Skip to content

Neden İncil’de dört Müjde vardır?

  • by

Bazen bana neden tek bir İncil varsa o halde neden İncil’de her biri farklı bir yazar tarafından yazılmış dört İncil kitabı var diye soruluyor? Bu onları Allah’tan değil de yanılabilir (ve çelişkili) insan kökenli yapmaz mı?

Kutsal Kitap bu konuda şöyle söyler:

“Kutsal Yazılar’ın tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur.”

2.Timoteos 3:16-17

Dolayısıyla Kutsal Kitap, bu insan yazarlara ilham verdiğinden beri, Tanrı’nın son yazar olduğunu iddia ediyor. Ve bu noktada, Kuran’ın İncil hakkında söylediklerine dair gönderide gördüğümüz gibi, Kuran tam bir uyum içindedir.

Fakat İncil’deki dört Müjde kitabını nasıl anlayabiliriz?  Kuran’da genellikle bir olayı anlatan birkaç bölüm vardır ve birlikte ele alındığında bu olayın daha eksiksiz bir resmini anlamamıza izin verir. Örneğin Adem’in İşaret’inde baktığımız ayetlerde Cennetteki Adem’i anlamamız için 7. Sure 19-26 (A’raf) kullanılmıştı. Ama aynı zamanda 20. Sure (Taha) 121-123’de kullanılmıştı. Ve bu 2. pasaj, “baştan çıkarıldığını” açıklayarak Adem hakkında fazladan bir anlayış kazanmamızı sağladı, ki A’raf bunu içermez. Birlikte ele alındığında, bize olanların daha eksiksiz bir resmini verdiler. Niyet buydu – pasajların birbirini tamamlaması.

Aynı şekilde, İncil’deki dört İncil kitabı her zaman ve yalnızca bir İncil olmuştur. Birlikte ele alındığında İsa Mesih (A.S.) peygamberin İncil’i hakkında daha kapsamlı bir anlayış verirler. Dört kitabın her biri, diğer üçünde bulunmayan bazı materyallere sahiptir. Bu nedenle, birlikte ele alındıklarında, İncil’in daha eksiksiz bir resmini sunarlar.

Bu nedenle, İncil’in içeriği hakkında konuşulduğunda her zaman tekildir, çünkü sadece bir İncil vardır. Örneğin, burada Yeni Antlaşma’da tek bir müjdenin olduğunu görüyoruz.

“Kardeşlerim, yaydığım Müjde’nin insandan kaynaklanmadığını bilmenizi istiyorum. Çünkü ben onu insandan almadım, kimseden de öğrenmedim. Bunu bana İsa Mesih vahiy yoluyla açıkladı.  Yahudi dinine bağlı olduğum zaman nasıl bir yaşam sürdüğümü duydunuz. Tanrı’nın kilisesine alabildiğine zulmediyor, onu kırıp geçiriyordum.”

Galatyalılar 1:11-13

İncil ayrıca Kur’an-ı Kerim’de tekil olarak yazılmıştır (Kur’an’da ‘Müjde’ desenine bakınız –   Ama tanıklardan veya müjdenin kitaplarından bahsettiğimizde dört tane vardır. Hatta Tevrat’ta bir konuya sadece bir tanığın ifadesiyle karar verilemezdi. Musa Kanunu, belirli bir olay veya ilgi konusu mesaj hakkında tanıklık etmek için en az ‘iki veya üç tanık’ (Yasa’nın Tekrarı 19:15 -) gerektiriyordu. Dört tanık ifadesi sunarak, İncil, Kanunun asgari gerekliliklerinin üzerindedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *