Skip to content

Eski Burçlarda Koç

  • by

Koç, Burçların sekizinci takımyıldızıdır, Gelecek Olan’ın zaferinin sonuçlarını açıklayarak Burç Birimini sonlandırır. Koç burcu başı dik, canlı ve iyi durumda olan bir koçun görüntüsüdür. Bugünkü burç yorumunda 21 Mart ile 20 Nisan arasında doğduysanız Koç burcusunuz demektir. Eski burçların günümüzdeki modern astroloji yıldız falı okumasında, aşk, iyi şans, zenginlik, sağlık bulmak ve kişiliğiniz hakkında fikir sahibi olmak için Koç burç tavsiyesini takip edersiniz.

Peki Koç ilk başta ne anlama gelirdi?

Dikkatli olun! Bu soruyu yanıtlamak, burcunuzu tamamen yeni yollarla açacaktır. Sadece burcunuz için yıldız falınızı kontrol etmek sizi amaçladığınızdan farklı bir yolculuğa çıkarabilir

Başak burcunda, Kur’an ve İncil’in Allah’ın burçları insanlığın başlangıcından itibaren İşaretler olarak yarattığını belirttiğini görmüştük. Bu eski hikayedeki yıldızların her bölümü tüm insanlar içindi. Bu nedenle, modern burç anlamında bir Koç olmasanız bile, Koç’un eski astroloji hikayesi bilmeye değer.

Yıldızlardaki Koç Takımyıldızı

Aşağıda Koç’u oluşturan takımyıldızı görülmektedir. Bu fotoğrafta başı dik bir koç (erkek koyun) gibi bir şey görebiliyor musunuz?

This image has an empty alt attribute; its file name is 1-3.png
Gökyüzündeki Koç takımyıldızı

Koç burcundaki yıldızları çizgilerle bağlasak bile koç belli olmak. Peki ilk astrologlar bu yıldızlardan nasıl yaşayan bir Koç gördüler?  

This image has an empty alt attribute; its file name is 2-6.jpg
Çizgilerle birleştirilmiş Koç takımyıldızı

Ancak bu işaret, insanlık tarihinde eskiye dayanır. İşte Mısır’ın Dendera Tapınağı’ndaki Zodyak. 2000 yıldan daha eskidir. Koç kırmızı daire içine alınmıştır.

This image has an empty alt attribute; its file name is 3-6.jpg
Eski Mısır Dendera Tapınağı Zodyak’ında Koç

Aşağıda, astrolojide kullanılan geleneksel Koç fotoğrafları bulunmaktadır.

Koç’un anlamı nedir? 

Sizin ve benim için ne anlam ifade eder?

Astrolojik Koç takımyıldızı görüntüsü
This image has an empty alt attribute; its file name is 5-4.jpg
Klasik Koç Burcu Görüntüsü

Koç’un Orijinal Anlamı

Oğlak’taki Keçi bedeni, Balıkların yaşayabilmesi için ölmüştü. Ama Balık Burcundaki Bant hala balıkları tutuyordu. O durumda fiziksel çürüme ve ölüme esaret kalır. Birçok sıkıntılar yaşıyoruz, yaşlanıyor ve ölüyoruz! Ancak fiziksel bir diriliş için büyük bir umudumuz var. Koç burcunun Balık burcuna uzanan ön bacağı bunun nasıl olacağını ortaya koyar. O ölen Keçi’nin (Oğlak) başına inanılmaz bir şey gelir. İncil bunu şöyle anlatır;

Tahtın, dört yaratığın ve ihtiyarların ortasında, boğazlanmış gibi duran bir Kuzu gördüm. Yedi boynuzu, yedi gözü vardı. Bunlar Tanrı’nın bütün dünyaya gönderilmiş yedi ruhudur. Kuzu gelip tahtta oturanın sağ elinden tomarı aldı. Tomarı alınca, dört yaratıkla yirmi dört ihtiyar O’nun önünde yere kapandılar. Her birinin elinde birer lir ve kutsalların duaları olan buhur dolu altın taslar vardı. Yeni bir ezgi söylüyorlardı:“Tomarı almaya,Mühürlerini açmaya layıksın!Çünkü boğazlandınVe kanınla her oymaktan, her dilden,Her halktan, her ulustanİnsanları Tanrı’ya satın aldın.Onları Tanrımız’ın hizmetindeBir krallık haline getirdin,Kâhinler yaptın.Dünya üzerinde egemenlik sürecekler.”Sonra tahtın, yaratıkların ve ihtiyarların çevresinde çok sayıda melek gördüm, seslerini işittim. Sayıları binlerce binler, on binlerce on binlerdi. Yüksek sesle şöyle diyorlardı:“Boğazlanmış KuzuGücü, zenginliği, bilgeliği, kudreti,Saygıyı, yüceliği, övgüyüAlmaya layıktır.”Ardından gökte, yeryüzünde, yer altında ve denizlerdeki bütün yaratıkların, bunlardaki bütün varlıkların şöyle dediğini işittim:“Övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dekTahtta oturanın ve Kuzu’nun olsun!”Dört yaratık, “Amin” dediler. İhtiyarlar da yere kapanıp tapındılar.

Vahiy 5:6-14

Koç – Yaşayan Kuzu!

İnsanlık tarihinin başlangıcından beri planlanan harika haber, Kuzu’nun katledilmiş olsa da yeniden yaşama döndüğüdür. Katledilen kuzu kimdi? İbrahim’in kurbanını düşünen Hz. Yahya, İsa Mesih hakkında şöyle söyledi:

Yahya ertesi gün İsa’nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi: “İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!

Yuhanna 1:29

Hz. İsa Mesih (A.S.), çarmıha gerildikten üç gün sonra ölümden dirildi. Kırk gün sonra, öğrencileriyle birlikte zaman geçirdikten sonra İncil onun göğe alındığını söyler. Yani tıpkı Koç’un açıkladığı gibi, Kuzu yaşıyor ve cennette.

Daha sonra Aynı görümde Yuhanna şunu gördü;

Bundan sonra gördüm ki, her ulustan, her oymaktan, her halktan, her dilden oluşan, kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık tahtın ve Kuzu’nun önünde duruyordu. Hepsi de birer beyaz kaftan giymişti, ellerinde hurma dalları vardı. Yüksek sesle bağırıyorlardı:“Kurtarış, tahtta oturan Tanrımız’aVe Kuzu’ya özgüdür!”

Vahiy 7:9-10

Bunlar, Kuzu’ya gelen Balık burcu balıklarıyla sembolize edilen kalabalıklardır. Ama artık çürüme ve ölüm bantları kopmuştur. Koç, Balık burcu balıklarını tutan bantları koparmıştır. Böylece onlar kurtuluşun ve sonsuz yaşamın doluluğuna kavuştular.

Yazılardaki Koç Yıldız Falı Okuması

 “Horoskop” Grekçe’deki “Horo” (zaman) kelimesinden gelir ve Peygamberlik yazıları birçok önemli zamanı işaret ederler.  Yazılardaki çok önemli olan Başak’tan Balık’a kadar olan “zamanları” okuduk. Ancak, Koç burcunu ortaya çıkaran, Burçtaki diğer Grekçe sözcük olan skopus(σκοπός)’tur. Skopus, bakmak veya düşünmek anlamına gelir. Koç, Tanrı’nın Ebedi Kuzusu’nu resmeder, bu nedenle odaklanılacak kesin bir zaman aralığı vermez. Bunun yerine, Koç’un kendisini düşünmemiz istenir.

Hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapmayın. Her biriniz alçakgönüllülükle öbürünü kendinden üstün saysın. Yalnız kendi yararını değil, başkalarının yararını da gözetsin.
Mesih İsa’daki düşünce sizde de olsun. Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı’ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. Bunun için de Tanrı O’nu pek çok yükseltti ve O’na her adın üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki, İsa’nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil, Baba Tanrı’nın yüceltilmesi için İsa Mesih’in Rab olduğunu açıkça söylesin.

Filipililer 2:3-11

Koç’u sınırlayan bir zaman yoktur. Koç farklı derecelerde zafer yaşamıştır. Onu ilk önce Tanrı’nın doğasında (veya biçiminde) görürüz. Hatta başından beri insanlaşarak hizmetkar olmayı ve ölmeyi planlamıştır. Başak, bu alçalışı “insan benzerliğinde” olarak duyurmuştur ve Oğlak, ölüme boyun eğdiğini ifade etmiştir. Fakat ölüm son değildi, onu esir tutamadı ve şimdi Koç cennette yüce, yaşam dolu ve sorumlu. Koç, bu yüksek yetki ve güç sayesinde Boğa’dan başlayarak Burçların son birimini yürütür. Artık hizmetkar değildir, eski Burç hikayesinin Yay burcunun öngördüğü gibi düşmanını yenmek için Yargılamaya gelmeye hazırlanıyordur.

Koç Yıldız Falı Okumanız

Koç burcu okumasını günümüzde şu şekilde uygulayabiliriz:

Koç, sabahın aydınlığının karanlık geceden sonra geldiğini ilan eder. Hayatın karanlık geceyi size getirmenin bir yolu vardır. Vazgeçmek, bırakmak veya yaratıldığından daha azına razı olmak için ayartılabilirsiniz. Devam etme esnekliğini bulmak için koşullarınıza ve durumunuza bakmanız gerekir. Nihai kaderinizi görmelisin. Bunu Koç’un durumunu belirleyerek yaparsınız. Koç burcuna aitseniz, onun tüylerine bineceksiniz ve o sizi en yüksek yere götürecek. Çünkü, Tanrı’nın düşmanıyken, Oğlak kurbanı aracılığıyla onunla ilişkiniz düzeldiğine ve şimdi O’nunla uyumlu olduğunuza göre, Koç’un hayatı aracılığıyla kurtulacak mısınız? Sadece onun yolunu takip etmeniz gerekiyor ve onun yolu yükselmeden önce aşağı indi. Yani sizin yolunuz da öyle olacak.

Gitmeye nasıl devam edersiniz? Koç’un hayatında her zaman sevinin. Tekrar söyleyeceğim: Sevinin! Nezaketinizin tüm ilişkilerinizde belirgin olmasına izin verin. Koç yakındır. Hiçbir şey için kaygılanmayın, ancak her durumda, dua ve şükranla isteklerinizi Tanrı’ya iletin. Ve Tanrı’nın anlayışınızı aşan esenliği, Koç’ta yüreklerinizi ve zihinlerinizi koruyacaktır. Son olarak, doğru olan ne varsa, asil olan ne varsa, saf olan ne varsa, güzel olan ne varsa, takdire şayan ne varsa, eğer bir şey mükemmel veya övülmeye değerse, bu tür şeyleri düşünün.

Koç’un Dönüşü

Bu, İsa Mesih’in (Kuzu) zaferinin meyvelerini alanlara verilenlere odaklanan, eski burç hikayesinin ikinci ünitesini bitirir. Neden onun yaşam hediyesini almıyorsun ?

Son ünite, Burç Hikayesinin 9-12. bölümleri, Koç’un söz verdiği gibi geri döndüğünde neler olduğuna odaklanıyor. Bu, Yuhanna’nın gördüğü Kuzu ile ilgili aynı görümde bildirilmektedir:

Dağlara, kayalara, “Üzerimize düşün!” dediler, “Tahtta oturanın yüzünden ve Kuzu’nun gazabından saklayın bizi! Vahiy 6:16

Eski burçlarda bu, Boğa burcunda gösterilir. Burç Hikayesine başlamak için Başak’a bakın. Koç’la ilgili yazılar için bakınız:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *