Skip to content

Kadir Gecesi, Şan Günü ve Peygamberlerin Sözü

  • by

Kadir Suresi (97. Sure) Kur’an’ın ilk indiği zaman olan Kadir Gecesini tanımlar.

Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.  

Kadir Suresi 97:1-5

Kadir Suresi, Kadir Gecesini ‘bin aydan daha iyi’ olarak nitelendirse de Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sorar. Kadir Gecesini bin aydan daha güzel yapan Ruh ne yapıyordu?

Leyl Suresi (92. Sure – Gece) çok benzer bir temaya sahiptir Gündüz ve ışık Geceyi takip eder. Gün Şan ile gelir ve Allah, Baştan Sona her şeyi bildiği için hidayete erdirir. Bu nedenle bizi Sondaki Ateş konusunda uyarır.

(Ortalığı) bürüdüğü zaman geceye andolsun, Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun…

Leyl Suresi 92:1-2

Doğru yolu göstermek bize aittir. Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir. Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım.

Leyl Suresi 92:12-14

Kadir Suresi ve Leyl Suresini aşağıdaki ile kıyaslayın:

Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. Gün ağarıp sabah yıldızı yüreklerinizde doğuncaya dek, karanlık yerde ışık saçan çıraya benzeyen bu sözlere kulak verirseniz, iyi edersiniz.

2. Petrus 1:19

Benzerlikler görüyor musunuz? Kadir Suresi’ni ve Leyl Suresi’ni okuduğumda bana bu alıntıyı hatırlattı. Aynı zamanda bir Geceden sonra doğan bir Günü de ilan eder. Peygamberlere gece vahiy verildi. Ayrıca peygamberlik mesajlarını görmezden gelmememiz için bizi uyarır. Aksi takdirde ciddi sonuçlarla karşılaşırız.

Bu, Peygamber İsa Mesih’in A.S. önde gelen öğrencisi ve arkadaşı olan Havari Petrus tarafından yazılmıştır. Saf Suresi (61. Sure) İsa Mesih’in havarileri hakkında şöyle der:

Ey iman edenler! Allah’ın yardımcıları olun. Nasıl ki Meryem oğlu İsa da havarilere, “Allah’a giden yolda benim yardımcılarım kimdir?” demişti. Havariler de, “Biz Allah’ın yardımcılarıyız” demişlerdi. Bunun üzerine İsrailoğullarından bir kesim inanmış, bir kesim de inkâr etmişti. Nihayet biz inananları, düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler.

Saf Suresi 61:14

Saf Suresi, İsa Mesih’in havarilerinin ‘Allah’ın yardımcıları’ olduğunu bildirir. Öğrencilerin mesajına inananlar, sözü edilen bu gücü alırlar. Önde gelen öğrenci olarak Petrus, Tanrı’ya yardım edenlerin lideriydi. İsa Mesih A.S. peygamberin öğrencisi olmasına rağmen, pek çok mucizesine tanıklık etmiş, pek çok öğretisini dinlemiş ve yetkisinin uygulandığını görmüş olsa da , yukarıda peygamberlerin sözlerinin ‘daha da kesin’ olduğunu beyan etmiştir. Peygamberlerden neden kendisinin tanık olduğundan daha emin oldu? Şöyle devam ediyor:

Öncelikle şunu bilin ki, Kutsal Yazılar’daki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir. Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal Ruh tarafından yöneltilen insanlar Tanrı’nın sözlerini ilettiler.

2. Petrus 1:20-21

Bu bize, Tanrı’nın Kutsal Ruhu’nun peygamberleri ‘taşıdığını’, böylece onların okuyup yazdıkları şeyin ‘Tanrı’dan olduğunu’ söyler. İşte bu yüzden böyle bir Gece bin aydan daha iyidir çünkü kökleri ‘insanın iradesine’ değil Kutsal Ruh’a dayanır. Saf Suresi, Petrus’un mesajına dikkat edenlerin Kadir Gecesi tatbik edilen Gücü alacaklarını ve hüküm süreceğini bildirir.

Hz. İsa Mesih zamanında yaşayan Petrus’un hakkında yazdığı ‘peygamberler’, İncil’den önce gelen Kutsal Kitaplar olan ve şimdi Eski Antlaşma’da yer alan peygamberlerdi. Hz. Musa Tevrat’ında Adem Kayin ve Habil , Nuh , Lut ve İbrahim’den (Ibrahim) olaylar vardı. Ayrıca Musa’nın Firavun’la karşı karşıya geldiği ve ardından Şeriat Yasasını aldığı hikayeleri ve Bakara Suresi’nin adını taşıyan kardeşi Harun’un kurbanlarını da içeriyordu.

Tevrat’ın kapanışının ardından, Davut’un gelmekte Mesih’ten bahsetmek için ilham aldığı Zebur geldi. Sonrasındaki peygamberler daha sonra bir Bakire’den gelen Mesih’in, Allah’ın Krallığının herkes için açıldığını ve ayrıca gelecek olan Hizmetkar için büyük ıstırabınolacağını kehanet ettiler. Sonra Mesih’in adı , geliş zamanı ve Hazırlayıcının Vaadi ile birlikte kehanet edildi.

Birçoğumuz bu yazıları kendimiz için okuma şansı bulamadık. İşte bu farklı bağlantılarla bir fırsat. Leyl Suresi, gelecek olan ateş konusunda uyarır. Kadir Suresi, Kadir Gecesi’nde Allah’ın Ruhunun iş başında olduğunu bildirir. Saf Suresi, havarilerin mesajına inananlara Güç vaat eder. Havarilerin lideri olan Petrus, daha sonra, Gündüz’ü dört gözle bekleyen, Gecede verilen en eski peygamberlerin ifşasına ‘dikkat etmemizi’ tavsiye ediyor. Mesajlarını bilmek akıllıca olmaz mı?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *