Skip to content

Hz. İsa Mesih’in (A.S.) Doğa üzerindeki Söz Yetkisi

  • by

Zariyat Suresi (51. Sure) Hz. Musa’nın (A.S.) nasıl Firavun’a gönderdiğini ) anlatır.

Musa’nın başından geçenlerde de ibret vardır: Onu apaçık delille Firavun’a gönderdik.

Zariyat Suresi 51:38

Musa Peygamber, Kızıldeniz’in ayrılması da dahil olmak üzere doğa üzerindeki mucizevi güçleriyle otoritesini gösterdi veya ilan etti. Ne zaman birisi peygamber olduğunu iddia etse (Musa gibi) muhalefetle karşılaştı ve bir peygamber olarak güvene layık olduğunu kanıtlamak zorunda kaldı. Şu’ara Suresi (26. Sure) peygamberlerin geçirdiği bu reddedilme ve kanıt döngüsünü tanımladığına dikkat edin.

Nûh’un kavmi de Peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Nûh, onlara şöyle demişti: “Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?” “Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.”

Şu’ara Suresi 26:105-107

Âd kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Hûd, onlara şöyle demişti: “Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?” “Şüphesiz ben, size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.” “Öyle ise Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.”

Şu’ara Suresi 26:123-126

Semûd kavmi de Peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Salih, onlara şöyle demişti: “Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?” “Ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.” “Öyle ise Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin!”

Şu’ara Suresi 26:141-144

Lût’un kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Lût, onlara şöyle demişti: “Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?” “Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.” “Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.”

Şu’ara Suresi 26:160-163

Eyke halkı da peygamberleri yalanladı. Hani Şu’ayb, onlara şöyle demişti: “Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?” “Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.” Artık, Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.

Şu’ara Suresi 26:176-179

Bu peygamberlerin hepsi reddedilmişti ve güvene layık peygamberler olduklarını ispat etmek onların yüküydü. Bu aynı zamanda Hz. İsa Mesih için de geçerliydi.

Hz. İsa Mesih’in (A.S.) ‘bir söz ile’ öğretme ve iyileştirme yetkisi vardı. Aynı zamanda doğa üzerinde de yetkisi vardı. İncil, İsa’nın öğrencileriyle gölü, onları “korku ve şaşkınlıkla” dolduracak şekilde nasıl geçtiğini anlatıyor;

Bir gün İsa öğrencileriyle birlikte bir tekneye binerek onlara, “Gölün karşı yakasına geçelim” dedi. Böylece kıyıdan açıldılar. Teknede giderlerken İsa uykuya daldı. O sırada gölde fırtına koptu. Tekne su almaya başlayınca tehlikeli bir duruma düştüler. Gidip İsa’yı uyandırarak, “Efendimiz, Efendimiz, öleceğiz!” dediler. İsa kalkıp rüzgarı ve kabaran dalgaları azarladı. Fırtına dindi ve ortalık sütliman oldu.İsa öğrencilerine, “Nerede imanınız?” dedi.

Onlar korku ve şaşkınlık içindeydiler. Birbirlerine, “Bu adam kim ki, rüzgara, suya bile buyruk veriyor, onlar da sözünü dinliyor!” dediler.

Luka 8:22-25

İsa Mesih’in (A.S.) sözü rüzgara ve dalgalara bile emretti! Onunla birlikte bulunan öğrencilerin korkuya kapılmasına şaşmamalı. Bu tür bir emir verme yetkisi, onun kim olduğunu merak etmelerine neden oldu. Başka bir sefer de, binlerce insanla birlikteyken benzer bir yetki gösterdi. Bu sefer rüzgarı ve dalgayı değil, yiyeceği yönetiyordu. Olay şöyle oldu;

Bundan sonra İsa, Celile –Taberiye– Gölü’nün karşı yakasına geçti. Ardından büyük bir kalabalık gidiyordu. Çünkü hastalar üzerinde yaptığı mucizeleri görmüşlerdi. İsa dağa çıkıp orada öğrencileriyle birlikte oturdu. Yahudiler’in Fısıh Bayramı yakındı.

İsa başını kaldırıp büyük bir kalabalığın kendisine doğru geldiğini görünce Filipus’a, “Bunları doyurmak için nereden ekmek alalım?” diye sordu. Bu sözü onu denemek için söyledi, aslında kendisi ne yapacağını biliyordu.

Filipus O’na şu yanıtı verdi: “Her birinin bir lokma yiyebilmesi için iki yüz dinarlık ekmek bile yetmez.”

Öğrencilerinden biri, Simun Petrus’un kardeşi Andreas, İsa’ya dedi ki, “Burada beş arpa ekmeğiyle iki balığı olan bir çocuk var. Ama bu kadar adam için bunlar nedir ki?”

İsa, “Halkı yere oturtun” dedi.

Orası çayırlıktı. Böylece halk yere oturdu. Yaklaşık beş bin erkek vardı. İsa ekmekleri aldı, şükrettikten sonra oturanlara dağıttı. Balıklardan da istedikleri kadar verdi. Herkes doyunca İsa öğrencilerine, “Artakalan parçaları toplayın, hiçbir şey ziyan olmasın” dedi.

Onlar da topladılar. Yedikleri beş arpa ekmeğinden artakalan parçalarla on iki sepet doldurdular. Halk, İsa’nın yaptığı mucizeyi görünce, “Gerçekten dünyaya gelecek olan peygamber budur” dedi.

İsa onların gelip kendisini kral yapmak üzere zorla götüreceklerini bildiğinden tek başına yine dağa çekildi

Yuhanna 6:1-15

İnsanlar İsa Mesih’in (A.S.) beş somun ve iki balığın 5000 adamı besleyebilmesi ve arta kalanlar olmasını da sağlayabilmesi için yiyecekleri çoğaltabileceğini görünce, onun eşsiz bir peygamber olduğunu anladılar. Tevrat’ın Musa’sının (A.S.) uzun zaman önce geleceğini tahmin ettiği Peygamber olup olmadığını merak ettiler. İsa Mesih’in (A.S.) gerçekten de bu peygamber olduğunu biliyoruz çünkü Tevrat bu Peygamber hakkında şöyle demişti:

‘Onlara kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz. Kendisine buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek. Adıma konuşan peygamberin ilettiği sözleri dinlemeyeni ben cezalandıracağım.

Yasa’nın Tekrarı 18:18-19

Bu peygamberin alameti, Allah’ın bu peygamberin ‘sözlerini ağzına’ koymasıdır. Allah’ın sözlerini insanlarınkinden ayıran nedir? Cevap, Nahl Suresi (16. Sure) ile başlayarak, aşağıdaki ayetlerde tekrarlanır;

Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman sözümüz sadece, ona, “ol” dememizdir. O da hemen oluverir.

Nahl Suresi 16:40

Bir şeyi dilediği zaman, O’nun emri o şeye ancak “Ol!” demektir. O da hemen oluverir.

Ya-sin Suresi 36: 82

O, yaşatan ve öldürendir. Bir şeye karar verdiğinde, ona sadece “ol” der, o da oluverir.

Mü’min Suresi 40:68

İsa Mesih peygamber (A.S.) hastalıkları iyileştirdi ve kötü ruhları basitçe ‘bir sözle’ kovdu . Şimdi onun bir Söz söylediğini ve rüzgar ve dalgaların itaat ettiğini görüyoruz. Sonra Konuşur ve ekmek çoğalır. Tevrat ve Kuran’daki bu İşaretler, İsa Mesih’in konuştuğunda neden ortaya çıktığını açıklar – çünkü yetkisi vardı. O Mesih’ti!

Anlayan yürekler

Ancak öğrencilerin kendileri bunu anlamakta zorlandılar. Ekmeği çoğaltmanın önemini anlamadılar. Bunu biliyoruz çünkü İncil, 5000’in beslenmesinin hemen ardından şunları anlatır:

Bundan hemen sonra İsa öğrencilerine, tekneye binip kendisinden önce karşı yakada bulunan Beytsayda’ya geçmelerini buyurdu. Bu arada kendisi halkı evlerine gönderecekti. Onları uğurladıktan sonra, dua etmek için dağa çıktı. Akşam olduğunda, tekne gölün ortasına varmıştı. Yalnız başına karada kalan İsa, öğrencilerinin kürek çekmekte çok zorlandıklarını gördü. Çünkü rüzgar onlara karşı esiyordu. Sabaha karşı İsa, gölün üstünde yürüyerek onlara yaklaştı. Yanlarından geçip gidecekti. Onlar ise, gölün üstünde yürüdüğünü görünce O’nu hayalet sanarak bağrıştılar. Hepsi O’nu görmüş ve dehşete kapılmıştı. İsa hemen onlara seslenerek, “Cesur olun, benim, korkmayın!” dedi. Tekneye binip onlara katılınca rüzgar dindi. Onlarsa büyük bir şaşkınlık içindeydi. Ekmekle ilgili mucizeyi bile anlamamışlardı; zihinleri körelmişti. İsa’yla öğrencileri gölü aştılar, Ginnesar’da karaya çıkıp tekneyi bağladılar. Onlar tekneden inince, halk İsa’yı hemen tanıdı. Bazıları koşarak bütün yöreyi dolaştı. İsa’nın bulunduğu yeri öğrenenler, hastaları şilteleriyle oraya götürmeye başladılar. Köy olsun, kent ya da çiftlik olsun, İsa’nın gittiği her yerde, hastaları meydanlara yatırıyor, sadece giysisinin eteğine dokunmalarına izin vermesi için yalvarıyorlardı. Dokunanların hepsi de iyileşti.

Markos 6:45-56

Yine Hz. İsa Mesih bir Yetki Sözü konuştu ve ‘gerçekleşti’. Ancak öğrenciler “anlamadılar”. Anlamamalarının nedeni zeki olmamaları; orada olmadıkları için; kötü öğrenciler oldukları için; ya da kâfir oldukları için değildi. Hayır, “kalplerinin katılaştığını” söylüyor. Yeremya Peygamber (A.S.) Yasa’nın yüreklerimizde yazılı olacağı, Yeni bir Antlaşmanın geleceğinin peygamberliğinde bulunmuştu. Bu Antlaşma birisinin yüreğini değiştirene kadar, Peygamber’in yakın takipçilerinin yürekleri bile katıdır! Ve bizim katı yüreklerimiz de bizi peygamberlerin bildirdiği manevi gerçeği anlamaktan alıkoyar.

Bu nedenle Yahya Peygamber’in (A.S.) hazırlık işleriçok önemlidir. İnsanları günahlarını saklamaya çalışmak yerine itiraf ederek tövbe etmeye çağırdı. İsa Mesih’in havarilerinin bile tövbe etmeye ve günahı itiraf etmeye ihtiyacı olan katı yürekleri olduğuna göre, senin ve benim yüreklerimiz ne kadar katıdır! Belki de yüreğinizde sessizce Davut’un (A.S.) verdiği itiraf ile, Allah’a dua etmekte (düşüncelerimizi bile bilir ki sadece düşünerek dua edebiliriz) bana katılmak istersiniz;

Ey Tanrı, lütfet bana,

Sevgin uğruna;

Sil isyanlarımı,

Sınırsız merhametin uğruna.

Tümüyle yıka beni suçumdan,

Arıt beni günahımdan.

Çünkü biliyorum isyanlarımı,

Günahım sürekli karşımda.

Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim,

Senin gözünde kötü olanı yaptım.

Bu nedenle, söylediklerinde haklı,

Yargılarında adilsin.

Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat,

Yeniden kararlı bir ruh var et içimde.

Beni huzurundan atma,

Kutsal Ruhun’u benden alma.

Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini,

Bana destek ol, istekli bir ruh ver.

51. Mezmur: 1-4,10-12

Bu şekilde dua ediyorum ve İncil’de devam ederkenPeygamberlerin Mesajlarının yumuşak ve saf yürekler tarafından anlaşılması için de sizi cesaretlendiriyorum.

Kitap olarak Al Kitab’dan Tüm İşaretlerin PDF’sini indirin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *