Skip to content

Eski Burçlarda Akrep

  • by

Akrep burçların üçüncü takımyıldızıdır ve zehirli bir akrep görünümündedir. Akrep aynı zamanda daha küçük olan takımyıldızlarıyla (Dekanlar) ilişkilidir, Ophiucus, Serpens (Yılan) ve Corona Borealis (Kuzeytacı takımyıldızı). Günümüzdeki yıldız falında eğer 24 Ekim ile 22 Kasım arasında doğmuşsanız Akrep olduğunuz anlamına gelir. Burçların günümüzdeki modern yıldız falı okumasında, Akrep olarak; aşk, iyi şans, sağlık bulmak ve kişiliğinizi daha derinden anlamak için Akrep yıldız falı tavsiyesini okursunuz.

Fakat başlangıçta eskiler de mi bu şekilde okumuştur?

Dikkatli olun! Bu soruyu yanıtlamak, burcunuzu tamamen yeni yollarla açacaktır. Sadece burcunuz için yıldız falınızı kontrol etmek sizi amaçladığınızdan farklı bir yolculuğa çıkarabilir

Akrep Nereden Gelir?

Aşağıda Akrep’i oluşturan yıldızların bir fotoğrafı bulunmaktadır.  Yıldızların oluşturduğu akrep şeklini görüyor musunuz?  Bayağı iyi bir hayal gücü gerektirir!  

This image has an empty alt attribute; its file name is 1.png
Akrep yıldızlarının fotoğrafı. Bir akrep görebiliyor musunuz?

“Akrep’i” oluşturan yıldızları çizgilerle birleştirecek olsak bile akrebi görebilmek çok zordur. Bu işaret insanlık tarihinde çok eskiye dayanır.

This image has an empty alt attribute; its file name is 2-1.jpg
 Çizgilerle birleştirilmiş olan Akrep takımyıldızı. Yukarı kalkmış olan kuyruk belirgindir. Fakat bunun bir kanca değil de akrep olduğu nasıl belli olur?

Aşağıda Mısır’daki Dendera Tapınağı’nda yer alan zodyak resmi bulunur. 2000 yıldan daha eskidir ve akrep bu zodyakta kırmızı daire içine alınmıştır.

This image has an empty alt attribute; its file name is 3-1.jpg
Eski Mısır Dendera Zodyak’ında Akrep

Zodyak’ın National Geographic posteri, Akrep’i Güney Yarımküre’de görüldüğü gibi gösterir. National Geographic, Akrep’i oluşturan yıldızları çizgilerle birbirine bağlamış olsa da, bu takımyıldızında bir akrep ‘görmek’ yine de zordur. 

Zodiacs in the stars
National Geographic Zodyak Posterinde belirtilen akrep

Diğer takımyıldızlarda olduğu gibi, saldırmaya hazır bir akrep takımyıldızı olan Akrep takımyıldızı, yıldızların kendisinden yaratılmamıştır. Bunun yerine önce saldıran bir akrep fikri ortaya çıkmıştır. İlk astrologlar daha sonra bu fikri tekrar eden bir işaret olarak yıldızlara yerleştirdiler. Eskiler, çocuklarına Akrep’i gösterebilir ve onlara onunla ilgili hikayeyi anlatabilirlerdi.

Eski Burç Hikayesi

Burç takımyıldızları bir araya geldiklerinde, yıldızlarda yazılı olan astrolojik bir Hikaye oluştururlar. Akrep İşareti, on iki tanenin üçüncüsüdür. Başak’ta hem Kuran’ın hem de Kutsal Kitap’ın takımyıldızları Allah’ın yarattığını belirttiklerini görmüştük. O halde bu Hikaye Tanrı’nındır ve insanlık tarihinin başında verilmiştir. Günümüzde burç olarak bildiğimiz şey, ilk insanların okuduğu bu Astroloji hikayesidir.

Burçların asli amacı, doğum tarihiniz ve gezegenlerin hareketi sayesinde günlük kararlarınıza şans, sağlık, aşk ve zenginlik getirecek bir yıldız falı değildi. Allah tarafından Bize Doğru Yolu gösterecek bir rehber olarak verilmiştir ve her gece insanlar tarafından görünüp hatırlanması için burç takımyıldızlarına yerleştirilmiştir. Hikaye Başak’ta Bakirenin tohum vaadi ile başladı. Daha sonra, işlerimizin dengesinin Cennet Krallığı için çok hafif olduğunu ilan eden Terazinin tartıları ile devam etti. Hafif işlerimizi kurtarmak için bir bedel ödenmelidir.

Eski Burç Hikayesinde Akrep

Peki bu ödemeyi kim talep eder? Akrep, Başak Tohumu ile akrep arasındaki göksel çatışmayı gösterir ve ortaya çıkarır. Bu çatışmayı anlamak için Akrep’i Decan (ona bağlı bir takımyıldızı) Yılancı (Ophiuchus) ile birlikte görmeliyiz.

Akrep ve Yılancı (Ophiuchus) takımyıldızları. Musa ve Jeoloji’nin 1886 baskısından (Samuel Kinns, Londra).

Takımyıldızı; aynı anda akrebi ezen ve sarmal bir yılanla boğuşan güçlü bir adamın (Yılancı – Ophiuchus) topuğundan saldırmaya çalışan devasa bir akrebi (Akrep) resmeder. Bu devasa akrep, öfkeyle adamın ayağına vurmaya hazır kuyruğunu kaldırır. Bu işaret bize bu çatışmanın ölümüne olduğunu gösterir. Akrep sayesinde, bizi adaletin tartısı olan Terazi’den (Libra) fidye almak için yapılan ödemenin doğasını öğrenmeye başlarız. Akrep ve Yılan (Yılanlar) aynı düşman olan Şeytan’ın iki görüntüsüdür
Yıldızlardaki bu işaret, Cennet bahçesinde Hz. Âdem’e bir İşaret (Sign to Hazrat Adam) olarak verilen ve RAB’bin (yılan şeklindeki şeytana) Başak Tohum’unu (Seed of Virgo) bildirdiği, Tevrat’ta kaydedilmiş olan vaadin tekrarıdır.

Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu
Birbirinize düşman edeceğim.
Onun soyu senin başını ezecek,
Sen onun topuğuna saldıracaksın.”

Yaratılış 3:15

Peygamber İsa Mesih A.S. çarmıha gerildi (crucified on the cross), ancak peygamber üç gün sonra ölümden dirildiğinde (rose from death three days later) akrep ölümcül bir yenilgiye uğradı. Akrep, Ophiucus ve Yılan takımyıldızları, onları göklerde düzenleyen Kişi aracılığıyla bunu çok önceden bildirmiştir.

Başkaları tarafından hatırlanan Akrep ile çatışma

Bahçe’de başlayan ve çarmıhta doruk noktasına ulaşan bu vaat edilen çatışma, birçok eski kültür tarafından hatırlanmıştır.

MÖ 2200 – British Museum – Adem ve Havva’nın denenmesini gösteren Babil mührü
This image has an empty alt attribute; its file name is 7.jpg
Eski Mısır Ölüler Kitabı’nda yılan kafasından ezilir.

Bu iki görüntü, hem eski Mısırlıların hem de Babillilerin Adem ve Havva’yı Cennette nasıl hatırladıklarını ve ayrıca yılanın başını ezme vaadini gösterir. Eski Yunanlılar bunu Akrep aracılığıyla hatırladılar.

…Yıldızlarla aydınlanmış Yılancı’nın (Ophiuchus) izini kendiniz de görebilirsiniz: Başının altında o kadar parlak bir şekilde beliriyor ki, parıldayan omuzları … elleri görünüyor. Elleri Yılanı sıkıca kavrıyor. Yılan Yılancı’nın (Ophiuchus) belini sarıyor, ancak o iki ayağını da sağlam bir şekilde sabitleyerek büyük bir canavar olan ve gözü ile göğsünde dik duran Akrebi bile yere indiriyor.

Aratus Mısırdan Çıkıştan alıntı yapıyor – MÖ 4. yüzyıl Yunan şairi

Corona Borealis’te (Kuzeytacı Takımyıldızı) Yılanlar ve Taç

Akrep ile ilişkilendirilen üçüncü Decan, Yılancı (Ophiuchus) ve Yılanların üzerine yerleştirilmiş bir taç olan Corona Borealis‘tir (Kuzeytacı takımyıldızı). Üç Akrep dekanının birlikte gösterilen tipik bir astrolojik görüntüsünü düşünün.

Ophiuchus ve Yılanları Corona Borealis’i (kuzeytacı takımyıldızı) gözlüyorlar- Taç

Hem Ophiucus hem de Yılanlar, Corona Borealis olarak bilinen takımyıldız olan Taç’a bakıyorlar. Hatta ikisi de bu Taç için mücadele ediyorlar ve Yılanların Corona Borealis’i kavramaya çalıştığını görebiliyoruz.

Yılan (Yılanlar) takımyıldızının yakın görüntüsü – Taç’a uzanıyorlar – Corona Borealis

Yılanlar, Tacı ele geçirmeye çalışıyor. Bu, ikisi arasındaki çatışmanın doğasını göstermektedir. Bu sadece ölümüne bir çatışma değil, aynı zamanda bir yönetim ve hakimiyet mücadelesidir. Yılan ve Yılancı (Ophiucus), Tacı kimin alacağını belirlemek için savaşır.

Sizin ve benim için – Akrep’in Hikayesi

Akrep, sadece 24 Ekim – 22 Kasım tarihleri arasında doğanlar için değil, tüm insanlar için bir mesaj verir. Akrep, daha fazla zenginlik veya aşka rehberlik etmez. Fakat eski zamanlardan, sizin ve benim Yaratıcımızın, ölümüne büyük bir mücadele ve galip gelmek için yönetme hakkı gerektiren, bizi hafif işlerimizden kurtarmak için ne kadar ileri gideceğini resmetmiştir. “Yöneten” aslında “Mesih’in” anlamıdır.

Yazılardaki Akrep Horoskopu

Horoskop Grekçe “Horo” (zaman) kelimesinden geldiği ve Peygamberlik yazıları bizim için önemli zamanları işaret ettikleri için, onların Akrep “zamanını” anlayabiliriz. Akrep horo’su şudur:

“Bu dünya şimdi yargılanıyor. Bu dünyanın egemeni şimdi dışarı atılacak. Ben yerden yukarı kaldırıldığım zaman bütün insanları kendime çekeceğim.” İsa bunu, nasıl öleceğini belirtmek için söylüyordu.

Artık sizinle uzun uzun konuşmayacağım. Çünkü bu dünyanın egemeni geliyor. Onun benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur.

Yuhanna 12:31-33, 14:30

“Zaman geliyor” derken Peygamber bizim için “horo’yu” belirtir. Akrep bize kimin yöneteceği konusundaki çatışmayı anlatır. Böylece İsa Mesih, Şeytan’ı “dünyanın efendisi” olarak adlandırır ve o zamanda, çatışma içinde onu karşılamaya gelmiştir. İşlerimizin dengesi hafif olduğu için şeytan hepimizi ele geçirmiştir. Ancak İsa Mesih, günahın ve ölümün gücünün onun üzerinde hiçbir etkisi olmadığı anlamına gelen “onu kontrol etmediğini” kendinden emin bir şekilde söylemiştir. Bu horo, bu iki düşman karşı karşıya geldiğinde bu ifadeyi deneyecekti.

Eski Burçlardaki Yıldız Falı Okumanız

Böylece siz ve ben bugün aşağıdaki rehberle Akrep burcu yıldız falı okumasını uygulayabiliriz.

Akrep bize birine hizmet etmemiz gerektiğini söyler. Birisinin kalbinizin tacını talep etme hakkı var. Kalbinizin tacında nihai hak sahibi olan bir sevgili, eş veya ilişki değildir. Ya ‘bu dünyanın prensi’ ya da Tanrı’nın Krallığını yönetecek olan Mesih’tir. Şimdi tacınızın kimde olduğunu değerlendirin. Kendi canınızı kurtarmak için yaşıyorsanız, tacınızı bu dünyanın prensine vermişsiniz demektir ve canınızı kaybedersiniz. Akrep burcunun özellikleri öldürmek, çalmak ve yok etmek olduğundan, tacınız ondaysa sizin için uyumlu değildir.

Yahya Peygamber’in açıkça öğrettiği gibi ‘tövbe’ etmeniz gerekip gerekmediğini görmek için kendinizi inceleyin. Bunun ne anlama geldiğine dair daha iyi bir fikir edinmek için bazı iyi örnekler bulabilirsiniz. Sizin için sonucu belirleyecek olan gezegenler değil, yüreğinizdir. İzlenecek iyi örnekler kutsal azizler değil, tövbe eden düzenli özelliklere sahip sıradan insanlardır. Tövbe haftanın her günü yapılabilir ve alışkanlık haline getirmek için her gün yapılmalıdır.

Akrep Hikayesine Daha Derin bir Bakış

İki büyük düşman arasındaki mücadelenin hikayesi Yay ile devam eder (ya da en başından Başak ile daha iyi anlaşılır).

Akrep’in yazılı hikayesini daha derinden incelemek için: 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *