Skip to content

Tanrı’nın Krallığı: Birçok kişi Davetli ama…

  • by

Secde Suresi (32. Sure) hararetle secdede dua edenleri ve sonra mükafatını söyleyenleri anlatır

Hiç kimse, yapmakta olduklarına karşılık olarak, onlar için saklanan göz aydınlıklarını bilemez.

Secde Suresi 32:17

Rahman Suresi (55. Sure ) 33’ten 77’ye kadar olan ayetlerde 31 defa şu soruyu sorar;

O, iki doğunun da Rabbidir, iki batının da Rabbidir.

Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Birbirleriyle kavuşmak üzere iki denizi salıverdi.

İkisi arasında bir engel (berzah) vardır; birbirlerinin sınırını geçmezler.

Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

İkisinden de inci ve mercan çıkar.

Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Denizde koca dağlar gibi yükselen gemiler O’nundur.

Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

(Yer) Üzerindeki herşey yok olucudur;

Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü (Kendisi) baki kalacaktır.

Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Göklerde ve yerde olan ne varsa O’ndan ister. O, her gün bir iştedir.

Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Ey (yeryüzüne yükletilmiş) iki ağırlık (olan ins ve cin), yakında (ahirette hesabınızı görmek üzere) sizin için de vakit bulacağız.

Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Ey cin ve ins toplulukları, eğer göklerin ve yerin bucaklarından aşıp-geçmeye güç yetirebilirseniz, hemen aşın; ancak ‘üstün bir güç (sultan)’ olmaksızın aşamazsınız.

Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

İkinizin de üzerine ateşten yalın bir alev ve (bakır gibi erimiş) kıpkızıl bir duman salıverilir de ‘kurtulup-başaramazsınız.’

Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Sonra gök yarılıp yağ gibi erimiş olarak kıpkırmızı bir gül olduğu zaman;

Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

İşte o gün, ne insana, ne cinne günahından sorulmaz.

Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

(Çünkü o gün) Suçlu-günahkarlar, simalarından tanınır da alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar.

Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

İşte bu, suçlu-günahkarların kendisini yalanladıkları cehennemdir.

Onlar, kendisiyle alabildiğine kaynar hale getirilmiş su arasında dönüp-dolaşırlar.

Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Rabbin makamından korkan kimse için ise iki cennet vardır.

Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Çeşit çeşit ‘inceliklere ve güzelliklere’ (veya her türden sık ağaçlara) sahiptirler.

Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

İkisinde de akmakta olan iki pınar vardır.

Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

İkisinde de her meyveden iki çift vardır.

Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Astarları, ağır işlenmiş atlastan yataklar üzerinde yaslanırlar. İki cennetin de meyve-devşirmesi (ordakilere) yakın (kolay)dır.

Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Orada bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş kadınlar vardır ki, bunlardan önce kendilerine ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur.

Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Sanki onlar yakut ve mercan gibidirler.

Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

İhsanın karşılığı ihsandan başkası mıdır?

Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Bu-ikisinin ötesinde iki cennet daha var.

Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Alabildiğine yemyeşildirler.

Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

İçlerinde durmaksızın fışkırıp-akan iki pınar vardır.

Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

İçlerinde (her türden) meyve, eşsiz-hurma ve eşsiz-nar vardır.

Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Orada huyları güzel, yüzleri güzel kadınlar vardır.

Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Otağlar içinde korunmuş huri kadınlar.

Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Bunlardan önce kendilerine ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur.

Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Yeşil yastıklara ve çarpıcı güzellikteki döşeklere yaslanırlar.

Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Rahman Suresi 55:13-77

Eğer doğrular için bu tür zevkler olacaksa, hiç kimsenin Rab’den bu tür iyilikleri inkar etmeyeceğini düşünürüz. Bu çok aptalca görünüyor. Ancak Hz. İsa Mesih A.S. Rab’bin bizim için saklanan bu iyiliklerini reddetme tehlikesi içinde olduğumuzu bize öğretmek için bir benzetme anlattı. Önce küçük bir inceleme yapalım.

İsa Mesih peygamberin (A.S.) Yetki Sözü’nü öyle gördük ki hastalıklar ve hatta doğa onun emrine itaat etti. Ayrıca Tanrı’nın Krallığını da öğretti . Zebur’un peygamberlerinden bazıları yaklaşmakta olan Tanrı’nın Krallığı hakkında yazmıştı İsa bunu Krallığın ‘yakın’ olduğunu öğretmek için inşa etti.

Öncelikle Dağdaki Vaazı öğretti Tanrı’nın Krallığının halkının birbirlerini nasıl sevmeleri gerektiğini gösterdi. Bugün yaşadığımız sefaleti, ölümü, adaletsizliği ve dehşeti düşünün (sadece haberleri dinleyin) çünkü onun sevgi hakkındaki öğretisini dinlemiyoruz. Tanrı’nın Krallığında yaşamak, bu dünyadaki bazen cehennem gibi hayattan farklı olacaksa, o zaman birbirimize farklı davranmamız gerekir – sevgiyle.

Şölen Benzetmesi

İsa Mesih (A.S.) gibi yaşayan çok az kişi size öğrettiği için, çok azının Tanrı’nın Krallığına davet edileceğini düşünebilirsiniz. Ama bu öyle değil. İsa Mesih (A.S.), Krallığa davetin ne kadar geniş ve uzağa ulaştığını göstermek için büyük bir ziyafet benzetmesi verdi. Ama bu şölen beklediğimiz gibi gitmiyor. İncil şöyle anlatıyor:

Sofrada oturanlardan biri bunu duyunca İsa’ya, “Tanrı’nın Egemenliği’nde yemek yiyecek olana ne mutlu!” dedi.

İsa ona şöyle dedi: “Adamın biri büyük bir şölen hazırlayıp birçok konuk çağırdı. Şölen saati gelince davetlilere, ‘Buyurun, her şey hazır’ diye haber vermek üzere kölesini gönderdi.

“Ne var ki, hepsi anlaşmışçasına özür dilemeye başladılar. Birincisi, ‘Bir tarla satın aldım, gidip görmek zorundayım. Rica ederim, beni hoş gör’ dedi.

“Bir başkası, ‘Beş çift öküz aldım, onları denemeye gidiyorum. Rica ederim, beni hoş gör’ dedi.

“Yine bir başkası, ‘Yeni evlendim, bu nedenle gelemiyorum’ dedi.

“Köle geri dönüp durumu efendisine bildirdi. Bunun üzerine ev sahibi öfkelenerek kölesine, ‘Koş’ dedi, ‘Kentin caddelerine, sokaklarına çık; yoksulları, kötürümleri, körleri, sakatları buraya getir.’

“Köle, ‘Efendim, buyruğun yerine getirilmiştir, ama daha yer var’ dedi.

“Efendisi köleye, ‘Çıkıp yolları ve çit boylarını dolaş, bulduklarını gelmeye zorla da evim dolsun’ dedi. ‘Size şunu söyleyeyim, ilk çağrılan o adamlardan hiçbiri benim yemeğimden tatmayacaktır.’ ”

Luka 14:15-24

Kabul edilen anlayışlarımız bu hikâyede birçok kez tersine dönüyor. Birincisi, pek çok değerli insan bulmadığı için Allah’ın Krallığına (Evdeki Ziyafet) pek çok kişiyi davet etmediğini varsayabiliriz, ama bu yanlıştır. Ziyafet davetiyesi birçok insana gidiyor. Efendi (bu benzetmede Allah) Ziyafetin dolu olmasını ister.

Ancak beklenmedik bir değişiklik var. Konukların çok azı gelmek istiyor. Bunun yerine, mecbur kalmamak için bahaneler uydurdular! Ve bahanelerin ne kadar mantıksız olduğunu bir düşünün. Almadan önce denemeden kim öküz satın alır? Önceden bakmadan kim bir tarla satın alır? Hayır, bu bahaneler misafirlerin yüreklerinin gerçek niyetlerini ortaya koydu – Tanrı’nın Krallığı ile ilgilenmiyorlardı, bunun yerine başka şeylerle ilgileniyorlardı.

Tam da, belki de Efendi’nin ziyafetine çok az kişinin katılmasıyla hayal kırıklığına uğrayacağını düşündüğümüzde, başka bir değişiklik oluyor. Şimdi ‘beklenmedik’ insanlar, hepimizin büyük bir kutlamaya davet edilmeye layık olmadıklarını düşündüklerimiz, “sokaklarda ” ve çok uzak “yollarda ve kırlarda” olanlar, “fakir”, sakat, kör ve topal ” olanlar – genellikle uzak durduğumuz kişiler – ziyafete davet ediliyorlar. Bu ziyafete davetler çok daha ileri gidiyor ve sizin ve benim mümkün olduğunu düşündüğümden daha fazla insanı kapsıyor. Ziyafetin Efendisi orada insanlar olmasını istiyor ve hatta bizim bile evimize davet etmeyeceğimiz kişileri şölenine davet ediyor.

Ve bu insanlar da şölene gidiyorlar’ Tarla veya öküz gibi sevgileriyle rakip ilgileri yoktur, bu yüzden ziyafete gelirler. Tanrı’nın Krallığı dolar ve Efendinin isteği yerine getirilir!

İsa Mesih (A.S.) bu benzetmeyi bir soru sorabilmek için anlattı: “Tanrı’nın Krallığına gitmek için bir davet alsaydım kabul eder miydim? Yoksa başka bir şeyle ilgilenip bir bahane bulup daveti geri mi çevirirdim? Doğrusu şu ki, siz bu Krallık Şölenine davetlisinizdir ama maalesef birçoğumuz bahaneler bulup bu daveti reddedeceğiz. Direkt olarak ‘hayır’ demeyeceğimiz için genelde reddimizi bahanelerle gizlemeye çalışırız. İçimizdeki derinliklerde reddetmemizin kökleri olan başka ‘aşklarımız’ var. Bu benzetmedeki kökler başka şeylere olan sevgiydi. İlk başta davet edilenler bu dünyadaki geçici şeyleri, (‘tarla’, ‘öküz’ ve ‘evlilik’ ile sembolize edilir) Tanrı’nın Krallığından daha çok seviyorlardı.

Haksız Dini İmam’ın benzetmesi

Bazılarımız bu dünyadaki şeyleri Tanrı’nın Krallığından daha çok seviyoruz ve bu nedenle bu daveti reddedeceğiz. Başkalarımız kendi erdemimizi sever veya ona güveniriz. İsa Mesih (A.S.) de bunu başka bir hikâyede imama benzer bir dini lider kullanarak örnek olarak anlatmıştır:

Kendi doğruluklarına güvenip başkalarına tepeden bakan bazı kişilere İsa şu benzetmeyi anlattı: “Biri Ferisi, öbürü vergi görevlisi iki kişi dua etmek üzere tapınağa çıktı. Ferisi ayakta kendi kendine şöyle dua etti: ‘Tanrım, öbür insanlara –soygunculara, hak yiyenlere, zina edenlere– ya da şu vergi görevlisine benzemediğim için sana şükrederim. Haftada iki gün oruç tutuyor, bütün kazancımın ondalığını veriyorum.’

“Vergi görevlisi ise uzakta durdu, gözlerini göğe kaldırmak bile istemiyordu, ancak göğsünü döverek, ‘Tanrım, ben günahkâra merhamet et’ diyordu.

 “Size şunu söyleyeyim, Ferisi değil, bu adam aklanmış olarak evine döndü. Çünkü kendini yücelten herkes alçaltılacak, kendini alçaltan ise yüceltilecektir.”

Luke18: 9-14

Burada bir Ferisi (imam gibi bir din öğretmeni) dini çabası ve meziyetinde mükemmel görünüyordu. Orucu ve zekatı gereğinden fazla idi. Ama bu imam kendi doğruluğuna güveniyordu. Bu, İbrahim Peygamber’in (A.S.) çok önceden Allah’ın vaadine alçakgönüllü bir güven ile doğruluğu aldığında gösterdiği şey değildi.Aslında vergi tahsildarı (o dönemde ahlaksız bir meslek) alçakgönüllülükle merhamet istedi ve kendisine merhamet verildiğine güvenerek eve ‘haklı’ olarak gitti- Tanrı ile doğru yerde olduğunu düşündü – ‘Tanrı’ya karşı doğru’ olduğunu düşündüğümüz Ferisi’nin (imam) günahları hala kendisine karşı sayılıyordu.

Bu yüzden İsa Mesih peygamber (A.S.) size ve bana Tanrı’nın Krallığını gerçekten arzulayıp arzulamadığımızı ve sadece diğer pek çok ilgimiz arasındaki bir ilgi olup olmadığını soruyor. Ayrıca bize neye güvendiğimizi de sorar – erdemimize mi veya Tanrı’nın merhametine mi?

Kendimize bu soruları dürüstçe sormamız önemlidir, çünkü aksi takdirde onun bir sonraki öğretisini – İçsel Paklığaihtiyacımız olduğunu – anlamayacağımız

Kitap olarak Al Kitab’dan Tüm İşaretlerin PDF’sini indirin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *