Skip to content

Eski Burçlarda Yengeç

  • by

Yengeç genellikle bir yengeç olarak tasvir edilir ve Latince yengeç anlamına gelen Cancer kelimesinden gelir. Bugünkü burç yorumunda 22 Haziran ile 23 Temmuz arasında doğduysanız Yengeç burcusunuz demektir. Eski burçların bu modern astroloji yıldız falı okumasında aşk, iyi şans, sağlık bulmak ve kişiliğiniz hakkında fikir edinmek için Yengeç burcunun tavsiyelerini takip edersiniz.

Peki eskiler başlangıçta Yengeç’i nasıl okudular? Onlar için ne anlama geliyordu? 

Dikkatli olun! Bu soruyu yanıtlamak, burcunuzu tamamen yeni yollarla açacaktır. Sadece burcunuz için yıldız falınızı kontrol etmek sizi amaçladığınızdan farklı bir yolculuğa çıkarabilir

Yengeç Takımyıldızının Astrolojisi

Aşağıda Yengeç takımyıldızının bir resmi yer almaktadır. Yengece benzeyen herhangi bir şey görebiliyor musunuz?

This image has an empty alt attribute; its file name is 1-5.png
Yengeç takımyıldızının fotoğrafı. Bir yengeç görebiliyor musunuz?

Yengeç’teki yıldızları çizgilerle birleştirsek bile bir yengeç ‘görmek’ zordur. Baş aşağı bir Y gibi görünür.

This image has an empty alt attribute; its file name is 2-9.jpg
Çizgilerle birleştirilmiş olan Yengeç takımyıldızı

İşte Kuzey Yarımküre’de Yengeç burcunu gösteren National Geographic posterinin bir fotoğrafı.

This image has an empty alt attribute; its file name is 3-9.jpg
Daire içine alınmış Yengeç ile National Geographic yıldız tablosu

İnsanlar başta yengeç fikrine nereden geldiler? Yengeç insanlık tarihinde çok eskilere dayanır. 

Diğer burç takımyıldızlarında olduğu gibi, Yengeç’in görüntüsü takımyıldızın kendisinden anlaşılmaz. Takımyıldızında doğuştan var olmamıştır. Tersine önce, yengeç fikri gelmiştir. İlk astrologlar daha sonra bu fikri tekrar eden bir işaret olarak yıldızlara yerleştirmişlerdir.

Neden? Eskiler için ne anlam ifade eder? 

Burçlarda Yengeç

Yengeç burcunun birkaç yaygın fotoğrafı şunlardır;

This image has an empty alt attribute; its file name is 4.png
Yengeç ile Yengeç Astrolojisi görüntüsü
This image has an empty alt attribute; its file name is 5-7.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is 6-6.jpg
Yengeç yerine, kerevit ve Yengeç 69 sembolü olan Yengeç Burcu Görüntüsü

İşte Mısır’ın Dendera Tapınağı’ndaki 2000 yıldan daha eski zodyak, yengeç kırmızı daire içine alınmıştır.

This image has an empty alt attribute; its file name is 7-3.jpg
Daire içine alınmış Yengeç ile Dendera’nın Eski Mısır Zodyak’ı

Çizim, imgeyi ‘yengeç’ olarak etiketlemiş olsa da, aslında bir böceğe benziyor. Yaklaşık 4000 yıl öncesine ait Mısır kayıtları, Yengeç’i ölümsüzlüğün kutsal sembolü olan bir Scarabaeus (Scarab -kutsal Mısır böceği) olarak tanımlar.

Eski Mısır’da kutsal Mısır böceği yeniden doğuş veya yenilenmeyi simgeliyordu. Mısırlılar genellikle tanrıları Khepri’yi, yani yükselen güneşi bir kutsal Mısır böceği ya da kutsal Mısır böceği başlı bir adam olarak tasvir ederlerdi.

This image has an empty alt attribute; its file name is 8-1.png
Bir böceğin başı ile temsil edilen eski bir Mısır tanrısı Khepri. Yeni Krallık mezar resimlerine dayanır.

Eski Hikayede Yengeç

Başak burcunda, Kur’an ve İncil’in takımyıldızları Allah’ın yarattığını belirttiğini gördük. Yazılı vahye kadar onları rehber olmaları için verdi. Böylece Adem ve oğulları, çocuklarına Allah’ın Planını bu şekilde öğrettiler. Başak   hikayeye başlar ve yaklaşan Bakire Tohumunu önceden bildirir.

Yengeç hikayeyi ilerletir. Modern burç anlamında Yengeç olmasanız bile, Yengeç burcunun astrolojik hikayesi bilinmeye değer.

Yengeç’in Orijinal Anlamı

Eski Mısırlılar, Burçların ilk çizildiği zamana çok daha yakındır, bu nedenle modern astrolojik burçtaki yengeç yerine kutsal Mısır böceği, Yengeç’in eski burç anlamını anlamanın anahtarıdır. Mısırbilimci Sir Wallace Budge, Khepera ve Eski Mısırlıların kutsal böceği hakkında şöyle söylemiştir;

KHEPERA eski bir ilkel tanrıydı ve yeni bir varoluşa yayılmak üzere olan yaşam tohumunu içinde barındıran bir madde türüydü; böylece ruhsal bedenin yükselmek üzere olduğu ölü bedeni temsil etmişti. Başında bir böceği olan bir adam şeklinde tasvir edilmiştir. Bu böcek kendi kendine doğduğu ve kendi kendine var olduğu için adamın amblemi haline geldi.

Sir W. A. Budge.  Mısır Dini sf. 99

Kutsal Mısır Böceği: Dirilişin Antik Sembolü

Kutsal Mısır böceği, sonunda yetişkin bir böceğe dönüşmeden önce birkaç yaşam evresinden geçer. Yumurtadan çıktıktan sonra, kutsal Mısır böcekleri kurtçuk adı verilen solucan benzeri larvalara dönüşürler. Kurtçuklar olarak toprakta yaşayarak, gübre, mantar, kök veya çürük et gibi maddelerle beslenirler.

Bir kurtçuk olarak süründükten sonra, kozalara dönüşürler. Bu durumda tüm aktiviteleri durur. Artık besin almazlar. Tüm duyuları kapanır. Hayatın tüm işlevleri sona erer ve kutsal Mısır böceği kozanın içinde kış uykusuna yatar. Burada kurt, gövdesi çözülerek ve sonra yeniden bir araya gelerek metamorfoza uğrar. Belirlenen zamanda yetişkin kutsal Mısır böceği kozadan çıkar. Yetişkin böcek formu, yalnızca yerde sürünebilen solucan benzeri vücuda benzemez. Artık böcek uçar, havada ve güneş ışığında istediği gibi süzülür.

Eski Mısırlılar, vaat edilen dirilişi simgelediği için kutsal Mısır böceğine hürmet ederlerdi.

Kutsal Mısır Böceğine benzeyen Yengeç

Yengeç, hayatımızın benzer bir döngü izlediğini söyler. Şu an, içimizde nihai zaferin tohumlarını ve başlangıçlarını taşımamıza rağmen, toprakta doğmuş ve pislikle beslenmiş kurtçuklar gibi yetersiz bir şekilde emek ve ıstırabın köleleri olarak karanlık ve şüphe dolu yeryüzünde yaşıyoruz.

Sonra dünyevi hayatımız ölümle son buluyor ve bedenimiz mezarlardan diriliş çağrısının çıkmasını beklerken içimiz, ölü halde uyuyan mumyaya benzer duruma geçer. Bu, Yengeç’in eski anlamı ve sembolüydü – Kurtarıcı Çağırdığında vücudun dirilişi tetiklenecek.

Yengeç: Dirilen Hayat

Kutsal Mısır böceği kış uykusundan uyandığında, ölüler de uyanacaktır.

Yeryüzü toprağında uyuyanların birçoğu uyanacak: Kimisi sonsuz yaşama, kimisi utanca ve sonsuz iğrençliğe gönderilecek. 3Bilgeler gökkubbe gibi, birçoklarını doğruluğa döndürenler yıldızlar gibi sonsuza dek parlayacaklar.

Daniel 12:2-3

Bu, Mesih (Masih – Christ) diriliş yolunu takip etmemizi istediğinde gerçekleşecek.

Oysa Mesih, ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir. Ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre, ölümden diriliş de bir insan aracılığıyla gelir. Herkes nasıl Adem’de ölüyorsa, herkes Mesih’te yaşama kavuşacak. Her biri sırası gelince dirilecek: İlk örnek olarak Mesih, sonra Mesih’in gelişinde Mesih’e ait olanlar. Bundan sonra Mesih her yönetimi, her hükümranlığı, her gücü ortadan kaldırıp egemenliği Baba Tanrı’ya teslim ettiği zaman son gelmiş olacak. Çünkü Tanrı bütün düşmanlarını ayakları altına serinceye dek O’nun egemenlik sürmesi gerekir. Ortadan kaldırılacak son düşman ölümdür. Çünkü, “Tanrı her şeyi Mesih’in ayakları altına sererek O’na bağımlı kıldı.” “Her şey O’na bağımlı kılındı” sözünün, her şeyi Mesih’e bağımlı kılan Tanrı’yı içermediği açıktır. Her şey Oğul’a bağımlı kılınınca, Oğul da her şeyi kendisine bağımlı kılan Tanrı’ya bağımlı olacaktır. Öyle ki, Tanrı her şeyde her şey olsun.

1. Korintliler 15 20-28

Yengeç: Diriliş Bedeninin yeni özünü açıklar

Yetişkin kutsal Mısır böceği farklı bir öze sahip olduğu için, ortaya çıktığı solucan benzeri kurtçuktan yola çıkarak hayal bile edilemeyecek özelliklere ve yeteneklere sahip olacağından, bizim de dirilişteki bedenimiz bugünkü bedenlerimizden farklı bir öze sahip olacaktır.

Oysa bizim vatanımız göklerdedir. Oradan Kurtarıcı’yı, Rab İsa Mesih’i bekliyoruz. O her şeyi kendine bağlı kılmaya yeten gücünün etkinliğiyle zavallı bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir.

Filipililer 3:20-21

Ama biri çıkıp, “Ölüler nasıl dirilecek? Nasıl bir bedenle gelecekler?” diye sorabilir. Ne akılsızca bir soru! Ektiğin tohum ölmedikçe yaşama kavuşmaz ki! Ekerken, oluşacak bitkinin kendisini değil, yalnızca tohumunu –buğday ya da başka bir bitkinin tohumunu– ekersin. Tanrı tohuma dilediği bedeni –her birine kendine özgü bedeni– verir. Her canlının eti aynı değildir. İnsan eti başka, hayvan eti başka, kuş eti, balık eti başka başkadır. Göksel bedenler vardır, dünyasal bedenler vardır. Göksel olanların görkemi başka, dünyasal olanlarınki başkadır. Güneşin görkemi başka, ayın görkemi başka, yıldızların görkemi başkadır. Görkem bakımından yıldız yıldızdan farklıdır. Ölülerin dirilişi de böyledir. Beden çürümeye mahkûm olarak gömülür, çürümez olarak diriltilir. Düşkün olarak gömülür, görkemli olarak diriltilir. Zayıf olarak gömülür, güçlü olarak diriltilir. Doğal beden olarak gömülür, ruhsal beden olarak diriltilir. Doğal beden olduğu gibi, ruhsal beden de vardır. Nitekim şöyle yazılmıştır: “İlk insan Adem yaşayan can oldu.” Son Adem’se yaşam veren ruh oldu. Önce ruhsal olan değil, doğal olan geldi. Ruhsal olan sonra geldi. İlk insan yerden, yani topraktandır. İkinci insan göktendir. Topraktan olan insan nasılsa, topraktan olanlar da öyledir. Göksel insan nasılsa, göksel olanlar da öyledir. Bizler topraktan olana nasıl benzediysek, göksel olana da benzeyeceğiz.

1. Korintliler 15: 35-49

Yengeç Metamorfozu: O Yeniden Geldiğinde…

Bu, İsa yeniden geldiğinde gerçekleşecek.

Kardeşler, umudu olmayan öbür insanlar gibi kederlenmemeniz için, gözlerini yaşama kapamış olanlar konusunda bilgisiz kalmanızı istemiyoruz. İsa’nın ölüp dirildiğine inanıyoruz. Aynı şekilde Tanrı, İsa’ya bağlı olarak gözlerini yaşama kapamış olanları da O’nunla birlikte geri getirecektir. Rab’bin sözüne dayanarak size diyoruz ki, biz yaşamakta olanlar, Rab’bin gelişinde hayatta olanlar, gözlerini yaşama kapayanların önüne asla geçmeyeceğiz. Rab’bin kendisi, bir emir çağrısıyla, başmeleğin seslenmesiyle, Tanrı’nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih’e ait ölüler dirilecek. Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar, onlarla birlikte Rab’bi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab’le birlikte olacağız. İşte birbirinizi bu sözlerle teselli edin.

1. Selanikliler 4: 13-18

Yazılardan Yengeç Yıldız Falı Okuması

Horoskop, Grekçe “Horo” (zaman) kelimesinden gelir ve özel zamanların işareti (skopus) anlamına gelir. Hz. İsa Mesih Yengeç zamanını (horo) şu şekilde işaretlemiştir;

Size doğrusunu söyleyeyim, sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir. Size doğrusunu söyleyeyim, ölülerin Tanrı Oğlu’nun sesini işitecekleri ve işitenlerin yaşayacakları saat geliyor, geldi bile. Çünkü Baba, kendisinde yaşam olduğu gibi, Oğul’a da kendisinde yaşam olma özelliğini verdi.

Yuhanna 5:24-26

Dünyayı var edenin tekrar konuşacağı belirli bir zaman vardır. Duyanlar ölümden dirilecek. Yengeç, eskilerin yıldızlardan okuduğu bu yaklaşan diriliş zamanın sembolüydü.

Yengeç Yıldız Falı Okumanız

Günümüzde Yengeç burcunu şu şekilde uygulayabiliriz. 

Yengeç, dirilişinizin horosunu sürekli olarak dört gözle beklemenizi söyler. Bazıları dirilişin gelmeyeceğini söyler ama sakın onlara aldanmayın. Burada sadece yemek ve içmek için yaşıyorsanız iyi vakit geçirebilirsiniz ama o zaman aldanmış olursunuz. Bütün dünyayı kazanıp, aşkla, zevklerle, heyecanla doldurursanız ama ruhunuzu kaybederseniz, sonuç olarak ne kazanırsınız? Bu nedenle sağlam durun. Hiçbir şeyin sizi yerinizden oynatmasına izin vermeyin. Gözlerinizi görülene değil, görünmeyene çevirin çünkü gözle görülenler geçicidir ama görünmeyen sonsuza dek sürecektir.

Görünmeyende, Sesin kendilerini Çağırmasını bekleyen ve uykuda olan büyük bir kalabalık vardır. Görünmeyeni görmenizi engelleyen her şeyi atın ve kolayca karmakarışık hale gelen günahı atın. Ardından, sizin için tasarlanmış olan yarışı azimle bitirin, gözlerinizi imanın öncüsü ve tamamlayıcısı olan Diri Kuzu’ya sabitleyin. Önüne konulan sevinç için, onun utancını küçümseyerek çarmıha katlandı ve Tanrı’nın tahtının sağında oturdu. Yorulup cesaretinizi kaybetmemek için, günahkârlar için bu kadar eziyete katlanmış olan O’nu düşünün. 

Burç Hikayesine devam ve Yengeç’e daha derin bir bakış

Yengeç Burcu başlangıçta sağlık, sevgi ve zenginlik kararlarına rehberlik etmek için tasarlanmadı. Aksine Yengeç, Kurtarıcı’nın dirilişte kurtuluşunu tamamlayacağını yıldızlardan gösteriyordu.

Eski Burç Hikayesine baştan baklamak için bkz.(Başak). Burç Hikayesi (Aslan) ile sona erer. Yengeç’i daha derinden incelemek için bkz:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *