, yine nedenini gerçekten bilmeden ama çoğunlukla bize bu şekilde öğretildiği için. Bu, kutsal kitaplar hakkında soru soran herkes için bir tehlikedir. Onu hemen reddederiz (bize düşünmemiz öğretildiği için). Alternatif olarak soruyu reddediyoruz. O halde bunu iyice düşünelim.

Pavlus dışındaki Yeni Ahit Yazarları

Paul dışındaki yazarlarla başlayalım. Bunlar İsa’nın (as) müritleri, yani arkadaşlarıydı. Onu takip ettiler, dinlediler ve onunla tartıştılar. Hem özelde hem de kamuoyunda yaptığı ve söylediği şeyleri gözlemlediler. Yahya, Matta ve Petrus gibi bazıları, İsa’nın en yakın 12 takipçisinin yakın çevresinin bir parçasıydı. Yeni Ahit’teki kitapların sekizini onlar yazdılar. Mark gibi diğerleri onun daha geniş takipçi çevresi arasındaydı. Geri kalan yazarlar (Paul dışında) kardeşleri James ve Jude’du. İsa (as) ile birlikte büyümüşlerdir. Yakup, İsa’nın (as) bu dünyadan vefatından sonra Kudüs’teki havarilerin lideri oldu.

MS 1. yüzyıla ait Yahudi tarihi yazılarında aslında James’ten bahsedilmektedir. O yüzyılda birçok tarih kitabı yazan büyük bir Yahudi askeri tarihçisi Josephus vardı. MS 62 yılında (İsa’nın vefatından 32 yıl sonra) Kudüs’te yaşanan olayları anlatan kitaplarından birinde, Yahudi kardeşlerinin İsa’nın kardeşi Yakup’u şehit ettiğini yazıyor. Burada nasıl söylediğini okuyun:

“Ananus (başrahip) aceleci davrandı ve yargıya vardıklarında kalpsiz olan Sadukiler’in peşinden gitti. Ananus, Festus’un ölmesi ve Albinus’un hâlâ yolda olmasıyla bu fırsatı yakalayacağını düşünüyordu. Sanhedrin’in [Yahudi yönetim konseyi] yargıçlarını toplayarak önlerine, İsa’nın Mesih olarak adlandırılan kardeşi Yakup adında bir adamı ve başkalarını getirdi. Onları kanunu çiğnemekle suçladı ve taşlanarak ölüme mahkûm etti.”Josephus. MS 93. Antikalar xx 197

Josephus, MS 62’de Romalı yöneticilerin Ananus’u Kudüs’te Baş Rahip yaptığını açıklıyor. Bunu siyasi karışıklık izledi. Ananus bu fırsatı James’i ölüme mahkum etmek için kullandı. Babası (Ananus olarak da anılır) yaklaşık 30 yıl önce İsa’yı (PBUH) ölüme mahkum etmişti. Oğul Ananus, aynısını James’e yapma fırsatını hemen değerlendirdi. Böylece Yakub, kardeşi İsa el-Mesih’in (as) takipçilerine liderlik ettiği yıllar boyunca bir hedef haline gelmişti.

Kuran İsa’nın (as) bu havarileri hakkında ne diyor?

Bu adamlar Yeni Ahit’teki kitapları (Pavlus’un kitapları dışında) yazdılar. İncil’i bozup bozmadıklarına karar vermek için öncelikle Kuran’da verilen perspektife dönebiliriz. Aşağıdaki ayetleri inceleyin:

İsa onların küfrünü bulduğunda şöyle dedi: “Allah yolunda yardımcılarım kimlerdir?” Havariler şöyle dediler : “Biz Allah’ın yardımcılarıyız; biz Allah’a inanıyoruz ve sen de bizim Müslüman olduğumuza şahit ol. Efendimiz! Biz senin indirdiğine iman ettik ve Elçi’ye uyduk. O halde bizi şahitlik edenlerin arasına yaz .”Sure 3:52-53 – Al-i İmran

Ve ben havarilere bana ve elçim İsa’ya iman etmelerini ilham ettim: Onlar dediler ki: “Biz iman ettik ve siz de şahit olun ki biz Müslümanlar olarak Allah’a boyun eğdik.Suresi 5:111 – Sofranın Yayılması

Bu ayetler bize İsa (a.s.)’ın havarilerinin kim olduğunu çok açık bir şekilde anlatmaktadır:

 1. İsa el Masih’in yardımcıları,
 2. Allah’ın yardımcıları,
 3. İsa Mesih’e iman etmeleri Allah tarafından ilham edilmiştir.

Bu öğrenciler Matta, Petrus ve Yuhanna’yı içerir. Yeni Ahit’teki kitaplardan ikisi İncil (Matta ve Yuhanna İncilleri) olmak üzere sekizini yazdılar. Ve daha geniş çevredeki öğrenci Markos üçüncü bir müjde yazdı. Eğer kişi Kur’an’a inanıyorsa, o zaman bu havarilerin yazılarını da kabul etmesi gerekir. Bu yazarlar kesinlikle İncil’i bozmuş olamazlar. Yazılı İncilleri incelediğimizde havarilerin Kur’an’ın doğruladığı yazılarını okuruz. Pavlus herhangi bir İncil kaydı yazmadı. Daha ziyade kutsal mektuplar yazdı.

Dolayısıyla, ister seküler tarihi kaynaklardan ister Kuran’dan olsun, Yeni Ahit’in Pavlus’un olmayan kitaplarını kabul etmek için mantıklı nedenler buluyoruz.

İsa (as)’ın Şahidi: Tevrat ve Zebur ilk standartlardır

Peki ya İsa el Masih’in kendisi? Kabul etmemiz gereken tanıklık olarak ne verdi? Kendisine ve mesajına ilişkin doğru ve bozulmamış bir tanık için nerede başvurduğuna dikkat edin.

25 İsa onlara, “Sizi akılsızlar! Peygamberlerin bütün söylediklerine inanmakta ağır davranan kişiler!
26 Mesih’in* bu acıları çekmesi ve yüceliğine kavuşması gerekli değil miydi?” dedi.
27 Sonra Musa’nın ve bütün peygamberlerin yazılarından başlayarak, Kutsal Yazılar’ın hepsinde kendisiyle ilgili olanları onlara açıkladı.

LUKA 24:25-27

44 Sonra onlara şöyle dedi: “Daha sizlerle birlikteyken, ‘Musa’nın Yasası’nda, peygamberlerin yazılarında ve Mezmurlar’da benimle ilgili yazılmış olanların tümünün gerçekleşmesi gerektir’ demiştim.”
45 Bundan sonra Kutsal Yazılar’ı anlayabilmeleri için zihinlerini açtı.

LUKA 24:44-45

46 Onlara dedi ki, “Şöyle yazılmıştır: Mesih acı çekecek ve üçüncü gün ölümden dirilecek; günahların bağışlanması için tövbe çağrısı da Yeruşalim’den başlayarak bütün uluslara O’nun adıyla duyurulacak.
47 (#24:46)

LUKA 46-47

İsa (PBUH), Mesih’in rolünü açıklamak için Musa’ya (Tevrat), ardından Peygamberlere ve Mezmurlara (Zebur) başvurur. Bu nedenle Tevrat ile başlıyoruz. Adem’in , Kabil’in, Habil’in , Nuh’un , Lut’un , İbrahim’in 1 , 2 ve 3 ayetlerindeki ayetlerin tamamı Tevrat’tan ve Kur’an’dan gelmektedir.

İsa’nın bizzat bize söylediği Tevrat’la başlarsak güvenli bir zeminde kalırız. Burada İncil’in gizemini çözmeye yardımcı olacak İşaretleri öğreniyoruz. Daha sonra öğrendiklerimizi alıp İsa’nın kardeşlerinin ve öğrencilerinin yazılarıyla karşılaştıracağız.

Paul’u göz önünde bulundurarak

Peki ya Paul’un yazıları? Onlardan ne çıkaracağız? Tevrat ve Zebur’u inceledikten ve Allah’ın bize kesinlikle gönderdiği ayetleri öğrendikten sonra, havarilerin ve İsa’nın (a.s.) kardeşlerinin kitaplarını incelediğimizde yeterince bilgili oluruz; öyle ki, Pavlus’a dönersek, Yazdıklarının bizim daha önce incelediklerimizden farklı olup olmadığını fark edeceğiz. ‘Güvenli kitaplar’ hakkında bizi bilgilendirecek bu arka plan bilgisi olmadan, Pavlus’un yazdıklarının bozuk olup olmadığını gerçekten bilmemiz imkansızdır. Ancak araştırmamızı güvenli bir zeminde sürdürmek için Paul’la başlamayacağız çünkü onun kimlik bilgileri tartışılmaz değil.

Ancak İsa el Masih, Pavlus’a göründü ve onu İncil’i Yahudi olmayanlara açıklamakla görevlendirdi. Burada bu anlatılıyor . O dönemde Yahudi olmayanların hepsi putperestti. Böylece Pavlus İncil’i diğer elçilerin yapmadığı şekilde açıkladı. Petrus gibi diğer havariler onun yazılarının anlaşılmasının zor olduğunu ama yine de kutsal metin olduğunu kabul ettiler. Peter diyor ki:

15 Sevgili kardeşimiz Pavlus’un da kendisine verilen bilgelikle size yazdığı gibi, Rabbimiz’in sabrını kurtuluş fırsatı sayın.
16 Pavlus bütün mektuplarında bu konulardan böyle söz eder. Mektuplarında güç anlaşılan bazı yerler var ki, bilgisiz ve kararsız kişiler, öbür Kutsal Yazılar’ı olduğu gibi bunları da çarpıtarak kendi yıkımlarını hazırlıyorlar.

2 PETRUS’UN 3:15-16

Bozulmamış olduğunu bildiğimiz şeyden yola çıkıyoruz

Pavlus müjdeyi değiştirmedi ya da bozmadı. Yazıları kabul edildi. Ancak ihtilaftan kaçınmak için tartışmaya açık olmayan yazılardan (Tevrat ve Zebur) başlıyoruz . Daha sonra İsa Mesih’in (as) sahabeleri tarafından yazılan dört İncil’i takip ediyoruz . Bu kitaplardan o kadar çok şey öğrenebiliriz ki, amaçlarımız açısından Pavlus’un yazılarına ihtiyacımız yoktur.

3 thoughts on “Pavlus veya diğer İncil yazarları İncil’i bozdu mu?”

 1. Paul greater then Jesus and Moses ?
  After Jesus returned to Heaven, the Rich and Powerful Paul claimed to have spoken to Jesus and then added to much of the later part of the GOspel we have today

  Although we see from Paul’s writings, that he often differs from the Teachings of Moses and Jesus, and seems to have a hidden Motive for adding to the Gospel

  Paul said:
  “but to others I say, yes, I, not the lord….”(1 corin 7:12)

  luke said:
  “I resolved also… to WRITE…” (luke 1:1,4)

  Paul said:
  “now concerning…I have NO command from the lord, but I give MY opinion…” (1 corin 7:25)

  Paul said:
  ” therefore I think…” (I corin 7:26)

  Paul said:
  “…. According to MY opinion..”(1 corin 7:40)

  Paul said:
  ” I certainly THINK…” (1 corin 7:40)

  Paul said:
  ” see! I, PAUL, am telling you….”(galat 5:2)

  ‘Paul’ did not preach according to Christ but instead according to himself and his own opions.

  This will help us to distinct from Jesus himself and the man ‘Paul’

  It is all over the Bible that ‘Paul’ preached according to his own gospel, and Not the Gospel of Jesus.

  For example;

  “Remember Jesus Christ, risen from the dead, of the seed of David, according to my gospel:” 2 Timothy 2:8

  Did God create ‘Paul’ from a miraculous birth? Were the Wise men expecting ‘Paul’, was ‘Paul’ one of the original disciples? Did ‘Paul’ ever see Jesus in the Flesh? No No No and No.

  Have you ever found it odd that after Jesus spent all that time with His Disciples, his own Brothers and Friends who he Trusted and they grew to understant his mission and Parables, did you find it odd that Jesus would return unexpectedly and speak to ‘Paul’ and tell ‘Paul’ to tell everyone that the ‘Law of Moses is a Curse’?

  As a matter of fact, his purpose for makeing his own Gospel was that he could remove works to convert more gentiles, ‘Paul’ says;

  “What then is my reward? That, when I preach the gospel, I may make the gospel without charge, so as not to use to the full my right in the gospel.” 1 Corinthians 9:18

  The current Translations say a “without charge” in Greek it says “adapanos”, this word is only used one time in the entire Gospel and could mean “Free from Works”

  This Meaning is confirmed in the very next verses that Paul removed the Laws to convert more gentiles;

  “For though I am free from all men, I have made myself a slave to all, that I might win the more.” 1 Corinthians 9:19

  “To the Jews I became as a Jew, in order to win Jews; to those under the law I became as one under the law–though not being myself under the law–that I might win those under the law. 9:20

  “To those outside the law I became as one outside the law–not being without law toward God but under the law of Christ–that I might win those outside the law.”

  If any one is familiar with the Gospel, they would know there is no such thing as the ‘Law of Christ’ according to Jesus himself;

  “He that loveth me not keepeth not my words: and the word which ye hear is not mine, but the Father’s who sent me.” John 14:24

  Jesus Clarifies that the Law is not his, it is God’s only, the Only Law is God’s Law, and there is no such thing as Christs Law as ‘Paul’ Admits he does not follow God’s Law and Makes up this term ‘Christ’s Law’ which Jesus himself denies.

  Pual wrote the Gospel to make it free from the the Law of God as he himself admits he did not follow the Laws of God.

  Therefore Paul was makeing a anti-God gospel and used Christ as a scapegoat, God leaves it up to us to recognize the contradictions between ‘Paul’ and “Jesus”

  We see here that Paul was against the Law;

  “But now we are Delivered form the Law” (Rom 7:6)

  “A man is not justified by works of the Law, but by faith f Jesus Christ” (Gal. 2:16)

  “For as many as are of the works of the Law are Under the Curse” (Gal. 3:10)

  “In that He said “A new covenant He had mand the first Old. now that which Decayeth and waxeht Old is ready to Vanish Away.” (Heb. 8:13)

  What does Jesus say about such a man?

  “Whoever then relaxes one of the least of these commandments and teaches men so, shall be called least in the kingdom of heaven; but he who does them and teaches them shall be called great in the kingdom of heaven.” Matthew 5:19

  ‘Paul’ not only taught men that the commandments are ole, a curse, vanishing, will not deliver, will not justify, etc.., but Also Admits that he himself did not follow the commandments of God but makes up a term called ‘commandments of Christ’ Which There are No Such Thing According to Jesus.

  To summarize, ‘Paul’ made a gospel free from works to convert more gentiles in consicuence contradicting Jesus and upseting Jesus’s disciples;

  “And they are informed of thee, that thou teachest all the Jews which are among the Gentiles to forsake Moses, saying that they ought not to circumcise [their] children, neither to walk after the customs.” Acts 21:21

  Do you think any God loveing Jew would tell people to forsake Moses, but ‘Paul’ did as the Disciples were complaining because he wanted to convert Gentiles. Did Jesus preach to Forsake the Laws of Moses Or to Keep the Commandments?

  Paul admits there is confusion and mystery in the Gospel of Jesus and says that he himself will fill in the blanks;

  “And on my behalf, that utterance may be given unto me in opening my mouth, to make known with boldness the mystery of the gospel,” Ephesians 6:19

  Thus he used his status and wealth to spread his gospel.

  ‘Paul’s’ inspiration Does Not comes from divine authority

  If you consider ‘Paul’ a Saint, then why does he Admit that the Spirit of Evil is in his body? Also admiting that he is doing Evil and not incontrol of himslef all while writing his gospel.

  “If then I do that which I would not, I consent unto the law that [it is] good. Now then it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me.

  “For I know that in me (that is, in my flesh,) dwelleth no good thing: for to will is present with me; but [how] to perform that which is good I find not. For the good that I would I do not: but the evil which I would not, that I do.”

  “Now if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. I find then a law, that, when I would do good, evil is present with me.” (Rom 7:16-21

  It suprizes me that Christians would take the words of a man who admits he is evil and does not follow the Laws of God and yet, ignore the Teachings of Jesus who was Sent By God.

  Copyright (c) 1998 Mohamed Ghounem & Abdur Rahman

  1. Amir
   You seem to have studied (or probably copied and pasted in from another site without studying) the writings of Paul. One small correction… Paul was not rich and powerful. He was when he was ‘Saul’, but he left all that behind when he became ‘Paul’. But that is an aside. The question before us is: “Can we learn of the Injil, Taurat & Zabur without going to the writings of Paul?” And the answer is an easy-to-determine and resounding ‘YES’. The writings of Paul are not at all in the Taurat, not in the Zabur. Not even a word. And they are not in the Gospels. Matthew, Mark, Luke and John were not written by Paul. Paul wrote personal letters which are included in the New Testament. You want to debate the merits of that. But why debate that when there is so much material that is not Pauline with which to start to gain an understanding of Jesus and the gospel? It seems more like you want to argue rather than learn from the part which we can readily accept. It is like wanting to debate the merits of a certain haddith that some scholars approve and others do not – without even bothering to read the writings that all accept.

 2. Well, dear friends, remember one thing. Paul was visited by a vision of Jesus when he (Paul), as a Jew, was on his way to have more Christians crucified. Such did his faith become in Jesus that he, Paul himself, was prepared to suffer and eventually die to honour prophet Jesus. The Holy Spirit guided him to increase the faith of the believers, who all had different opinions of the true message of prophet Jesus – including the original disciples themselves. Let us not condemn Paul, a man of true faith. A man who submitted to the will of God. Yes, Paul admitted he was sinful. Something we all should do. Jesus Himself died so that sins would be forgiven. That was His mission. The Gospel makes that clear. That is why they crucified Him. They did not believe Him. Paul did.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *