Skip to content

Başak Burcu & Hayatım için Olan Burç İşaretleri

 • by

Buruc Suresi (85. Sure) burçlardan şu şekilde bahseder: 

Burçlarla dolu göğe andolsun, Va’dedilmiş güne (kıyamete) andolsun, Şahitlik edene ve edilene and olsun ki, insanlar öldükten sonra diriltileceklerdir. Buruc Suresi 85:1-3 

Buruc Suresi, Burç işaretlerinin Kıyamet gününe tanıklık ettiklerini söyler. Peki bu ne anlama gelir?

Burçların On İki İşareti, günümüzde astroloji ve yıldız falı ile özdeşleştirilir. Günümüzdeki yıldız falı, bu on iki Burç İşareti ile birlikte doğum tarihinize bakarak geleceğinizi tahmin eder. Yıldız falı daha sonrasında, gerçek aşk (aşk falı), şans, başarılı ilişkiler, sağlık ve zenginlik bulmanız için size öncülük eder. Doğum tarihlerinizi kişisel yıldız falınızla bağlayan bu On İki Astrolojik İşaret şunlardır;

 1. Başak: 24 Ağustos – 23 Eylül
 2. Terazi: 24 Eylül – 23 Ekim
 3. Akrep: 24 Ekim – 22 Kasım
 4. Yay: 23 Kasım – 21 Aralık
 5. Oğlak: 22 Aralık – 20 Ocak
 6. Kova: 21 Ocak – 19 Şubat
 7. Balık: 20 Şubat – 20 Mart
 8. Koç: 21 Mart – 20 Nisan
 9. Boğa: 21 Nisan – 21 Mayıs
 10. İkizler: 22 Mayıs – 21 Haziran
 11. Yengeç: 22 Haziran – 23 Temmuz
 12. Aslan: 24 Temmuz – 23 Ağustos

Astroloji & Modern Yıldız Falı

Horoskop (Yıldız Falı) Grekçe, “saat, dönem veya zaman dilimi” anlamına gelen horo (ώρα) ve “odaklanma gerektiren hedef veya işaret” anlamına gelen skopus (σκοπός) kelimelerinden oluşur.  Astroloji “yıldız” anlamına gelen astro (άστρο) ve “araştırması” anlamına gelen logia (λογια) kelimelerinden oluşur. Böyle astrolojinin bu modern horoskoptaki ana fikri, bir bireyin doğumunu burçların takımyıldızlarına göre işaretlemektir.

Ama bu, eski zamanlardakilerin burç astrolojisini okumalarının orijinal yolu mudur? 

Burç Nedir? Nereden Gelir?

On iki Burç İşareti, yıl boyunca dünya üzerinde görülebilen takımyıldızlardır. Furkan Suresi, takımyıldızlarını Allah’ın yarattığını söyler;

Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı (güneş) ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir.

Furkan Suresi: 25:61 

Allah neden bu takımyıldızları yaratmıştır?  Eski zamandakiler on iki işareti olan burçları nasıl kullanmışlardır?

Dikkatli olun! Bu soruyu yanıtlamak, burcunuzu tamamen yeni yollarla açacaktır. Sadece burcunuz için yıldız falınızı kontrol etmek sizi amaçladığınızdan farklı bir yolculuğa çıkarabilir

Kutsal Kitap’ta…

Kutsal Kitap’ın Tevrat’tan bile önce yazılmış olan en eski kitabı Eyüp’tür. Eyüp de takımyıldızların Allah tarafından yaratılmış olduğunu onaylar;

Büyük Ayı’yı, Oryon’u, Ülker’i,

Güney takımyıldızlarını yaratan O’dur.

Eyüp 9:9 

Kutsal Kitap’taki peygamberlerinden biri olan Amos da aynı şekilde;

Ülker ve Oryon takımyıldızlarını yaratan,

Zifiri karanlığı sabaha çeviren,

Gündüzü geceyle karartan,

Deniz sularını çağırıp

Yeryüzüne dökenin adı RAB’dir. 

Amos 5:8

Boğa takımyıldızının bir kısmını oluşturan yıldızlara Ülker yıldız kümesi denir. Eyüp, yaklaşık 4000 yıl önce yazılmış olan bir kitapta Ülker’den bahsettiğine göre, burç takımyıldızları çok uzun zamandır aramızdalardır. Eski zamanlardakilerin burçları rehber olarak, günümüzdeki yıldız falından nasıl farklı bir şekilde kullandıklarını öğrenebiliriz. Bunu Başak takımyıldızına bakarak araştırmaya başlarız.

Yaratanın Kendisinden Horoskop & Burçlar

Furkan Suresi, Buruc Suresi ve Eyüp Job burç takımyıldızlarının, zamanın başından beri Allah’ın yarattığı “işaretler” olduğunu ilan ederler. Peygamberlerin mesajları kitaplara geçirilmeden önce, Allah’ın planının hikayesini açıklayan imgeler olarak yıldızlara işlenmişlerdi. Burcun asıl amacı hiçbir zaman, bizi doğum tarihimize göre zenginliğe, aşka veya iyi şansa götürmek değildi. Burçlar, bizi Doğru Yol’a yönlendiren görsel bir hikayeydi.

Bunu Tevrat’ın başındaki Yaratılış olayında görüyoruz. Yaratılışın altı gününde şöyle denmiştir:

Tanrı şöyle buyurdu: “Gökkubbede gündüzü geceden ayıracak, yeryüzünü aydınlatacak ışıklar olsun. Belirtileri, mevsimleri, günleri, yılları göstersin.” Ve öyle oldu.

Yaratılış 1: 14

Modern astroloji, yıldızların konumuna dayanarak dünyadaki insan ilişkileri ve olaylar hakkında bilgi sahibi olduğunu iddia eder. Fakat hayatlarımızı etkileyen yıldızlar değildir. Yalnızca Yaratan’ın planladığı ve hayatımızı etkileyen olayları işaretleyen işaretlerdir.

Yıldızların yaratılışı ‘kutsal zamanları işaretlemek’ ve burç ‘horo’ (zaman aralığı) + ‘skopus’ (odaklanmak için işaretlemek) anlamına geldiğinden, takımyıldızların ardındaki amaç bizim için Tanrı’nın horoskopunu on iki Burç simgesi aracılığıyla bilmemizdi. Orijinal astroloji olan, Yıldızlardaki Hikayeyi oluştururlar.

Astroloji ve Peygamberler

Kutsal zamanları işaretleyen (horoskop) yıldızları araştırmak (astroloji) Yaratan’ın bu zamanlar için planladığı her şeyi göstermez. Yaratan’ın yazılı kaydı daha fazla detay verir. Bunun bir örneğini İsa Mesih’in A.S. doğumunda görürüz. İncil, yıldızbilimcilerin İsa’nın doğumunu yıldızları araştırarak anladıklarını kaydeder. Şöyle der;

İsa’nın Kral Hirodes devrinde Yahudiye’nin Beytlehem Kenti’nde doğmasından sonra bazı yıldızbilimciler doğudan Yeruşalim’e gelip şöyle dediler: “Yahudiler’in Kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda O’nun yıldızını gördük ve O’na tapınmaya geldik.”  

Matta 2:1-2

Yıldızbilimciler yıldızlara bakarak Mesih’in doğumunu bildiler. Fakat yıldızlar onlara “nerede” olduğunu söylemediler. Bunun için yazılı bir vahye ihtiyaçları vardı.

Kral Hirodes bunu duyunca kendisi de bütün Yeruşalim halkı da tedirgin oldu. Bütün başkâhinleri ve halkın din bilginlerini toplayarak onlara Mesih’in nerede doğacağını sordu. “Yahudiye’nin Beytlehem Kenti’nde” dediler. “Çünkü peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştır:

‘Ey sen, Yahuda’daki Beytlehem,

Yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi değilsin!

Çünkü halkım İsrail’i güdecek önder

Senden çıkacak.’

Matta 2:3-6

Astrologlar, yıldızda gözlemlediklerini daha iyi anlamak için peygamberlere ihtiyaç duydular.  Bu günümüzde bizim için de aynıdır. Eski burçların astrolojik horoskopundan en eski insanların sahip olduğu anlayışı elde edebiliriz. Ancak her bir burcu daha da geliştiren peygamberlik yazıları aracılığıyla daha fazla anlayış kazanabiliriz. Biz de, orijinal Burç hikayesindeki her bir astrolojik işareti ele alarak bunu yapacağız.

Burç Hikayenizin Başlangıcı

Tarihin başında yıldızlara yazılmış olan bu hikaye size bir davetiye sunar. Sizi Yaratan’ın kozmik planına davet eder. Fakat bu Hikayeye katılmadan önce onu anlamamız gerekir. Hikaye nerede başlar? Günümüzde yıldız falı okuması genellikle Koç ile başlar. Fakat tarihte bu şekilde değildi, onun yerine Başak ile başlardı (detaylar için Esna Burcuna bakınız) –  here for details from Esna Zodiac

Burç hikayesine Başak ile başlıyoruz.

Başak Takımyıldızı

Aşağıda, Başak takımyıldızını oluşturan yıldızların bir fotoğrafı bulunmaktadır. Başak genç bir kadındır, bir bakiredir. Fakat, yıldızlarda Başak’ı (bakire kadını) “görmek” imkansızdır. Yıldızlar doğal olarak kadın imgesini oluşturmazlar.

This image has an empty alt attribute; its file name is virgo-stars.jpg
Başak’ın gece fotoğrafı. Bakire kadını görebiliyor musunuz?
This image has an empty alt attribute; its file name is EN-Virgo-lines.jpg
Bağlantı çizgileriyle belirtilen Başak

Başak takımyıldızını, bu vikipedi fotoğrafındaki gibi çizgilerle birleştirsek bile, bu yıldızlarda bir kadını ve hatta bakire bir kadını “görebilmek” çok zordur.

Ancak bu, kaydedilmiş olan tarih boyunca İşaret olmuştur. Başak genellikle tüm ayrıntılarıyla gösterilir, ancak ayrıntılar takımyıldızın kendisinden gelmez.

This image has an empty alt attribute; its file name is Virgo-figure.jpg
 Yıldızlardaki Başak kadınının çok detaylı yerleştirilmiş görüntüsü

Dendera Zodyakı

Aşağıda, MÖ 1. yüzyıla dayanan, Dendera’daki Mısır Tapınağındaki tüm Zodyak işaretleri yer almaktadır. Bu burç 12 Zodyak işaretini içerir. Başak, kırmızı daire ile belirtilmiştir.  Sağdaki çizim zodyak imgelerini daha net gösterir. Başak’ın bir tahıl tohumu tuttuğunu görüyorsunuz. Bu tahıl tohumu, Başak takımyıldızındaki en parlak yıldız olan Spica yıldızıdır.Mısır’daki Dendera Zodyakı. Başak, kırmızı ile belirtilmiştir.

This image has an empty alt attribute; its file name is Virgo.jpg
Başak yıldızlarının çizgilerle bağlandığı bir gece gökyüzü fotoğrafında Spica.
This image has an empty alt attribute; its file name is virgo-with-spica.jpg
Spica yıldızının gösterildiği Başak takımyıldızı

Peki Spica’nın bir tahıl tohumu (bazen bir mısır başak) olduğu nasıl anlaşılır? Bakire bir kadının Başak takımyıldızında görünmediği gibi, takımyıldızın kendisinde de Spica’nın tohum olduğu belli değildir.

Bu Başak’ın – tahıl tohumu tutan Bakire Kadının – yıldızlar tarafından yaratılmadığını gösterir. Bunun aksine, tahıl tohumlu Bakire daha önceden düşünülüp takımyıldızına yerleştirilmiştir. Peki tohumu olan Başak nereden gelmiştir? Kim ilk olarak Bakire’yi düşünüp sonra onu ve tohumunu yıldızlara Başak olarak yerleştirdi?

Başlangıçtan Başak Hikayesi

Adem ve Havva Cennet’te ittatsizlik etti ve Allah onlarla ve yılanla (Şeytan) yüzleşti. Şeytan’a şöyle dedi;

Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu
Birbirinize düşman edeceğim.
Onun soyu senin başını ezecek,
Sen onun topuğuna saldıracaksın.”

Yaratılış 3:15 
This image has an empty alt attribute; its file name is virgo-offspring-diagram.jpg
 Cennette önceden bildirilen karakterler ve ilişkileri. Çocuklu Kadın Başak’ın asıl anlamıdır. Eski zamandakiler bu Vaadi hatırlamak için Başak Takımyıldızını kullanmışlardır.

Allah, kadının bir erkekle birlikteliğinden bahsetmeden, bir “çocuk” (kelimenin tam anlamıyla bir “tohum”) ortaya çıkacağını vaat etti, bu yüzden o bir Bakire’dir. Bakire’nin bu Tohumu yılanın “başını” ezecekti. Bakire bir kadından doğan tek kişi Hz. İsa Mesih’ti A.S. Mesih’in bir Bakire’den gelişi, burada daha ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, zamanın başlangıcında da ilan edildi. Yaradan’ın vaadini hatırlayan ilk insanlar, tohumuyla (Spica) Başak’ı yarattılar ve soylarından gelenler vaadi hatırlasın diye onu takımyıldızına yerleştirdiler.

Böylece Burç takımyıldızlarında 12 resim olarak verilen Allah’ın Planı, Hz. Âdem’den Hz. Nuh’a kadar olan yüzyıllarda incelenmiş ve tekrar tekrar anlatılmıştır. Tufandan sonra, Nuh’un sotu orijinal hikayeyi bozup bugün kullanılan burç haline gelmiştir.

İsa Mesih ve Başak Yıldız Falı Okumanız

Hz. İsa Mesih A.S. Başak Falı için şöyle demiştir:

İsa, “İnsanoğlu’nun yüceltileceği saat geldi” diye karşılık verdi. “Size doğrusunu söyleyeyim, buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikçe yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün verir.

Yuhanna 12:23-24

Hz. İsa Mesih, kendisini ‘birçok tohum’ olan bizler için büyük bir zafer elde edecek, Spica olan tohum olarak ilan etti. Bakirenin bu “tohumu” belli bir zamanda gelmiştir = “horo”. Herhangi bir zamanda değil, “o” zamanda gelmiştir. Bunu, o zamanı işaretleyebilmemiz (skopus) ve hazırladığı horoskopu okuyup hikayeyi takip edebilmemiz için söyledi.

Böylece burçların on iki İşareti, tüm insanlar içindir. Doğum tarihinize göre sizin için tek bir burç işareti yoktur. 12 İşaret, eğer onu izlemeyi seçerseniz, Burçların Yaratıcısı ile kalıcı bir ilişki içinde, sonsuz yaşama rehberlik edecek eksiksiz bir hikaye oluşturur.

Eski Zodyakta Günlük Başak Burç Yorumunuz

Peygamberler, kutsal saat ve zaman dilimlerini ortaya koyarlar, onların farkında olmaya ve buna göre yaşamaya davet ederler. Burç = horo (zaman) + skopus (odaklanmak için işaret) olduğundan, bunu Zodyak takımyıldızlarını daha eksiksiz açıklamak için yazılı kaydı kullanarak burçlarla yapabiliriz. Başak + Spica “zamanını” Hz. İsa Mesih A.S. bizim için işaretlemiştir. İşte size buna dayalı bir Burç yorumu:

Her gün önemsiz şeylerin peşinde koşarken, İsa Mesih’in ilan ettiği bu “zamanı” kaçırmamaya dikkat edin. Bu sebepten dolayı, birçokları “birçok tohum” olmaktan mahrum kalacak. Hayat gizem doludur ama sonsuz hayat ve gerçek zenginliğin anahtarı, kendiniz için “birçok tohumu” açığa çıkarmaktır. Her gün Yaradan’dan sizi anlamaya yönlendirmesini isteyin. Tanrı, Başak Yıldızlarına ve Yazılı kaydına İşaret koyduğuna göre, dilerseniz, kapıyı çalarsanız, ararsanız size anlayış verecektir. Bir bakıma, bununla uyumlu Başak özellikleri merak ve cevap arama hevesiyle uyumludur. Bu özellikler sizi işaret ediyorsa, Başak hakkında daha fazla bilgi arayarak bunu eyleme geçirin.

Başak ve Zodyak Hikayesinin Tümüne Daha Derin Bir Bakış

Aşağıdaki Zodyak takımyıldızlarını orijinal olarak verildiği şekliyle takip ederek Hikayenin tamamını anlamaya devam edin. Düz Yolda rehberlik etmesi için kullanın.

Başak’ın yazılı öyküsünde daha derine inmek için:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *