Skip to content

Eski Burçlarda Balık

  • by

Balık, Burçların yedinci takımyıldızıdır ve Burç Birimi’nde, Gelecek Olan’ın zaferinin sonuçlarını bize açıklar. Balık, uzun bir bantla birbirine bağlanmış iki balığın görüntüsünü oluşturur. Bugünkü burç yorumunda 20 Şubat ile 20 Mart arasında doğduysanız Balık burcusunuz demektir. Eski burçların bu modern astroloji yıldız falı okumasında, Aşk, iyi şans, zenginlik, sağlık ve kişiliğiniz hakkında rehberlik için Balık burcu tavsiyesini takip edersiniz.

Peki eskilerin için ne anlam ifade ediyordu? 

Balık neden eski zamanlardan beri uzun bir bantla birbirine bağlanmış iki balığı resmeder?

Dikkatli olun! Bu soruyu yanıtlamak, burcunuzu tamamen yeni yollarla açacaktır. Sadece burcunuz için yıldız falınızı kontrol etmek sizi amaçladığınızdan farklı bir yolculuğa çıkarabilir

Başak burcunda, Kur’an ve İncil’de, Allah’ın Burç takımyıldızlarını insanlığın başlangıcına kadar uzanan İşaretler olarak yarattığını görmüştük. Yıldızların bu eski astrolojisinde her bölüm tüm insanlar içindi. Bu nedenle, modern burç anlamında Balık ‘olmasanız’ bile, Balık yıldızlarındaki eski hikaye bilmeye değerdir.

Yıldızlardaki Balık Takımyıldızı

Aşağıda Balık’ı oluşturan yıldızlar bulunmaktadır. Bu fotoğrafta uzun bir bant tarafından bir arada tutulan iki balığa benzer bir şey görebiliyor musunuz?

This image has an empty alt attribute; its file name is 1-2.png
Balık’ı oluşturan yıldızların fotoğrafı

Balık burcundaki yıldızları çizgilerle birleştirsek bile balıklar belli olmaz. İlk astrologlar nasıl bu yıldızlardan iki balık düşünmüşlerdir?  

This image has an empty alt attribute; its file name is 2-5.jpg
Çizgilerle birbirine bağlanan Balık takımyıldızı

Bu işaret insanlık tarihinde çok eskiye dayanır. Aşağıda, 2000 yıldan da eski olan Mısır’ın Dendera tapınağındaki Zodyak yer almaktadır. Balık kırmızı daire içine alınmıştır. Onları birbirine bağlayan bandı yandaki çizimde görebilirsiniz.

This image has an empty alt attribute; its file name is 3-5.jpg
 Dendera Eski Mısır Zodyak’ı – Balık daire içine alınmış

Aşağıda, astrolojinin kullandığı geleneksel bir Balık görüntüsü yer almaktadır.

This image has an empty alt attribute; its file name is 4-5.jpg
Astrolojik Balık İmgesi

İki balık ne anlama gelir? 

Kuyruklarındaki bant ne anlama gelir? 

Sizin ve benim için ne anlam ifade eder?

Balık’ın Orijinal Anlamı

Oğlak burcunda balık kuyruğunun, keçinin ölmekte olan kafasından yaşam bulduğunu gördük. Kova, Balık (Piscis Austrinus) üzerine dökülen suyu gösterdi. Balık, Yaşayan Suyu alacak olan kabalıkları temsil ediyordu. Bu, Allah’ın vaat verdiği İbrahim Peygamber A.S. zamanında öngörülmüştü.

Seni kutsayanları kutsayacak,

Seni lanetleyeni lanetleyeceğim.

Yeryüzündeki bütün halklar

Senin aracılığınla kutsanacak.

Yaratılış 12:3

Soyunun aracılığıyla yeryüzündeki bütün uluslar kutsanacak. Çünkü sözümü dinledin.

Yaratılış 22:18

Gelecek Olan Hizmetkar aracılığıyla kurtarılan bu kalabalıklar, iki gruba ayrıldı.

“Yakup’un oymaklarını canlandırmak,

Sağ kalan İsrailliler’i geri getirmek için

Kulum olman yeterli değil.

Seni uluslara ışık yapacağım.

Öyle ki, kurtarışım yeryüzünün dört bucağına ulaşsın.”

Yeşaya 49:6

Burada peygamber, “Yakup’un kabilelerinden” ve “uluslardan” söz eder. Bunlar Balık burcunun iki balığıdır. İsa Mesih A.S. öğrencilerini çağırdığında, onlara şunları söyledi:

Onlara, “Ardımdan gelin” dedi, “Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım.”

Matta 4:19

İsa Mesih’in ilk takipçileri, O’na ait olduklarını belirtmek için balık sembolü kullanmışlardır. Aşağıda antik yeraltı mezarlarından fotoğraflar vardır.

Antik Roma mezarlıklarında balık sembolü
Kayaya kazınmış iki balık

Balık burcunun iki balığı, Yakup’un ve İsa Mesih’ten sonraki diğer kavimlerin boyları, İsa’nın verdiği yaşama eşit bir şekilde sahiptir. Bant aynı zamanda onları eşit derecede esaret altında tutar.

Bant – Bitmek üzere olan Esaret

Balık burcunun iki balığı yeni bir ruhsal yaşama sahip olsalar da Bant takımyıldızı tarafından birbirine bağlanmışlardır. Bant iki balığı tutsak eder. Ama Koç’un toynaklarının banda doğru geldiğini görüyoruz. Balıkların Koç tarafından serbest bırakılacağı günü sembolize eder.

 Zodyak’ta Koç ile Balık. Koç’un toynakları bandı koparmaya geliyor.

Bu, günümüzdeki bütün İsa Mesih takipçilerinin deneyimidir. İncil, bizim şu anki acı, çürüme ve ölüm esaretimizi tarif eder ama aynı zamanda bu esaretten kurtulmak için gelecek özgürlük Günü’nü de umutla bekler (Balık’ta bant tarafından gösterilir).

Esaret ve günümüzdeki inilti

Kanım şu ki, bu anın acıları, gözümüzün önüne serilecek yücelikle karşılaştırılmaya değmez. Yaratılış, Tanrı çocuklarının ortaya çıkmasını büyük özlemle bekliyor. Çünkü yaratılış amaçsızlığa teslim edildi. Bu da yaratılışın isteğiyle değil, onu amaçsızlığa teslim eden Tanrı’nın isteğiyle oldu. Çünkü yaratılışın, yozlaşmaya köle olmaktan kurtarılıp Tanrı çocuklarının yüce özgürlüğüne kavuşturulması umudu vardı. Bütün yaratılışın şu ana dek birlikte inleyip doğum ağrısı çektiğini biliyoruz. Yalnız yaratılış değil, biz de –evet Ruh’un turfandasına sahip olan bizler de– evlatlığa alınmayı, yani bedenlerimizin kurtulmasını özlemle bekleyerek içimizden inliyoruz. Çünkü bu umutla kurtulduk. Ama görülen umut, umut değildir. Gördüğü şeyi kim umut eder? Oysa görmediğimize umut bağlarsak, sabırla bekleyebiliriz.

Romalılar 8:18-25

Kurtuluş geliyor…

Bedenlerimizin ölümden kurtuluşunu bekliyoruz. Daha fazla şöyle açıklanır;

Kardeşler, şunu demek istiyorum, et ve kan Tanrı’nın Egemenliği’ni miras alamaz. Çürüyen de çürümezliği miras alamaz.İşte size bir sır açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz; son borazan çalınınca hepimiz bir anda, göz açıp kapayana dek değiştirileceğiz. Evet, borazan çalınacak, ölüler çürümez olarak dirilecek, ve biz de değiştirileceğiz. Çünkü bu çürüyen beden çürümezliği, bu ölümlü beden ölümsüzlüğü giyinmelidir. Çürüyen ve ölümlü beden çürümezliği ve ölümsüzlüğü giyinince, “Ölüm yok edildi, zafer kazanıldı!” diye yazılmış olan söz yerine gelecektir.“Ey ölüm, zaferin nerede?Ey ölüm, dikenin nerede?”

Ölümün dikeni günahtır. Günah ise gücünü Kutsal Yasa’dan alır. Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bizi zafere ulaştıran Tanrı’ya şükürler olsun!

1.Korintliler 15: 50-57

Balıkların etrafını saran Bant bugünkü durumumuzu sembolize eder. Koç’un gelip bizi özgür bırakmasını dört gözle bekliyoruz. Bu esaretten ölüme olan özgürlük herkese sunulur. Orijinal burçta Balık, doğum tarihinize dayanarak günlük kararlarınızı iyi şansa, aşka ve daha iyi sağlığa yönlendirmez. İşareti, İsa Mesih’in zaferinin bize sadece Yaşam Suyu vereceğini değil, aynı zamanda bir gün bizi şu anda tutsak olan acı, sıkıntı ve ölümün esaretinden kurtaracağını da ilan eder.

Kutsal Yazılarda Balık Yıldız Okuması

Horoskop Grekçe “Horo” (zaman) kelimesinden geldiği ve Peygamberlik yazıları bizim için olan önemli zamanları işaretlediği için, Balık “zamanının” farkına varırız. Suda yaşayan, ancak yine de bantlarla bağlı balıklar Balık horo okumasını işaretler. Gerçek hayatı yaşıyorlar ama tam bir özgürlük bekliyorlar.

Sizi havra dışı edecekler. Evet, öyle bir saat geliyor ki, sizi öldüren herkes Tanrı’ya hizmet ettiğini sanacak. Bunları, Baba’yı ve beni tanımadıkları için yapacaklar. Bunları size şimdiden bildiriyorum. Öyle ki, saati gelince bunları size söylediğimi hatırlayasınız. Başlangıçta bunları size söylemedim. Çünkü sizinle birlikteydim.”

Yuhanna 16:2-4

“Sizi havra topluluklarının, yöneticilerin ve yetkililerin önüne çıkardıklarında, ‘Kendimizi neyle, nasıl savunacağız?’ ya da, ‘Ne söyleyeceğiz?’ diye kaygılanmayın. Kutsal Ruh o anda size ne söylemeniz gerektiğini öğretecektir.”

Luka 12:11-12 

Kova burcu ve ayrıca Balık burcu zamanında yaşıyoruz. Kova, balıklara hayat vermek için suyu (Tanrı’nın Ruhu) getirdi. Ama biz Burç Hikayesinin yalnızca ortasındayız ve son olan Yay zaferi hala gelecektedir. İsa Mesih’in A.S. bizi uyardığı gibi, bu zamanda acı, zorluk, zulüm ve fiziksel ölümle karşı karşıyayız. Balığı tutan bantlar gerçektir. Ama bantlar tarafından tutulsak bile yine de hayattayız. Kutsal Ruh, ölüm karşısında bile ikamet eder, öğretir ve bize rehberlik eder. Balık zamanına hoş geldiniz.

Eski Burçlardan Balık Yıldız Falı Okumanız

Siz ve ben bugün Balık burcu okumasını aşağıdakilerle uygulayabiliriz.

Balık burcu, Krallığa girmek için birçok zorluktan geçmeniz gerektiğini söyler. Aslında Krallığa yolculuğunuzun bazı ortak özellikleri sıkıntılar, zorluklar, acı ve hatta ölümdür. Bunun sizi hayal kırıklığına uğratmasına izin vermeyin. Sizde üç özellik geliştirebileceği için aslında sizin yararınızadır: iman, umut ve sevgi. Eğer cesaretinizi kaybetmezseniz, Balık burcu bunu içinizde gerçekleştirebilir. Dış görünüşte tükeniyor olsanız da, içinizde her geçen gün yenileniyorsunuz. Bunun nedeni, Ruh’un meyvelerine sahip olmanızdır. Bu nedenle, bedeninizin kurtuluşunu beklerken içten içe inlerken bile, bu gerçek sorunların, sizi Kral ve Krallığı ile uyumlu kıldıkları için sizin iyiliğinize çalıştığını anlayın.

Bu Gerçekte devam edin: Kral büyük merhametiyle, İsa Mesih’in ölümden dirilişiyle asla bozulmayacak veya solmayacak bir mirasta size yaşayan ve asla yok olmayacak bir umutta yeni bir doğum verdi. Bu miras, son zamanda açığa çıkmaya hazır olan kurtuluşun gelişine kadar, iman yoluyla Tanrı’nın gücü tarafından korunan sizler için cennette tutulmaktadır. Tüm bunlardan büyük bir sevinç duyuyorsunuz, ancak şimdi kısa bir süre için her türlü denemede acı çekmeniz gerekebilir. Bunlar, ateşle arıtılmış olsa bile yok olan altından daha değerli olan imanınızın kanıtlanmış gerçeğinin, Kral ortaya çıktığında övgü, görkem ve yücelikle sonuçlanabilmesi için geldi.

Balık’a daha derin bir bakış ve Eski Burç Hikayesine devam

Eski Burç hikayesi Başak ile başlar. Eski Burç Hikayesine devam etmek için Koç’a bakınız. Balık ile uyumlu olan diğer yazılar şunlardır;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *