Skip to content

Eski Burçlarda Aslan

  • by

Günümüzdeki yıldız falına göre 24 Temmuz ile 23 Ağustos arasında doğduysanız, Latince aslan anlamına gelen Leo burcusunuz demektir. Eski burçların bu modern astroloji yıldız falı okumasında aşk, iyi şans, sağlık bulmak ve kişiliğiniz hakkında fikir sahibi olmak için Aslan burcunun tavsiyesini takip edersiniz.

Peki eskiler Aslan’ı nasıl okudular? Onlar için ne anlama gelirdi? 

Dikkatli olun! Bu soruyu yanıtlamak, burcunuzu tamamen yeni yollarla açacaktır. Sadece burcunuz için yıldız falınızı kontrol etmek sizi amaçladığınızdan farklı bir yolculuğa çıkarabilir

Aslan Takımyıldızının Astrolojisi

Aşağıda Aslan takımyıldızını oluşturan yıldızların bir fotoğrafı vardır. Yıldızlarda aslana benzeyen bir şey görebiliyor musunuz?

This image has an empty alt attribute; its file name is 1-4.jpg
Aslan takımyıldızı fotoğrafı. Bir aslan görebiliyor musunuz? 

Aslan’ı oluşturan yıldızları çizgilerle birleştirsek bile yine de bir aslan “görmek” çok zordur.       

This image has an empty alt attribute; its file name is 2-10.jpg
Çizgilerle birleştirilmiş ve adlandırılmış yıldızlarla Aslan Takımyıldızı

Aslan’ı Kuzey Yarımküre’de olduğu gibi gösteren National Geographic Zodyak posteri.

Daire içine alınmış Aslan ile National Geographic yıldız tablosu

İnsanlar başlangıçta Aslan fikrine nereden geldiler? Aslan insanlık tarihinde çok eskiye dayanır. 

Diğer tüm burç takımyıldızlarında olduğu gibi, Aslan’ın görüntüsü takımyıldızın kendisinden anlaşılmaz. Takımyıldızında doğuştan var olmamıştır. Tersine, saldırıya hazır olan aslan fikri önce gelmiştir. İlk astrologlar daha sonra bu fikri tekrar eden bir işaret olarak yıldızlara yerleştirmişlerdir.

Neden? 

Eskiler için ne anlam ifade eder?

Burçlarda Aslan

Aşağıda Aslan’ın birkaç yaygın astrolojik resmi yer almaktadır.

This image has an empty alt attribute; its file name is 4-1.png
Yıldızlarda Aslan
This image has an empty alt attribute; its file name is 5-8.jpg
Saldırıya Hazır Aslan
This image has an empty alt attribute; its file name is 6-7.jpg
Saldırıya hazır Aslan

Aslan’ın kırmızı daire içine alındığı Mısır Dendera Tapınağı’ndaki Zodyak’ı düşünün.

 Mısır’ın Eski Dendera Zodyakındaki Aslan

Eski Hikayede Aslan

Başak burcunda, Kur’an ve İncil’in takımyıldızları Allah’ın yarattığını belirttiklerini görmüştük. Yazılı vahiyden önce onları rehberlik için verdi. Adem ve oğulları, çocuklarına Allah’ın Planını bu şekilde öğrettiler.

Aslan hikayeyi bitirir. Bu nedenle, modern burç anlamında bir Aslan “olmasanız” bile, Aslan’ın eski astrolojik hikayesi bilinmeye değerdir.

Aslan’ın Orijinal Anlamı

Tevrat’ta Hz. Yakup, Yahuda kabilesinin bu kehanetini vermiştir.

Yahuda bir aslan yavrusudur.

Oğlum benim! Avından dönüp yere çömelir,

Aslan gibi, dişi bir aslan gibi yatarsın.

Kim onu uyandırmaya cesaret edebilir?

Sahibi gelene kadar

Krallık asası Yahuda’nın elinden çıkmayacak,

Yönetim hep onun soyunda kalacak,

Uluslar onun sözünü dinleyecek.

Yaratılış 49:9-10

Yakup, aslan olarak resmedilen bir hükümdarın geleceğini ilan etmiştir. Onun hükmü “ulusları” içerecek ve İsrail’in Yahuda kabilesinden gelecekti. İsa Mesih, Yahuda kabilesinden geldi ve meshedildi. Ama bu gelişinde hükümdarın asasını eline almadı. Bunu, bir Aslan gibi yönetmeye geleceği bir sonraki gelişine saklar. Aslan’ın en eski zamanlardan beri resmettiği şey budur.

Zaferli Aslan

Buna bakarak, yazılar Aslan’ı kutsal parşömeni açmaya layık olan tek kişi olarak tanımlar.

Tahtta oturanın sağ elinde iki yanı da yazılı, yedi mühürle mühürlenmiş bir tomar gördüm. Yüksek sesle, “Tomarı açmaya, mühürlerini çözmeye kim layıktır?” diye seslenen güçlü bir melek de gördüm. Ama ne gökte, ne yeryüzünde, ne de yer altında tomarı açıp içine bakabilecek kimse yoktu. Acı acı ağlamaya başladım. Çünkü tomarı açıp içine bakmaya layık kimse bulunamadı.

Bunun üzerine ihtiyarlardan biri bana, “Ağlama!” dedi. “İşte, Yahuda oymağından gelen Aslan, Davut’un Kökü galip geldi. Tomarı ve yedi mührünü O açacak.”

Vahiy 5: 1-5

Aslan, ilk gelişinde düşmanına karşı zafer kazandı ve böylece artık Son’un habercisi olan mühürleri açabiliyor. Bunu eski Burçlarda, Aslan’ı düşmanı Yılan Hydra’nın üzerine yerleştirerek görüyoruz.

This image has an empty alt attribute; its file name is 7-4.jpg
 Eski Dendera’da Yılanı ezen Aslan
This image has an empty alt attribute; its file name is 8-2.jpg
Ortaçağ Resminde Hydra’nın üzerine atlayan Aslan
This image has an empty alt attribute; its file name is 9.jpg
Takımyıldızların Eskizi. Aslan Yılanın başını ele geçirecek.

Burç Hikayesinin Sonu

Aslan’ın Yılan’la mücadelesinin amacı sadece onu yenmek değil, onun üzerinde hüküm kurmaktı. Yazılar, Aslan’ın egemenliğini şu sözlerle resmederler.

Bundan sonra yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gökle yeryüzü ortadan kalkmıştı. Deniz de yoktu artık. Kutsal kentin, yeni Yeruşalim’in gökten, Tanrı’nın yanından indiğini gördüm. Güveyi için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi. Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim: “İşte, Tanrı’nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar O’nun halkı olacaklar, Tanrı’nın kendisi de onların arasında bulunacak. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı.”

Tahtta oturan, “İşte her şeyi yeniliyorum” dedi. Sonra, “Yaz!” diye ekledi, “Çünkü bu sözler güvenilir ve gerçektir.” Bana, “Tamam!” dedi, “Alfa ve Omega, başlangıç ve son Ben’im. Susayana yaşam suyunun pınarından karşılıksız su vereceğim. Galip gelen bunları miras alacak. Ben onun Tanrısı olacağım, o da bana oğul olacak.

Vahiy 21:1-7

Kentte tapınak görmedim. Çünkü Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı ve Kuzu, kentin tapınağıdır. Aydınlanmak için kentin güneş ya da aya gereksinimi yoktur. Çünkü Tanrı’nın görkemi onu aydınlatıyor. Kuzu da onun çırasıdır. Uluslar kentin ışığında yürüyecekler. Dünya kralları servetlerini oraya getirecekler. Kentin kapıları gündüz hiç kapanmayacak, orada gece olmayacak. Ulusların görkemi ve zenginliği oraya taşınacak. Oraya murdar hiçbir şey, iğrenç ve aldatıcı işler yapan hiç kimse asla girmeyecek; yalnız adları Kuzu’nun yaşam kitabında yazılı olanlar girecek.

Vahiy 21:22-27

Bu görümde Zodyak’ın yerine getirilmesini ve tamamlanmasını görüyoruz. Gelini ve kocasını görüyoruz; Tanrı ve çocukları… İkizler’deki çift taraflı resim görüntüsü. Kova’da Kova’da vaat edilen su ırmaklarını görüyoruz. Balıkları saran bantlar tarafından resmedilen eski ölüm düzeni artık yok. Kuzu orada yaşar, bu Koç ile resmedilmiştir ve dirilen insanlar Yengeç ile resmedilmiştir. O’nunla yaşarlar. Terazi’nin tartısına artık “temiz olmayan hiçbir şey girmediğinden” dengeleniyor. Orada tüm ulusların Krallarını da görüyoruz, Kralların Kralı ve Rablerin Rabbi olan Mesih’in yetkisi altında hüküm sürüyorlar. Başak’ın tohumu olarak başlayan, en Sonda Aslan olarak ortaya çıkıyor.

Burç Hikayesinin Esirleri

Geriye bir soru kalıyor. Aslan neden en başta yılan olan Şeytanı yok etmedi? Neden tüm Burç bölümlerini gözden geçirmemiz gerekiyor? İsa Mesih, rakibi Akrep ile karşılaştığı saati şöyle işaret etmiştir;

Bu dünya şimdi yargılanıyor. Bu dünyanın egemeni şimdi dışarı atılacak.

Yuhanna 12:31

Bu dünyanın prensi olan Şeytan bizi canlı kalkan olarak kullanıyordu. Teröristler, güçlü bir askeri güçle karşı karşıya kaldıklarında genellikle sivillerin arkasına sığınırlar. Bu, polis için teröristleri etkisiz hale getirirken sivilleri de öldürebilecekleri konusunda bir ikilem yaratır. Şeytan, Adem ve Havva’yı ayartmayı başardığında, kendisi için bir canlı kalkan yaratmış oldu. Şeytan, Yaradan’ın kesinlikle adil olduğunu biliyordu ve bu nedenle günahı cezalandırması gerekirse, yargısında doğru olmak için tüm günahları cezalandırması gerekecekti. Tanrı Şeytan’ı yok ederse, o zaman Şeytan (Suçlayan anlamına gelir) bizi kendi yanlışımızla suçlayabilir ve onunla birlikte yargılanmamızı isteyebilir.

Başka bir açıdan bakarsak, itaatsizliğimiz bizi Şeytan’ın yasal denetimi altına sokmuş oldu. Eğer Allah onu yok etseydi, o zaman bizi de yok etmesi gerekirdi çünkü biz de şeytanın isyanına kapılmış durumdayız.

Yargıdan önce Kurtarma İhtiyacı

Bu yüzden, Şeytan’ın, ona karşı gelecek olan herhangi bir yargının bizim de üzerimize gelmesi gerektiği talebinden kurtulmamız gerekiyordu. Günahımızın bedelinin ödenmesine ihtiyacımız vardı. İncil bunu şöyle açıklıyor:

Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığın egemenine, yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız. Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında, benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk. Doğal olarak ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık.

Efesliler 2:1-3

Fidyemiz ARTIK ÖDENDİ

Oğlak burcunda resmedilen kurbanında İsa Mesih bu gazabı kendi üzerine aldı. Serbest kalabilmemiz için fidyemizi ödedi.

Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için, suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde, bizi Mesih’le birlikte yaşama kavuşturdu. O’nun lütfuyla kurtuldunuz. Tanrı bizi Mesih İsa’da, Mesih’le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu. Bunu, Mesih İsa’da bize gösterdiği iyilikle, lütfunun sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek için yaptı. İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir.

Efesliler 2: 4-9

Allah, cehennemin hükmünü asla insanlar için tasarlamamıştır. Şeytan için hazırlamıştır. Fakat isyanından dolayı şeytanı (İblis) yargılayacaksa, fidyesi ödenmemiş olanlar için de aynısını yapması gerekiyordur;

Sonra solundakilere şöyle diyecek: ‘Ey lanetliler, çekilin önümden! İblis’le melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe gidin!

Matta 25:41

Artık Kaçış Yolumuz Var

Bu yüzden İsa Mesih çarmıhta büyük bir zafer kazandı. Bizi, Şeytanın üzerimizde sahip olduğu yasal haktan kurtardı. Artık bizi es geçerek Şeytan’a saldırabilir. Ama bu Şeytan’ın egemenliğinden kaçmayı seçmemiz gerekiyor. Aslan, insanların bu Yargıdan kaçabilmeleri için şu anda yılana saldırmaktan kaçınıyor.

Bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez; ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbe etmesini istiyor.

2. Petrus 3:9

Bu nedenle, bugün kendimizi Yay burcunda resmedilen Şeytan’a karşı olan son darbeyi ve Boğa burcunda resmedilen nihai Yargıyı beklerken buluyoruz. Yazılar bizi uyarırlar;

Ama Rab’bin günü hırsız gibi gelecek. O gün gökler büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak, maddesel öğeler yanarak yok olacak, yer ve yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp tükenecek.

2. Petrus 3: 10

Eski Yazılarda Aslan Burcu

Horoskop, Grekçe “Horo” (zaman) kelimesinden gelir ve özel saatlerin veya zamanların işareti (skopus) anlamına gelir. Yazılar Aslan saatini (horo) şu şekilde işaretlerler;

Bunu, yaşadığınız zamanın bilincinde olarak yapın. Artık sizin için uykudan uyanma saati gelmiştir. Çünkü şu anda kurtuluşumuz ilk iman ettiğimiz zamankinden daha yakındır.

Romalılar 13:11

Bu, yanan bir binada uyuyan insanlar gibi olduğumuzu ilan eder. Uyanmamız gerekiyor! Artık uyanma saatidir (horo), çünkü Aslan geliyor. Kükreyen Aslan, Şeytan’ı ve hala yasal egemenliğindeki herkesi vuracak ve yok edecek.

Aslan Yıldız Falı Okumanız

Aslan burcu okumasını şu şekilde uygulayabilirsiniz.

Aslan size, alay eden ve kendi kötü arzularının peşinden giden alaycılar olduğunu söylüyor., “Hani, söz verdiği gibi ‘yeniden gelecekti’? Atalarımız öldüğünden beri her şey yaratılışın başlangıcından beri olduğu gibi devam ediyor,” diyorlar. Ama bu dünyadaki her şeyin yok olacağını, Tanrı’nın daha önce yargıladığını ve yeniden yargılayacağını bile bile unutuyorlar.

Madem her şey bu şekilde yok olacak, nasıl bir insan olmalısınız? Tanrı’nın gününü ve gelişini dört gözle beklerken kutsal ve tanrısal yaşamlar sürmelisiniz. O gün göklerden ateş gelecek ve tüm elementler ateşte eriyecek. Fakat O’nun vaadine uygun olarak, doğruluğun barındığı yeni bir cenneti ve yeri sabırsızlıkla beklemeniz gerekir.

Bunu dört gözle beklediğinize göre, O’nunla lekesiz, kusursuz ve barış içinde olmak için her türlü çabayı gösterin. Unutmayın ki Tanrı’mızın sabrı sizin ve çevrenizdekiler için kurtuluş demektir. Madem önceden uyarıldınız, uyanık olun ki, kanunsuzların hatasına düşüp güvencenizden olmayasınız.

Eski Burç Hikayesi  Başak ile başlar. Aslan’da daha derine inmek için bkz;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *