Skip to content

İncil ‘göre’… kime göre?

Son zamanlarda mükemmel bir soru olduğunu düşündüğüm bir soruyla karşılaştım:

Merhaba, İncil’de neden Luka’ya, Yuhanna’ya göre bir ifade olduğunu açıklayabilir misiniz? Anladığım kadarıyla kelime, o kişinin anlayışından yola çıkarak ilham aldığı bir anlatım anlamına geliyor.

Bu nedenle, İsa aleyhisselam’a göre İncil(ler)le ilgileniyorum ama Luka, Yuhanna vb.’ye göre değil. Eğer elinizde bir kopyası varsa, onu sizden almaktan mutluluk duyarım.

Derinlemesine bir cevap vermenin faydalı olacağını düşündüm. Soru üzerinde düşünelim ve hatta biraz yeniden ifade edelim.

‘İncil’ kelimesi ne anlama geliyor?

El Kitab’ın Yeni Ahit’inde dört İncil kitabı vardır: Matta, Markos, Luka ve Yuhanna. Bunların bu farklı yazarlara göre olması ne anlama geliyor? Bu, dört farklı İncil (veya İncil) olduğu anlamına mı geliyor? ‘İsa’nın İncili’nden farklılar mı? Bu, bunların ‘o kişinin kendi anlayışından esinlenerek esinlendiği’ anlatımlar olduğu anlamına mı geliyor?

Önyargılı fikirlerimiz nedeniyle ciddi düşünmeyi bu gibi sorularla bir kenara atmak çok kolaydır. Ancak sistematik ve bilgiye dayalı bir cevap almak için ‘İncil’ (veya ‘İncil’) kelimesini anlamamız gerekir. Orijinal Yunanca’da (bu, Yeni Ahit’in orijinal dilidir, ayrıntılar için buraya bakın ) İncil’in kelimesi εὐαγγελίου’dur ( euangeliou olarak telaffuz edilir ). Bu kelime ‘iyi haber mesajı’ anlamına gelir. Bunu antik tarihte nasıl kullanıldığını görerek biliyoruz. Eski Ahit (Taurat ve Zabur) İbranice yazılmıştır ( ayrıntılar için  buraya bakın).

İbranice’yi Yunancaya ve ‘εὐαγγελίου’

Ancak MÖ 200 civarında – Yeni Ahit’ten önce – o günün dünyasında Yunanca konuşulan bir hale geldiğinden, o zamanın Yahudi bilim adamları tarafından Eski Ahit’in İbranice’den Yunanca’ya çevirisi yapıldı. Bu çeviriye Septuagint denir (diğer web sitemden Septuagint ile ilgili ayrıntılar için buraya bakın). Septuagint’ten o dönemde (yani M.Ö. 200) Yunanca kelimelerin nasıl kullanıldığını anlayabiliriz. İşte Eski Ahit’ten, Septuagint’te εὐαγγελίου’un (‘iyi haber’) kullanıldığı bir pasaj.

 9 Ama Davut Beerotlu Rimmon’un oğulları Rekav’la kardeşi Baana’ya şöyle karşılık verdi: “Beni her türlü sıkıntıdan kurtaran yaşayan RAB adıyla derim ki, iyi haber getirdiğini sanarak bana Saul’un öldüğünü bildiren adamı yakalayıp Ziklak’ta yaşamına son verdim. Getirdiği iyi haber için verdiğim ödül buydu!
10 (#4:9)

2 SAMUEL 4:9-10

Bu, Kral Davut’un (Dawood), birisinin düşmanının ölüm haberini krala iyi bir haber olacağını düşünerek getirdiğinden bahsettiği bir pasajdır . Bu ‘iyi haber’ kelimesi , MÖ 200 Yunanca Septuagint dilinde εὐαγγελίου olarak çevrilmiştir. Yani bu, Yunanca’da εὐαγγελίου’un ‘iyi haber’ anlamına geldiği anlamına gelir.

Ancak εὐαγγελίου aynı zamanda ‘iyi haberi’ içeren tarihi kitap veya belge anlamına da geliyordu. Örneğin Justin Şehit , İncil’in ilk takipçilerinden biriydi (Peygamber Efendimiz (sav)’in sahabelerinin ‘halefi’ ile tamamen aynıydı) ve kapsamlı bir yazardı. “…ama aynı zamanda müjdede de O’nun şöyle dediği yazılıdır…” yazarken εὐαγγελίου’yu bu şekilde kullanmıştır (Justin Martyr, Trypho ile Diyalog, 100). Burada ‘iyi haber’ kelimesi bir kitabı belirtmek için kullanılmıştır.

‘İncil…’ başlığında yer alan εὐαγγγελίου (müjde) kelimesi, kelimenin birinci anlamını taşırken aynı zamanda ikinci anlamını da çağrıştırmaktadır. ‘Matta’ya göre İncil’, Matta tarafından yazılı olarak kaydedilen İyi Haber anlamına gelir.

‘İncil’ ile ‘Haber’ karşılaştırıldığında

Şimdi ‘haber’ kelimesi bugün aynı çifte anlamı taşıyor. ‘Haber’, temel anlamıyla, kıtlık veya savaş gibi meydana gelen dramatik olayları ifade eder. Ancak bu ‘haber’leri bize aktaran BBC, El Cezire veya CNN gibi ajanslara  da atıfta bulunabilir.

Ben bunu yazarken Suriye’deki iç savaş pek çok habere konu oluyor. “BBC’nin Suriye haberlerini dinleyeceğim” demek de normal olur. Bu cümledeki ‘haber’ öncelikle olaylara değil, aynı zamanda olayları bildiren kuruma da atıfta bulunmaktadır. Ancak BBC haberleri uydurmuyor, BBC ile ilgili haberler de öyle; dramatik olayla ilgili. Bir haber olayından haberdar olmak isteyen bir dinleyici, daha kapsamlı bir genel bakış açısı elde etmek için çeşitli ajanslardan gelen çeşitli haberleri dinleyebilir – hepsi aynı haber olayı hakkında.

Aynı şekilde İncil de İsa Mesih (as) hakkındadır. Haber odağının konusu odur ve tek bir İncil vardır. Mark’ın kitabına nasıl başladığına dikkat edin

Tanrı’nın Oğlu İsa Mesih’le* ilgili Müjde’nin başlangıcı.

MARKOS 1:1

Tek bir müjde var ve bu İsa (İsa – PBUH) hakkındadır ve onun bir mesajı vardı, ancak Markos bu mesajı bir kitaba, İncil’e yazdı.

İnciller hadis gibidir

Bunu hadisler açısından da düşünebilirsiniz. Aynı olaya dair farklı isnadlardan veya zincirleme rivayetlerden gelen hadisler vardır. Olay bir şeydir ancak muhabir zinciri farklı olabilir. Hadisin olayı veya söylenişi, ravilerle ilgili değil, Hz. Muhammed (SAV)’in söylediği veya yaptığı bir şeyle ilgilidir. İnciller, isnad zincirinin yalnızca bir halka uzunluğunda olması dışında tamamen aynıdır . 

Prensip olarak bir isnadın (Bukari ve Müslim gibi alimlerin yaptığı uygun kontrolü yaptıktan sonra) Hz. Aynı olay söz konusu olduğunda, İncil yazarlarının tek linkini veya tek anlatıcının uzun ‘isnadını’ kabul etmek neden zordur?   Tamamen aynı prensiptir ancak isnad zinciri çok daha kısadır ve çok daha net bir şekilde tesis edilmiştir, çünkü Buhari ve Müslim’in sözlü isnadları azalttıklarında alimlerin yaptığı gibi birkaç nesil sonra değil, olaydan çok kısa bir süre sonra yazılmıştır. gün yazmaya.

Allah İncil yazarlarına ilham verdi

Ve bu İncillerin yazarlarına, İsa Mesih (as) tarafından, yazdıklarının Allah tarafından ilham edileceğine dair söz verilmiştir; yazılar onların insan ilhamından değildir. İncillerde de Kur’an’da da öyle yazıyor

25 “Ben daha aranızdayken size bunları söyledim.
26 Ama Baba’nın benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak.

YUHANNA 14:25-26

Ve ben havarilere bana ve elçim İsa’ya iman etmelerini ilham ettim: Onlar dediler ki: “Biz iman ettik ve siz de şahit olun ki biz Müslümanlar olarak Allah’a boyun eğdik.” (Sure 5:111 – Tablo Yayımı)

Yani ürettikleri yazılı belgeler (bugün sahip olduğumuz İnciller) onlardan esinlenmemiştir. Bunlar Allah’tan ilham almıştır ve bu nedenle ciddi bir değerlendirmeyi hak etmektedirler. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleri her zaman (birinci yüzyılda yazıldıklarından beri) İsa’nın müjdesi olmuştur; onlar onun habercileriydi. İsa’nın (A.S.) mesajını okumak ve öğrettiği ‘Müjde’yi anlamak için onların yazılarını okuyun.

5 thoughts on “İncil ‘göre’… kime göre?”

  1. One small correction. You have quoted the Greek word εὐαγγελίου (pronounced euangeliou) a few times. This is not the basic form of the word that would normally be found in a dictionary. That would be εὐαγγελιον (usually pronounced/transliterated euangelion.) Euangeliou is the مضاف الیہ /possessive/genitive form of the اسم/noun. So it would normally be translated “OF good news”. Euangelion is the فاعل/subjective/nominative form.
    You quote Mark 1:1. There the form of the word that is used is indeed euangeliou. For this reason it is translated “The beginning OF the good news …”

  2. The names of the surahs in the Qur’an are not part of the original متن / text. They were applied later. The same is true of the books of the Bible, including “The Gospel according to Mark”.

  3. Agreed Gospels are like hadith. Hadith are sayings of Prophet Muhammad PBUH and his companions and not the exact word of God. Though Prophet Muhammad PBUH had been inspired by the Angel. Hadiths are generally not accepted by Muslims Unanimously. Similarly Gospel is not the exact word of God but may contain sayings of Jesus and his companion. First Gospel was compiled by Mark on whose basis other Gospels (Mathew and Luke) were complied. Mark was not the apostle. so your references of disciples are not valid for his work or Mathew or Luke work. Some say Mark was student of Peter some don’t agree on this. How can we rely on the teachings of unknown person.

    1. MM, your question: “How can we rely on the teachings of unknown person?”
      My answer: “Read them. Check them out as much as you can. Ask God for help. Reject the false and uncertain. Let all that is true and good impact on your thoughts and actions.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *